Genç Artriti ve Rheumatoid Artrit

Genç artriti ve rheumatoid artrit

Olmayacak bir şey gibi görünse de, çocuklar da yetişkinler gibi artrite yakalanabilirler. İngiltere'de (belki de tüm dün­yada) her bin çocuktan biri genellikle bir ve dört yaşları ara­sında artritten etkilenmektedir.
Genç artritinin üç farklı şekli vardır.

Posi-artiküler artrit. En yaygın olan bu tip iki üç yaşında başlar, yıllarca sürer ve yalnızca birkaç eklemin şişip ağrımasına neden olur. Çocuk genellikle kendini kötü his­setmez, ama göz sorunları olabileceğinden düzenli kont­rollerin yapılması akıllıca olur.

Poliartrit. Birkaç aylıktan itibaren her yaşta başlayabilir, çok sayıda eklemi etkiler ve genellikle bir eklemden di­ğerine çabucak yayılabilir. Poliartrit hastası bir çocuk ge­nellikle yüksek ateşli ve rahatsızdır; aynı zamanda cil­dinde kızarıklık da olur.

Stili hastalığı. Adını Londra'daki ünlü Great Ormond Street Çocuk Hastanesi' nde çalışırken bu hastalığı ta­nımlayan Dr. George Frederick Still'den almıştır. Genel­likle beş yaşın altındaki çocukları etkiler ve ateş, kıza­rıklık, eklemlerde ağrı, bezlerde şişme, anemi ve diğer komplikasyonlara neden olur.


Çocuklar genellikle birkaç yıl sonra büyüdüklerinde artritten kurtulurlar ve eklemlerindeki az hasarla normal yaşamlarını mükemmel bir şekilde sürdürürler. Fakat hastalıkları süre­since de normal bir yaşam sürmeleri, okula devam edip ar­kadaşlarıyla birlikte olmak için yardıma ihtiyaçları vardır. Egzersizin, özellikle de yüzmenin çok yararı olur.

Sistemik Lupus Eritematozus

Sistemik lupus eritematozus (Sistemik kızartılı lıpus)

Genç kadınlar lupusun, ya da, sık kullanılan diğer adıyla SLE'nin başlıca kurbanlarıdır. Bu da artritin iltihaplı bir şek­lidir ve vücudun birçok farklı bölümünü etkileyebilir. Belirti­leri gribinkilere çok benzer: Ateş, halsizlik, kas ve eklemler­de ağrı ve sızılar. Hastalığın adı bazı belirtilerini yan­sıtmaktadır: sistemik bütün vücuda yayılmış demektir, lupus (kurt anlamına gelen Latince bir sözcük) yüzde kurt ısı­rığına benzediği söylenen kızartıyı tanımlar ve eritematozus (eritem, ya da, kızarıklıktan gelir) derideki iltihaplanmayı ta­nımlar.


Belirtileri diğer birçok hastalığınkilere benzediğinden teş­hisi güç olabilir. Pek çok yıl boyunca gelir gider ve aniden kendiliğinden kaybolur. Güneş ışığına maruz kalmak ve hamilelik lupusun alevlenmesine neden olabilir. Fakat has­talığın iyi bir yönü, eklemlerde iltihaplanma olmasına rağ­men bunun kalıcı hasara yol açmamasıdır.

Ankilozan Spondilit ve Artrit hastaligi

Ankilozan spondilit ve Artrit hastalığı

Bu, iltihaplı artritin çoğunlukla genç erkekleri etkileyen bir şeklidir. 'Ankilozan' sözcüğü, tutulma yapan, anlamına gelir ve 'spondilit' de belkemiği omurlarını etkileyen anlamında­dır. Bu durumda ankilozan spondiliti olan bir kimsenin sırtı tutulur ve ağrı olur.

Genellikle pelvis (leğen kemiği) ile belkemiğini irtibatlandıran eklemlerin iltihaplandığı sırtın alt tarafında başlar. Hastalık ilerledikçe iltihap belkemiğinin üst kısmıyla kalça ve diz eklemlerine doğru yayılır. Başlangıç dönemlerinde ağrı geceleri önemli ölçüde artar, fakat birçok erkek hasta sabahın erken saatlerinde ağrı dayanılmaz ölçüde olursa, yataktan kalkıp ayakta eğilerek parmak uçlarına dokunma gibi egzersizlerin ağrıyı dindirdiğini söylemektedir. Bazen de gözler iltihaplanır ve kanlanır; kalıcı hasan önlemek için derhal tedavi edilmesi gereklidir.

Hastalık genellikle beş yıldan yirmi yıla kadar bir süreyle normal seyrini takip eder, fakat ender vakalarda gittikçe ağırlaşır ve sonunda hastanın sırtı neredeyse eğilmesine ve dönmesine izin vermeyecek kadar tutulur. Çok ağır vaka­larda belkemiği deforme olur ve büyük ölçüde sakatlığa yol açar.