Anestezi Pre ve Postoperatif Bakim

Genel Anestezide Pre ve Postoperatif Bakım

Endikasyonlar

Hastayı genel anesteziye hazırlamak ve güvenli bir şekilde uyanmasını sağlamak

Malzemeler

A. PRE-OPERATİF
a) Hasta için gömlek ve başlık
b) Geçirgen flaster
c) Protez diş için kap
d) İsimbandı
e) İzin kağıdı
f) Traş makinası
g) Hasta dosyası ve röntgenleri
B. POST-OPERATİF
a) Oksijen
b) Aspirasyon cihazı
c) Hava yolunu açık tutmak için gereken malzemeler

Yöntem

A. PREOPERATİF

1. İdeal olarak hasta genel anesteziden 4 saat öncesinde yiyecek ve su almamalıdır. Eğer ameliyat acilse anestezist endotrakeal tüp uygular, gastrik tüp yardımıyla mideyi boşaltır.
2. İşlem hastaya açıklanır.
3. Anestezist, anesteziden hemen önce verilecek olan atropin veya diazem gibi bazı ilaçlan reçete edebilir.
4. Anestezist anestezi öncesi EKG, göğüs röntgeni veya bazı kan testlerini isteyebilir.
5. Hastaya ameliyathane gömleği giydirilir, başlık takılır.
6. Bütün mücevherler ve ojeler çıkartılır. Mücevherler hastanın kilitli dolabına konulur. Çıkartılamayan yüzükler flasterle parmağa tespit edilir.
7. Takma dişler, takma diş kutusuna yerleştirilir, üzerine isim yazılır. Hastanın kontakt lensleri varsa çıkartılır, kutusuna yerleştirilir.
8. Hastanın kolu etrafına isim bandı yerleştirilir. Hasta dosyasındaki detaylar gözden geçirilir.
9. Hastanın vital belirtileri kaydedilir (derece, nabız, kan basıncı, solunum sayısı).
10. Hastaya idrar tahlili yapılır ve sonuçlan kaydedilir.
11. Doktor operasyon için hastadan izin kağıdı alır. Hemşire formun hasta tarafından imzalanıp imzalanmadığını kontrol eder.
12. Gerekiyorsa işlem yapılacak alan yıkanır ve traşlanır.

B. POSTOPERATİF

1. Hastanın hava yolunun açık olup olmadığı ve düzenli bir şekilde solunum yapıp yapmadığı kontrol edilir. Oksijen, aspirasyon cihazı ve hava yolu malzemeleri el altında bulundurulmalıdır.
2. Hemşire hastanın bilinci yerine kadar yanında bulunmalıdır.
3. Viral bulgulan, hasta kendine gelinceye kadar saatte 4 kez, durumu stabil hale gelinceye kadar saatte 2 kez kaydedilmelidir.
4. Hastanın bilinci yerine geldiğinde hastaya güven verilir ve dinlenmesi söylenir.
5. Bir saat sonra hasta oturtulabilir ve içecek verilebilir.
6. Hasta taburcu edilirken yanında bir akrabası veya arkadaşı olmalıdır.

Hastaya Uyarı ve Öneriler
Hasta en az 24 saat araba kullanmamalıdır.

Gogus İntubasyonu

Göğüs İntübasyonu

Endikasyonlar

1. Plevral kaviteden kaçan hava çıkışma izin vermek (pnömotoraks)

2. Plevral kaviteden diğer sıvıların çıkışına izin vermek (genellikle kan)

Malzemeler

a) Steril toraks paketi, içindekiler : İki adet forseps Bisturi sapı

Spencer-Wells forsepsi Dişli forsepsler Sinüs forsepsleri Portegü Makas

İki adet havlu klipsi İki adet klemp Kağıt havlular Gaz bezi

Pamuk tamponlar Tepsi

b) Steril göğüs şişesi ve tüp seti, içindekiler:

Göğüs şişesi

Lastik klemp (kısa ve uzun parçalan)

Lastik tüp

Steril havlular

Bağlantılar

c) Temizleyici solüsyon

d) 10 ml'lik enjektör

e) 10 mi %1'lik lignokain ampul

f) 21 numara steril iğne

g) Cerrah eldiveni h) Maskeler

i) Steril havlular

j) Bisturi ucu

k) Sütür materyali

/) İki adet ağır klemp

m) Gerekli uzunlukta ve çapta trokar kateter

n) Silinmez kalem

o) 1 litre steril distile su ve ölçülü kap

p) 7.5 cm genişliğinde elastik flaster

q) 7.5 cm genişliğinde plastik yapışan sargı

r) 10 x 10 cm genişliğinde yapışmayan emici

pansuman s) Emici pansuman pedi

Yöntem

Aseptik teknik kullanılmalıdır.

