Dis ve Dis Eti Hastaliklari Dis Etleri

Diş ve Diş Eti Hastalıkları, Diş Etleri Hastalığı

Diş çürükleri dışında birçok diş ve diş eti sorunu daha vardır. Dişlerdeki Renk Değişiklikleri

Sigarada bulunan nikotin dişlerin sarı-kahverengi olmasına yol açar.
Canlılığını kaybeden ölü dişler gri renk alırlar.
Hatalı ve yanlış kullanılan ilaçlar dişlerin sararmasına neden olabilir.
Çocuklarda ateşli hastalıklar diş beneklenmeleri oluşturabilirler.
Su florürünün yüksek olması dişlerde sarı benekler yapabilir.

Diş Düzensizlikleri

Alt ve üst çene kapandığı zaman birbirine olan uygunluğu bozuk ise, erken dönemde tedavisi gerekmektedir.

Düzensiz diş sıralanması da ağız kapanmasını, çiğneme fonksiyonunu ve diş eti sağlığını boz­maktadır. Süt dişlerinin erken kaybedilmesi, dişlerin değişme döneminde dil ile diş bölgesine yapılan basınç, geceleri diş gıcırdatma, hatalı çıkan dişin erkenden önleminin alınmaması, küçük çocukların uzun süre emzik kullanması, parmak emme, damak bozukluklarını ve dişlerin hatalı sıralanmalarını etkilemektedir.

Diş Eti Hastalıkları

Diş eti hastalıklarına genellikle piyore denilmektedir. En erken belirtisi gingivit denilen diş eti ilti­habıdır.

Diş ve diş etini güçlendiren katı yiyeceklerin yenmemesi, ağız temizliğine dikkat edilmemesi, dişte biriken diş taşları, kürdan ve iğne kullanımı, C vitamini eksiklikleri nedenler arasında sayıl­maktadır. Bu durumlarda diş eti kolay kanar ve iltihaplar oluşturarak çene kemiğine kadar yayı­labilir.

Diş Bakımı ve Diş Eti Bakımı

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Dişlerin düzenli ve uygun bir biçimde fırçalanması diş sağlığını etkiler. Diş fırçalama eğitimi üç yaşında verilmeye başlanmalıdır. Dişler yılda en az iki kez muayene ettirilmelidir.

Diş Fırçalamanın Yararları

Diş yüzeyi ve diş aralarındaki yemek artıkları temizlenir.
Diş etlerine masaj yapılmış olur.
Mikroorganizmalar dişlerden uzaklaştırılır.
Ağız temizliği sağlanır.

Diş Fırçalamada Dikkat Edilecek Noktalar


Diş Nasıl Fırçalanır, Dişler Nasıl fırçalanmalıdır?

Diş fırçalarken diş macunu kullanılması temizliği arttırır.
Herkesin kendine özel bir diş fırçası olmalıdır.
Ağız içinde kolay hareket edebilen küçük fırçalar tercih edilmelidir.
Fırça kılları 6-8 demet halinde yerleştirilmiş olmalıdır.
Fırça kılları çok sert olmamalıdır.
Kılların bulunduğu kısmın uzunluğu 2,5 cm. olmalıdır.
Kılları yıpranmış ve dökülmüş fırça kullanılmamalıdır.
Dişlerin tüm yüzeyleri en az 3 dakika fırçalanmalıdır.
Önce dişlerin karşılıklı gelen yüzleri ilk kez, üst, sonra alt dişler olmak üzere

Önden arkaya doğru fırçalanmalıdır. Dişlerin dış yüzeyleri ise, üstte yukardan aşağıya, altta aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır.

Fırçalanmadığı durumlarda su ile bolca ağız içi çalkalanmalıdır.
Artıklar, sivri uçlu maddelerle çıkarılmamalı, gerekiyorsa diş ipliği kullanılmalıdır.

Dis ve Agiz Sağligi Dis Curumesi Nedenleri

Ağız Sağlığı, Diş ve Ağız Sağlığını Bozan Nedenler Faktörler

Sindirim sistemi hastalıkları, çürük dişler, diş eti hastalıkları, bademcik iltihaplanmaları, bazı solunum sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ağız sağlığını bozabilmektedirler. Ağız sağlığının devamını sağlayabilmek için öncelikle ağız sağlığını bozan nedenin ortadan kaldırılması gerekir. Yani sebep bir çürük diş ise temizlenerek dolgu yaptırılmalı, neden bir has­talık olarak belirtiliyor ise, gereken tedavi yaptırılmalıdır.

