Cocuklarda Yaslilarda Acik Kirik

Dış Ortamla Olan İlişkisine Göre

Bu grupta açık ve kapalı olmak üzere iki tür tank vardır.

Açık Kırık

Kemik fragmanları deri ve derialtı dokuları parçalamıştır,

Kapalı Kırık

Basit tank olarak da adlandırılır, tank deriyle örtülüdür.

Yaşa Göre

Çocuk Kırıkları

Çocuklarda en sık ve çoğunlukla 10 yaşın altında "yeşil ağaç" kırığı görülür. Kemik kırılmadan ziyade bükülür, periost sağlamdır. Çabuk iyileşir.

Yetişkin Kırığı

Yetişkinlerde motorlu araç kazaları sonucu özellikle alt ekstremi­te tanklarına sık rastlanır. Bu yaş grubunda iyileşme zaman alır.

İleri Yaş Kırığı

Özellikle düşme sonucu pelvis ve femur başı kırıktan bu yaş gru­bunda en sık görülen kırık şeklidir. Fizyolojik iyileşme yavaş oldu­ğundan kırık geç ve güç iyileşir. Bazen iyileşmeyebilir.

Kırık Çizgisine Göre

Kırıklar çizgisine göre, transvers, oblik, spiral, longitidunal par­çalı ve segmenter kırıklar olarak gruplanır.

Kırığın Derecesine Göre

Tam Kırık

Kırık hattı kemiği tamamen ayırmıştır.

Tam olmayan Kırık

Bu kırıklarda kemiğin bütünlüğü kısmen bozulmuştur. Yeşil ağaç kırığı, çatlak, çökme, kompresyon kırıkları, bu grupta yer alır.