Diz Alti Alci Uygulamasi

Diz Altı Alçı Uygulaması

Endikasyonlar

1. Fibula kırığı
2. Bilek etrafındaki kırıklar
3. Bilek burkulmaları
4. Ayak kemiklerindeki kırıklar

Malzemeler

a) 7.5 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
b) 10 cm genişliğinde ortopedik yün
c) 15 cm genişliğinde alçı rulo
d) Makas
e) Plastik örtü
f) Ilık su kovası
g) Alçı destek köprüsü

Yöntem

Bu işlem için 2 hemşire gereklidir.
1. Hastaya alçı masasında rahat edeceği bir pozisyon verilir. Bacak diz üzerine kadar açılır ve gerekirse dize alçı destek köprüsü yerleştirilir.
2. Hastanın giysileri plastik örtü ile örtülür.
3. Bir hemşire ayağı doğru açıda işlem sonuna kadar tutar.
4. Parmaklardan dize kadar pamuklu tübüler bandaj uygulanır.
5. Parmaklardan dize kadar ortopedik yün sarılır.
6. Bir alçı rulo ılık suyla ıslatılıp sıkılır ve parmak bitiminden bileğe kadar sarılır. Bu işlem ikinci bir alçı rulo ile tekrarlanır.
7. Üçüncü alçı sargı ılık suyla ıslatılıp sıkılır ve spiral olarak bileklerden dize kadar sarılır. İşlem 4. bir alçı rulo ile tekrarlanır.
8. Alçı rulo 7 kez katlanarak slab yapılır. Son slabayak uzunluğunda olur ve alçı bandajın
8. katını oluşturur. 9. Alçı slab ılık suyla ıslatılıp sıkılır, katların
birarada olmasına dikkat edilir. 10. Alçı slab ayak parmak bitiminden topuğa kadar
uygulanır ve düzleştirilir.
11. Kırışıklıklar düzeltilir.
12. Alçı üzerindeki yün ve pamuklu tübüler bandajın fazlası geriye çevrilir; ayak parmaklarının serbest olmasına ve dizin hareket etmesine dikkat edilir.
13. Son alçı rulo ayak parmaklarından dizin 5 cm aşağısına kadar spiral şekilde sarılarak sağlamlaştmlır. Bu yün ve pamuklu tübüler bandajın ve ayak slebinin gevşemesini engellemek için, alçı, son bir alçı sargı ile parmaklardan dizin 5 cm. aşağısına kadar spiral şekilde sarılarak sağlamlaştırılır.

Diz Ustu Alci Uygulamasi

Diz Üstü Alçı Uygulaması

Endikasyon

Tibia ve fibula kırıkları

Malzemeler

a) 10 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
b) 10 cm genişliğinde ortopedik yün
c) 15 cm genişliğinde ortopedik yün
d) 15 cm genişliğinde alçı sargı
e) 20 cm genişliğinde alçı sargı
f) Makas
g) Plastik örtü
h) Ilık su dolu kova i) Alçı destek köprüsü

Yöntem

Bu işlem için 3 hemşire gereklidir
1. Hastaya alçı masasında rahat bir pozisyon verilir, hasarlanan bacak kasığa kadar açılır ve gerekirse diz altına alçı destek köprüsü yerleştirilir.
2. Hastanın giysileri plastik örtüyle örtülür.
3. Bir hemşire ayağı uygun açıda işlem sonuna kadar tutar.
4. Pamuklu tübüler bandaj ayak parmaklarından kasığa kadar uygulanır.
5. 10 cm'lik ortopedik yün ayak parmaklarından dize, 15 cm'lik ortopedik yün dizden kasığa kadar sarılır.
6. Bir adet 15 cm'lik alçı rulo sargı ılık suyla ıslatılır, sıkılır ve ayak parmaklarının bitiminden ayak bileğine kadar sarılır. 15 cm'lik ikinci bir alçı sargıyla bu işlem tekrarlanır.
7. Üçüncü bir 15 cm'lik alçı sargı ılık suyla ıslatılıp sıkılır ve spiral şekilde bilekten dize kadar sarılır, uygun yerlerde katlanır. Bu işlem 15 cm'lik dördüncü bir alçı sargıyla tekrarlanır.
8. Alçı destek köprüsü kaldırılır ve hemşire, ayağı işlem sonuna kadar yaklaşık 10° fleksiyonda tutar.
9. 15 cm'lik beşinci alçı rulo ılık suyla ıslatılır, sıkılır ve diz altından uyluk ortasına kadar spiral şekilde sarılır. Bu işlem 15 cm'lik altıncı rulo ile tekrarlanır.
10. 20 cm'lik bir alçı rulo ılık suyla ıslatılır, sıkılır ve diz üzerinden kasığa kadar spiral şekilde sarılır. Bu işlem ikinci bir 20 cm'lik alçı rulo ile tekrarlanır.
11. Kırışıklıklar düzeltilir.
12. Alçı üzerindeki yün ve pamuklu tübüler bandajın fazlası geriye doğru çevrilir, ayak parmaklarının ve kasığın serbest olmasına dikkat edilir.