Ağız sağlığında öncelikle dişlerin sağlıklı olması en önemli faktördür. Diş sağlığı için süt ve süt ürünleri, meyva ve sebzelerle dengeli beslenmeli, vücudun ihtiyacı olan kalsiyum, fosfor, mine­raller, A, D, C vitaminlerinden yeteri kadar alınmalıdır.
Tatlı yiyeceklerden sonra ağız çalkalanmalı, ağız içinde asit ortamını artırıcı kola, gazoz gibi içeceklerden kaçınmalıdır. Havuç, elma, ayva gibi yiyecekleri ısırarak yemek diş sağlığı için gerekli, ancak ceviz, fındık gibi yiyecekleri dişle kırarak yemek zararlıdır. Diş araları kürdanla değil diş ipliğiyle temizlenmeli, her yemekten sonra, yatmadan önce ve sabahları dişler fırça­lanmalıdır.

Diş Çürümesi, Dişlerin Çürümesi


Dişlerimiz süt dişleri ve kalıcı dişler olarak iki grupta incelenebilir.

Süt Dişleri 8 kesici, 4 kanin ve 8 molar toplam 20 dişten oluşmaktadır. Bu dişlerin oluşumu be­bek daha anne karnında iken (fetal yaşam) 15 ve 17. haftalar arasında başlar ve olgunlaşma, doğumdan yaklaşık 36 ay sonra tamamlanır. Dişlerin çıkması genellikle bebeğin 6-9 ayında başlar ve 2 yaşında sonlanır. 6 yaşın sonlarına doğru alt kesici dişlerden başlamak üzere süt dişleri düşer. 12 yaş dolaylarında süt dişlerinin düşmesi tamamlanır.


Diş çıkması sırasında uyku, iştah bozuklukları, ateş ve sürekli ishallerin birlikte bulunmasında bu bozuklukların gerçek nedeni araştırılmalıdır.

Kalıcı Dişler. 8 kesici, 4 kanin, 8 ilk molarlar, 2 molar, toplam 22 diş ile tamamlanır. Kalıcı dişle­rin çıkması 6-7 yaşında başlar ve 12-14 yaşlarında tamamlanır. 20 yaş dişi denilen üçüncü mo­lar dişler 17-22 yaşlarında çıkabilir ise de kimi durumlarda görülmeyebilirler.
Diş çürüleri laktik ve pirüvik asitlerle diş minesinin erimesi sonucu diş bütünlüğünün bozul­masıdır.

Diş Çürümesine Etki Eden Faktörler

Bakteriler,
Bakterilerin gelişmesi için gerekli besin maddeleri,
Diş yüzeyinin durumu

Bakterilerin en önemlileri laktobasiller ve streptokok topluluğudur. Bakterilere kan hücreleri, besin artıkları, ölü hücreler de eklenerek uygun olmayan bir ortam oluştururlar. Bakterilerin karbonhidratlı besinler üzerine enzimatik etkileri sonucunda asitler oluşur. Daha sonra asitler diş minesinin inorganik maddelerini eritir ve kavite denilen diş çürüklerini başlatır.

Diş çürümelerinde beslenme, ırk ve sosyolojik etkenlerde rol oynamaktadır. Diş çürümesinin önlenmesinde özellikle Florür'ün önemi üzerinde durulmaktadır. İçme sularında ideal florür yoğunluğu milyonda 0,1-1 arasında olmalıdır. Bu miktarın eksik olduğu durumlarda 3, 7,10,13 yaşlarındaki çocuklara diş doktorlarının önerileri ile florür eklemeleri yapılabilmektedir. İçme sularında florür miktarı milyonda 4 oranında ise diş minesinin sarı renkte beneklenmesi duru­mu görülebilmektedir.

Diş çürükleri erken dönemde diş doktorları tarafından temizlenip dolgu yapılmaz ise çürük iler­leyerek diş köküne kadar ulaşır. Sinirler etkilenmeye başladığı zaman diş ağrıları şeklinde ken­dini gösterir. Diş çürüklerinin oluşturduğu kavite denilen oyuklar sürekli mikroorganizma toplu­luğunu barındırırlar. Kimi zaman mikroorganizmalar kana geçerek kişiyi enfekte eder ve çeşitli hastalıklara yol açabilirler.

Kalp hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Eklem romatizması
Sindirim sistemi rahatsızlıkları
Ağız kokuları
Göz hastalıkları
Alerjik hastalıklar oluşturabilirler.

Büyüme ve gelişme dönemlerinde kalsiyum, fosfor ve flordan yetersiz besinlerle beslenme, diş çürümelerini kolaylaştırır. Şekerli ve karbonhidratlı besinlerin fazlaca tüketimi, diş temizliğinin yapılmaması diş çürüklerinin nedenlerindendir. Sık gebelikler, bebeklik döneminde geçirilen yüksek ateş, yanlış ilaç kullanımı, vücut direncini azaltan olaylar, dişlerin daha kolay çürümele­rini sağlarlar.