Kirik Cikik Belirtileri ve Bulgulari

Kırık Belirtileri ve Bulguları

A) - Travmaya Özgü Genel Belirtiler

Ağrı; yaralanma anında, şiddetli ağrı olur. Yaralanmadan son­ra görülen ağn, adele spazmı, kırık kemik uçlarının birbirine sürtün­mesi, yada çevredeki dokuların tahrip olması nedeniyledir. Kırık ekstremitenin hareketi ile oluşan, periost tahrişi şiddetli ağrıya ne­den olur.

Şişlik; travmadan sonra damar bütünlüğünün bozulması, çev­re dokular içine kanama ve hematom oluşumu sık görülen bir du­rumdur.
Ekimoz-, travmatize bölgede morarma subkütan dokuya kana­ma olması nedeniyledir.

Fonksiyon bozukluğu.

B) - Kırığa Özgü Belirtiler

Anormal hareket; uzun kemik kırıklarında normalde hareket­siz olan parçanın kırık nedeniyle hareket etmesidir.

Krepitasyon (kıtırtı sesi); kırık kemik uçlarının birbirine sür-tünmesiyle duyulan sestir.

Deformite; güçlü adalelerin çekmesiyle kemik fragmanları üst üste binebilir. Bu nedenle kemiğin şekli bozulur, açılanma, dönme ve ekstremite kısalığı ya da eklem olmayan bölgede eklem varmış gibi görünüm olabilir.

Hassasiyet; kırığın üstünde kalan dokularda ki yaralanmaya bağlı olarak kırık bölge üzerinde hassasiyet vardır.

Duyu ve hareket kaybı; travmadan sonra sinir harabiye-ti oluşmuşsa, ya da ödem, kanama ve kemik fragmanları nede­niyle sinir bası altında kalıyorsa, duyu kaybı; sinir kesileri oluşmuşsa hareket kaybı olabilir. Etkilenmiş ekstremite hareke­tinin doğallığını kaybetmesi kırıkta, gözlenebilen bir diğer bo­zukluktur.

Dolaşım bozukluğu; kırık kemik uçlarının etrafındaki damar­ları etkilemesi sonucu dolaşım bozulur. Distalde nabız alınamayabilir, bu bölge derisi soluk ve soğuktur.