Osteoartrit ve Kaplica Tedavisinin Etkileri

Osteoartrit ve Kaplıca Tedavisinin EtkileriDiz osteoartritinde kullanılmakta olan tedavi yöntemleri hastalık semptomlarını gidermeye ve yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Hastalığın başlıca yakınmaları olan ağrı ve hareket kısıtlanması, bunlardan kaynaklanan yaşam kalitesinde bozulma sorunlarında, çeşitli randomize kontrollü çalışmalarda da gösterildiği gibi kaplıca tedavisi ile önemli başarılar elde edilebilmektedir.Kaplıcalarda tedavinin temelini kaplıcaya özgü termomineral sular ve bazen peloidlerin kullanımı oluşturur. Havuzlarda ve küvetlerde kullanılabilen banyoların, kas iskelet sisteminde ağrı kontrolü, kas ve eklem fonksiyonlarının düzenlenmesine yönelik bir çok etkileri vardır. Bunlar termomineral suların daha önce anlatılmış olan mekanik, termik, kimyasal ve genel etkilerine bağlı olarak gerçekleşir.


Kaplıca tedavisinin artritli eklemler üzerindeki etkileriA. Eklem ve Ekstremite Fonksiyonlarına Etkileri1. Kaslar üzerine sıcak uygulamanın sedatif etkisi


2. Vücut sıcaklığı artışı ile gamma fibrillerin aktivitesinin azalması, aynı zamanda taktil uyaranlarla kaslarda refleks relaksasyon ortaya çıkması


3. Kollajen dokunun esnekliğinin artması


4. Sinovyal sıvı vizkozitesinde artış sağlanması


5. Kaldırma kuvveti ile su içinde hareketin kolaylaşması, kaslarda gevşeme olması


6. Sıcak ve soğuk uygulamaların uzun sürede görülen anti-inflamatuar etkileriB. Ağrı Kontrolüne Etkileri1. Ağrı nedenini azaltarak veya ortadan kaldırarak2. Endojen antinosiseptif reaksiyonların aktivasyonuylaa. Çıkan antinosiseptif sistem yoluyla


b. İnen antinosiseptif sistem yoluyla


3. Kimyasal maddeler yoluyla


4. Olumsuz çevresel koşullardan uzaklaşarak

Diz Osteoartriti Tedavisi

Diz Osteoartriti Tedavisi


Günümüzde osteoartritte oluşmuş olan yapısal değişiklikleri (kıkırdak kaybı, yeni kemik oluşumu gibi) geri döndüren veya önleyen, etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmamasına karşın, hastalığı tedavisi olmayan bir hastalık gibi görmek de doğru değildir. Uygun tedavi ile osteoartritli hastalar büyük ölçüde rahatlatılabilir ve hayat kaliteleri ile fonksiyonel durumları düzeltilebilir. Osteoartritin tedavisindeki temel amaçlar şu şekilde özetlenebilir:


Hastanın OA ve tedavisi konusunda bilinçlendirilmesi


Ağrının giderilmesi


Fonksiyonun iyileştirilmesi ve sakatlıkların ortadan kaldırılması


Hastanın ilerlemesinin önlenmesi veya yavaşlatılmasıBu amaçlara yönelik olarak kullanımı kabul edilen tedavi yöntemleri ve kanıt seviyelerinin değerlendirmesi EULAR’ın 2003 yönergesinde sunulmuştur.OA tedavisinde kullanılan tedaviler koruyucu önlemler, psikososyal yardım, hasta eğitimi, farmakolojik tedavi, kaplıca tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi girişimler olarak ana gruplara ayrılabilir. Tercih edilecek tedavi yöntemleri hastanın beklentilerine, hastalığın dönemi ve şiddetine göre belirlenmelidir. Kanıta dayalı tedavi sunan yönergelerde basamaklı bir yaklaşım önerilmektedir.


Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com