1. Hastaya işlem anlatılır. Mümkünse oturtarak pozisyon verilir. Hastanın beline kadar bütn giysileri çıkartılır.

2. 1 litre steril su ölçülür ve göğüs şişesi içine boşaltılır, plastik yapışan bir flasterle şişe üzerindeki su seviyesi işaretlenir, bant üzerine su volümü yazılır.

3. Lastik parça şişenin içine sokulur, şişenin ağzı elastik bir flasterle iyice bantlanır. Cam tüpün uzun parçasının alt ucu su seviyesinin altında kısa ucu su seviyesinin hemen üstündedir.

4. Doktor silinmez bir kalemle intübasyon için seçilen alanı işaretler. Bu alan genellikle mid-klaviküler çizginin hemen dışındaki II. inter-kostal aralık veya mid-aksiller çizgideki 8. inter-kostal aralıktır.

5. Doktor alanı bir solüsyonla temizler, steril havluları yerleştirir. Lignokaini seçtiği alana enjekte eder.

6. Doktor etkilenen alanın etrafına kalıcı sütür koyar. Bu sütür dren çıkartıldığında bağlanacaktır.

7. Kaburga kemiğinin hemen üzerine plevranın hemen altına transvers bir insizyon yapılır. Dokuyu açmak için Spencer Wells forcepsleri kullanılabilir.

8. Doktor plevra boşluğu içine trokar kateteri yerleştirir. Bu rahatsız işlem sırasında hastaya güven verilir.

9. Doktor trokarı çıkartır ve hemen katetere klemp yerleştirir.

10. Kateter ve lastik tüp bağlantıları yapılır.

11. Göğüs şişesi yere konur.

12. Doktor kateterden klempi çıkarır, hasta öksürürken yükselen su seviyesini kontrol eder. Bu kateterin uygun pozisyonda çalıştığını gösterir.

13. Kateter bir veya iki sütürle sıkı bir şekilde bağlanır.

14. Kateter etrafına önce emici olmayan sonra emici bir pansuman yerleştirilir ve yapışan plastik bir flasterle kapatılır

15. Kateterin düzgün yerleşip yerleşmediğini kontrol etmek için göğüs röntgeni çekilir.

16. Hasta bir yere götürülürken plastik tüp güçlü klemplerle iki ayrı yerden klampe edilir, göğüs içine su gitmediğinden emin olunmalıdır.

Steinmann Teli Uygulamasi

Steinmann Teli Uygulaması

Endikasyonlar

1. Femur kırıklarını düzeltmek için üst tibianın yardımıyla iskelet fraksiyonunun sağlanması
2. Tibia gövdesi kırıklarında kalkaneus yardımıyla iskelet fraksiyonunun sağlanması
3. Eksternal fiksasyon uygulamalarında

Malzemeler

a) Steril Steinmann seti, içindekiler:
Değişik boylarda Steinmann telleri
Değişik boylarda fraksiyon nalı
Makas
2 adet İngiliz anahtarı
Pens
Bisturi sapı
Spencer-Wells forsepsi
Ortopedik çekiç
Böbrek küvet
Kağıt havlular
Gaz bezi
Yapışmayan emici pansuman
Tepsi
b) Temizleyici solüsyon
c) Düşük konsantrasyonda iyot solüsyonu
d) 10 ml'lik enjektör
e) 10 mi % l'liklignokain ampul
f) 21 numara steril iğne
g) Cerrah elbisesi h) Cerrah eldiveni i) Maskeler
j) Steril havlular
k) Bisturi ucu
l) Plastik pansuman spreyi
m) Geçirgen flaster

Yöntem

İşlem için 2 hemşire gereklidir. Aseptik teknik kullanılır.
1. İşlem hastaya anlatılır. Hastaya uygun pozisyon verilerek bacağı açılır.
2. Doktor, uygulama alanını temizleyici solüsyonla daha sonra düşük konsanttasyonlu iyot solüsyonuyla temizler ve steril havluları yerleştirir. 5 ml'lik enjektöre lignokaini çeker ve Steinmann telini uygulayacağı alana enjekte eder.
3. Doktor deride küçük bir insizyon açar, teli sokar. Perferatör kullanarak teli dokulara ve kemik üzerine iter.
4. Tel kemiğin uzak korteksine ulaştığında deri ve kemik etrafındaki doku içine 5 mi lignokain uygular.
5. Doktor deride küçük bir insizyon açarak teli ters taraftaki kortekse doğru iter.
6. Telin her iki tarafına plastik pansuman sprey uygulanır. Yapışmayan emici pansuman alan üzerine yerleştirilir. Yapışkan flasterle bantlanır.
7. Steinmann teline fraksiyon nalı takılıp sabitlenir. 8. Hasta rahatlatılır, servise gönderilir, fraksiyon