Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler

Özel İlk Yardım Çantası

Özel amaçla hazırlanan ilk yardım çantasıdır. Örneğin; sivil savunrr için hazırlanan bir çantada şu malzemeler vardır: 1 matara, 1 turnike çubuğ 20 çengelli iğne, 20 yaralı etiketi, 6 üçgen sargı, 3 büyük sargı, 3 küçük sargı, 1 cebire, 1 makas, 3 tüp yara pomadı ve kardiotoniklerdir.

İlk Yardım Ekibinin Araç ve Gereçleri

Sivil savunma hizmeti veren İlk yardım ekibinin malzemeleri şunlardır:

Bu malzemeler, ilk yardım aracı içinde bulundurulur.
• 2 Dozimetre,
• 32 adet sedye,
• 64 battaniye,
• 14 tane 12'şer metrelik halat,
• 7 adet komple ilk yardım çantası,
• 1 hafif radyak aleti ve 1 gaz dedektörü (takım) hafif radyak aleti ile gaz dedektörü ilk yardım takımı ve müstakil ilk yardım ekibi içindir.

Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler


Sivil savunma ambulans ekibinin malzemeleri şunlardır:
Aşağıdaki malzeme ve teçhizat ambulans içinde bulundurulur:

• 2 dozimetre,
• 4 sedye,
• 16 battaniye,
• 4 termofor,
• 2 matara,
• 4 kum torbası,
• 2 ilk yardım çantası,
• 2 dozimetre şarj aleti (her ilk yardım bölüğünde),
• 1 dozimetre şarj aleti (her ambulans bölüğünde)