Skafoid Kiriklar ve Alci Uygulamasi

Skafoid Kırıklarında Alçı Uygulaması

Endikasyonlar

1. Skafoid kırığı
2. Skafoid kırığı şüphesi

Malzemeler

a) 1.5 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
b) 5.0 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
c) 7.5 cm genişliğinde ortopedik yün
d) 7.5 cm genişliğinde alçı rulo
e) Makas
f) Plastik örtü
g) Ilık su dolu kova

Yöntem

1. Hasta rahat bir pozisyonda sandalyeye oturtulur, kolu dirseklere kadar açılır ve dirsek masa üzerine dayanır.
2. Hastanın giysileri plastik bir örtüyle örtülür.
3. El orta ekleminden dirseklere kadar 5 cm'lik pamuklu tübüler bandaj uygulanır, başparmak için bir delik açılır.
4. Başparmağa 1.5 cm'lik pamuklu tübüler bandaj uygulanır.
5. Kola doktorun isteğine göre pozisyon verilir. Hastadan bileğini geriye doğru bükmesi ve avuç içinde sanki bir rulo tuttuğunu düşünerek işaret parmağı ile başparmak uçlarını birleştirmesi istenir. Bu pozisyon alçı uygulaması bitene kadar korunmalıdır.
6. Ortopedik yün sargı el orta ekleminden dirseklere kadar ve başparmak etrafına sarılır.
7. Ilık suyla bir alçı sargı ıslatılıp sıkılır ve başparmakta interfalangeal eklemine kadar el ve etrafında sarılarak, başparmağa ve ele bir pozisyon verinceye kadar uygulanır.
8. Alçı rulo ılık suda ıslatılıp sıkılır ve her dönüşte bandajın 2/3'ünü kaplayacak şekilde, spiral biçiminde bilekten dirseğe kadar sarılır.
9. Kırışıklıklar düzeltilir.
10. Alçı üzerindeki yün ve pamuklu tübüler bandajın fazlası geriye doğru itilir, el parmak orta ekleminin ve başparmak ucunun serbest olmasına dikkat edilir.
11. Yün ve pamuklu tübüler bandajın gevşemesini engellemek için alçı, diğer bir alçı sargı ile sağlamlaştınlır.
12. Geniş bir kol askısı kullanılır.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Üst ekstremiteler için yapılan uyrı ve egzersizler izlenir.

Smith Kiriklari ve Alci Sargi

Smith Kırıklarında Alçı Sargı

Endikasyonlar

Smith kırığı, (radius alt ucunun kırığı olup, bu ucun öne rotasyonu ile radiyal tarafa doğru eğilmesidir).

Malzemeler

a) 7.5 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
b) 7.5 cm genişliğinde ortopedik yün
c) 10 cm genişliğinde ortopedik yün
d) 7.5 cm genişliğinde alçı rulo
e) 10 cm genişliğinde alçı rulo
f) Makas
g) Plastik örtü
h) Ilık su dolu kova

Yöntem

1. Hastaya rahat bir pozisyon verilir ve hasarlanan kol omuza kadar açılır.
2. Hastanın giysileri plastik bir örtüyle örtülür.
3. Başparmak için bir delik açılarak pamuklu tübüler bandaj el orta ekleminden aksillaya kadar geçirilir.
4. Kola doktor direktifine göre pozisyon verilir: genellikle önkol tam supinasyonda tutulur, el bileği çevrilir; dirsek uygun açıda olmalıdır.
5. 7.5 cm genişliğindeki ortopedik yün el orta ekleminden dirseğe kadar, 10 cm genişliğindeki ortopedik yün dirsekten aksillaya kadar sarılır.
6. 7.5 cm genişliğinde alçı rulo ılık suda ıslatılır ve sıkılır.
7. Alçı sargı el bileği etrafında iki kez fikse edilerek döndürülür. El etrafında sekizli sargı şeklinde sarılarak önkolda sarmaya devam edilir. Dirseğe kadar her dönüşte bir önceki sargının 2/3'ünü kaplayacak şekilde sarılır. Başparmağın serbest olduğundan emin olunmalıdır.
8. 7.5 cm genişliğinde ikinci bir alçı sargı ile 6. ve 7. evreler tekrarlanır.
9. 10 cm genişliğinde bir adet alçı sargı ıslatılıp sıkılır.
10. Alçı sargı dirsek altından aksillaya kadar, her dönüşte alçılı sargının 2/3'ünü kaplayacak şekilde sarılır.
11. 10 cm'lik ikinci bir alçı sargı ile 9. ve 10. evreler tekrarlanır.
12. Kırışıklıklar düzeltilir.
13. Parmak orta ekleminin açıkta kalmasına ve aksilla ve başparmağın serbest olmasına dikkat edilir, alçı üzerindeki yün ve pamuklu tübüler bandajın fazlası geriye doğru çevrilir.