On Capraz Baglarin Cerrahi Tedavisi

Ön Çapraz Bağların Cerrahi Tedavisi


Mevcut kriterlere dayalı olarak rekonstrüksiyon endikasyonu konan hastalarda cerrahinin ne zaman yapılacağına ve hangi greftin kullanılacağına karar vermek gerekir.


Cerrahi Tedavinin Zamanlaması, Endikasyoları, Amaçları


Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonun en ideal zamanlamasına dair kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte bu konuda yapılan çalışmalar, zamanlamadan daha önemli olan kriter dizin ameliyat öncesi durumudur.


Akut dönemde özellikle ilk 1 hafta içinde yapılan rekonstrüksiyonlar, dizde tam bir hareket açıklığı elde etmeyi zorlaştırdığı gibi, artrofibrozis riskini arttırır. Bununla birlikte yaralanma ile rekonstrüksiyon arası geçen zaman uzadıkça ortaya çıkacak instabilite atakları nedeniyle kıkırdak lezyonu ve menisküs yırtığı oluşma sıklığında artış olmaktadır (5,18). Rekonstrüksiyonun geç yapıldığı olguların büyük çoğunluğunda artroskopi sırasında ek patolojiler saptanmış ve bunların instabiliteye bağlı olarak oluştuğu gösterilmiştir.


Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında saptanan bu ek patolojilerin tedavisi hem ameliyat süresini uzatmakta, hem de agresif bir rehabilitasyon programının uygulanmasını engellemektedir. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonun da en başarılı sonuçlar 6–12 hafta arasında iyi bir bacak kontrolü ve hareket açıklığı sağlanmış dizlerde alınmaktadır


Sonuç olarak; ön çapraz bağ rekonstrüksiyonun yaralanmadan ne kadar zaman sonra yapılacağı değil. Dizin rekonstrüksiyon öncesi durumu daha önemli olup, mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde yaralanan dizde tam bir hareket açıklığı ve kas gücü, minimal şişlik, iyi bir bacak kontrolü sağlanmaya çalışılmalı ve operasyon bu şartlar altında yapılmalıdır.


Cerrahi tedavi endikasyonlar;


· Genç Hastalar


· Zorlayıcı Spor Yapan Ve Devam Etmek İsteyenler


· Yüksek Aktivasyon Gerektiren İşler


· Birlikte Menisküs Yırtıkları Olanlar


· Kombine Bağ Lezyonları


· Cerrahi endikasyon için hastanın yaptığı sporun tipi önemlidir


· Bir yıl içerisinde 50–200 saat arasında 1 ve 2 düzeyi deki spor yapanlar


· Enstrümanla yapılan ölçümlerde karşı tarafa göre


· 7 mm’den fazla öne kayanlarda


Cerrahi Tedavi yapmak lazım


Cerrahi Tedavide amaç;


· Normal diz kinematiğini ve stabiliteyi sağlamak


· Diz işlevsel kapasitesini artırmak


· Diğer anatomik yapıları korumak


· Yeni yaralanmaların önüne geçmek


· Yaralanma öncesi güç, hareket açıklığı yeniden kazandırmak (1).


Cerrahi Tedavi Zamanla


· İlk üç hafta akut


· 4–12 haftalar arası subakut


· 13 haftadan sonra kronik dönem olarak tanımlanmıştır Akut dönemde yapılan ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası ağrı ve sertlikğe


(artrofibrozis) sebeb olduğundan, yeterli hareket ve enflamasyon geçinceye kadar beklemek gerekir.


http://zehirlenme.blogspot.com

On Capraz Bag Konservatif Tedavisi

Ön Çapraz Bağın Konservatif Tedavisi


Konservatif tedavi endikasyonu verilen hastalarda bu tedavi, ön çapraz bağ yetersizliğinin akut veya kronik oluşuna göre değişir.


Ön çapraz bağ yaralanmasının ilk 6 haftası çoğunlukla akut dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde amaç dizdeki inflamasyonu azaltmak, patella mobilitesini sağlamak, diz ekleminde yaralanma öncesi hareket arkını tekrar elde etmek ve uygun kas kontrolünü sağlamaktır. Bunun için rehabilitasyon programındaki faz I egzersizleri ve soğuk uygulanır. Akut dönemdeki soğuk uygulama ağrıyı azalttığı gibi, şişliği de giderir.


Ön çapraz bağ yaralanmalarından sonra dizde oluşan hemartrozun yok olması sırasında ağrı ve refleks kas spazmına bağlı olarak, hareket kısıtlılığı ve kuadriseps atrofisi hızla gelişir. Bu yüzden derhal izometrik kuadriseps ve hamstring germe egzersizlerine başlanır. Bu egzersizlerle iyi bir yürüyüş paterni, tam bir hareket açıklığı, iyi bir kuadriseps kas gücü, uygun bacak kontrolü sağlandıktan sonra faz II egzersizlere geçilir. Faz II egzersizleri kronik dönemdeki hastalara direkt olarak başlanacak egzersizlerdir. Ön çapraz bağ yaralanmalarında kronik dönem 12 haftadan sonrası olarak kabul edilir (1). Bu dönemde egzersizler daha agresif yapılır. Germe egzersizlerine de geçilerek iyi bir hamstring-kuadriseps kas gücü elde edilmeye çalışılır. Kapalı ve açık zincir egzersizleri ile uygun kas gücü elde edildikten sonra ön çapraz bağın proprioseptif fonksiyonun yetersizliğinde dizde oluşan statik ve dinamik değişikliklere hastanın uyumu sağlanır. Bu dönem sonunda hasta hamstringlerini kullanarak instabilite ataklarını engelleyebilecek hale getirilir.


Ön çapraz bağ yaralanmalarında kesinlikle alçılı tespit veya diğer tür tespitler uygulanmamalıdır. Tespitler artrofibrozise neden olur. Bunun yerine fonksiyonel braceler kullanılmalıdır. Fonksiyonel braceler dizdeki anormal hareketi engellememesine rağmen propriyosepsiyonu arttırarak ve özellikle sporcularda taktil uyarı sağlayarak yeni yaralanmalar oluşmasını engellemektedir.


http://zehirlenme.blogspot.com