Romatoit Artrit Hastaligi

Romatoit Artrit

Romatoit artrit bütün hastalıklar içinde en yaygın olanlar­dandır. Tüm dünya nüfusunun yaklaşık yüzde biri yaşamla­rının bir döneminde bu hastalığa yakalanabilirler ve kadın­lar için yakalanma riski erkeklerden iki üç kat daha fazladır. Bu hastalık dokuz aylıktan doksan yaşına kadar herkesi vu­rabilir, fakat kadınlar çoğunlukla yirmiyle otuz yaşlar arası genç yaştaki hamilelik dönemlerinde, ya da, menopoza girme dönemi olan ellili yaşlarda bu hastalığa yakalanırlar.

Romatoit Artrit Belirtileri

Romatoit artritin ilk işaretleri özellikle parmak ve bilek, ama bazen de ayak, omuz, dirsek, diz ve çene eklemlerinde ağrı ve şişmedir. Örneğin, genellikle hem kollar hem de bacak-lardaki eklemler aynı anda etkilenirler. Sabah ilk olarak ek­lemler özellikle tutulmuş ve ağrılı olurlar. Bu tutulma yakla­şık bir saat sonra açılır ve gün içinde tamamen kaybolur, fakat gece tekrarlaması mümkündür. Hasta çoğunlukla ge­nel bir rahatsızlık ve ateş hisseder. (psoriasis artrit)

Romatoit artrit önceden kestirilemeyen bir rahatsızlıktır. Aniden gelebilir veya, kademeli olarak ortaya çıkabilir; belirli olmayan bir süre devam eder ve beklenmedik bir şekilde yok olur, ama bazen de aynı şekilde geri gelir. Hastalığın şiddeti de çeşitlilik gösterir. Ağrı kesici olarak arasıra aspirin almakla başa çıkılabilen derecede hafif olabilir. Arasıra akut aktif dönemleri olan ve ilaçlar ve diğer fiziksel tedavi yön­temleriyle kontrol altına alınabilen ılımlı derecede olabilir. Çok ağrı veren, etkilediği eklemlerin şeklini bozan ve has­tayı sakat hale getiren şiddetli derecede olabilir.

Neyse ki, romatoit artrit vakalarının yalnızca yüzde 10'u şiddetli derecededir. Vakaların büyük çoğunluğu (yüzde 60'ı) 'mutedil' kategoride ortaya çıkarken, kalan yüzde 30'u hafif geçmektedir.


www.zehirlenme.blogspot.com sitesinden alınmıştır.

Artrit ve Romatizma Nedir

Artrit ve romatizma nedir?

Farklılıkları nedir ve kimler etkilenmektedir

Sırt ağrısı çektiklerinde, ya da, eklemleri tutulup ağrıdığında insanların bu konuda telaşlanmak istemediğini ve Yalnızca biraz romatizma, dediklerini çok duymuşsunuzdur. 'Roma­tizma' sözcüğü nedenini bilemediğimiz ağrı ve sızılar için genel olarak kullanılırken, 'artrit' sözcüğü daha belirli anlam taşır gibidir.

Romatizma, tıp dışından insanların kas-iskelef sistemi, yani, vücudumuzun yapısını oluşturan kaslar, tendonlar, ke­mikler ve eklemlerin her türlü ağrılı rahatsızlığını tanımla­mak için kullandıkları bir terimdir, öte yandan artrit özellik­le, ya romatoit artritte olduğu gibi iltihaplı, ya da, osteoart-ritte olduğu gibi dejenerasyon yapıcı eklem rahatsızlıkları için kullanılır. Kas-iskelet sistemini etkileyen bütün hasta­lıklar için kullanılan tıbbi terim 'romatizmal hastalıktır.(Juvenil artrit)

Çeşitli artrit tipleri dahil yaklaşık 200 farklı tip romatizmal hastalık vardır. Bazılarının belirli yaş ve cinsiyet gruplarını etkilemesine rağmen, dokuz aylık bebekten doksan yaşın­daki ihtiyarlara kadar her yaştan insan bu hastalığa yakala­nabilir.

Doğruluk ve sadelik sağlamak için, eklemleri etkileyen rahatsızlıklar burada 'artrit' başlığı altında, kas-iskelet sis­teminin diğer bölümlerini etkileyenlerse 'romatizma' başlığı altında toplanacaktır.

Artrit ve romatoid Artrit

En yaygın artrit şekilleri

Romatoit artrit
Osteoartrit
Gut
Ankilozan spondilit
Sistemik lupus eritematozus (sistemik kızartılı lupus)
Kronik genç artriti
Psoryatik (sedefli) artrit
Reaktif artrit
Artrit, iltihaplı ve dejenerasyon yapıcı olmak üzere, başlıca iki tipte görülür. İltihaplı artritte eklemi saran dokular çoğu kez eklemi de hasara uğratarak iltihaplanır ve şişer. Deje­nerasyon yapıcı artritte kemik uçlarını koruyan kıkırdak ve kemiklerin yüzeyleri ya aşırı basınçtan, ya da, yaşlanma sonucu aşınarak yıpranır. Artritin en yaygın şekilleri romatoit artrit (iltihaplı) ve osteoartrittir (dejenerasyon yapı­cı).

Artrit ve Romatizma Anasayfa

Artrit ve Romatizma

Romatoit Artrit

Osteoartrit

Gut ve romatoit artrit

Ankilozan Spondilit

Sistemik Lupus Eritematozus

Genç Artriti

Psoryatik Artrit (Sedefli Artrit)

Fibromiyalji

Boyun, Bel, Omuz Ağrısı

Romatizmal Polimiyalji

Kemikler ve kaslar

Eklemler

Eklem tipleri ve hareketleri

Osteoartrit Nedenleri

Fibromiyalji

Gut hastaları için beslenme önerileri

Artrit İlac Tedavisi

Gut Hastalığı İlaçları ve Tedavisi

Artrit Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi

Refleksoloji Haritası ve Artrit Tedavisi