Kaplicalarin Yararlari Kaplicalar Ne İse Yarar

Kaplıca hangi hastalıklara faydalıdır?
Kaplıcaların Faydalari, Kaplica Yararları


Kaplıcalarda şifalı sularla yapılan kürlerin faydası olduğu kesinleşmiştir. Hastalığın cinsine göre yapılacak kürlerden çok iyi netice alınmaktadır.

Klasik termal kür 21 gün sürer. Fransa'da 1200'ün üzerindeki, ülkemizdeki 100 civarındaki kaplıca merkezi­nin herbirinin kendine has özellikleri vardır. Bu yüzden seçime çok dikkat edilmelidir. Bazı yerler, bazı hastalıklar için uygun olmayabilir.
Kaplıcalardan hangi rahatsızlıkların fayda göreceğine gelince: Solunum yollan rahatsızlıkları, farenjit, rinit, kronik sinüzit, astım, romatizma, kireçlenmeler, sindirim yolları bozuklukları, şeker hastalıkları, mesane ve idrar yollan taşlan, deri alerjileri, kronik kadın hastalıkları, kısırlık, siyasit, felç vakaları, psikosomatik rahatsızlıklar, sürmenaj ve stress, büyüme bozuklukları, aşın şişmanlık vs
Yalnız bu hastalıklar için en uygun hangi kaplıcanın olduğunu araştırmalı ve iyi seçim yapılmalıdır.

Her yıl kocamla birlikte bir kaplıcaya gidip, maden suları içiyor, masaj yaptırıyor ve çamur banyosu alıyoruz. Döndükten sonra da uzun bir sü­re kendimizi son derece iyi hissediyoruz. Gittiğimiz bu gezilerin değeri olmadığına inanıyoruz. Siz ne dersiniz?

Bana hep kaplıcaların yararlı olup olmadığını so­rarlar. Bunlar hakkında daha fazla bir şeyler öğrenebil­mek için, İtalya'daki bir kaplıcaya gidip maden sularını, kükürt banyolarını ve masajlan denedim. Gittikçe artan güçte yedi masajdan sonra, dokuz ay süreyle bir boyun ya­kalığı takmam gerekti. Kaplıcalara karşı zerre kadar sem­patim olmadığını buradan anlayabilirsiniz.


Kaplıcalarda "mucize tedaviler" yapıldığına ilişkin herhangi bir bilimsel dayanak olmadığı konusunda, doktorunuzla aynı görüşteyim. iklim değişikliği, dinlenme, diyet rejimleriyle, "mucize yaratan, şifalı içme suları' olma­dan da yararlı etkiler sağlanabilir.


İçmelerin şifalı etkileri olup olmadığına karar verme­nin tek bir yolu vardır. Oraya gidip, geldikten sonra da kendinizi önceki kadar iyi hissediyorsanız mesele yok. Bu kadar pahalı bir geziyi yapamayanlar için dinlenme, gü­neş, güzel yemekler ve gerilimlerden uzak olmak, evine daha yakın yerlerde de iyi sonuçlar verebilir.

Akupunktur Nedir Akupunktur Tedavisi Uzmani

Bu kadar popüler hale gelen akupunktur üze­rinde doktorların fikri nedir?
Akupunktur Nedir Akupunktur Tedavisi Uzman Görüşleri


Doktorlar, bu konuyu peşin hükümlere kapılmadan ilmi verilere dayanarak değerlendirmekteler. Daha çalış­malar devam etmektedir.


Bununla birlikte, akupunkturun insanlarda uyandır­dığı heyecanın tehlikeleri sebebiyle kamuoyunu bu konu­da ikaz etmek gerekmektedir.
Her yanda akupunktur merkezleri yerden bitercesine ortaya çıkmaktadır ve henüz kendini kanıtlamamış olan bu yeni tedavi, uygulamada çok acemi kişilerce yürütülmektedir.

Daha şimdiden klasik tıp yöntemlerinden yarar gör­meyip, umutsuzlukla akupunktura yönelen hastaların sömürülmesiyle ilgili haberler gelmeye başlamıştır. Bel ke­miğinde tümör bulunan bir hasta 4 ay süren akupunktur tedavisi yüzünden, kendisine yararlı olabilecek bir cerrahi müdahaleyi geciktirmiştir. Tıbbî ya da cerrahî tedaviyi ge­rektiren bir hastalığın ihmalinden ciddi sonuçlar doğabi­lir. Hasta olup da bir umuda kapılmış kişilerin sahte doktorlarca sömürülmesini önleyecek yasalar yürürlüktedir.


Doktorlar ve hastalar, akupunktur üzerinde somut ve nesnel incelemeler tamamlanıncaya kadar beklemelidir­ler. Yoksa akupunkturdan sağlanan, sağlanabilecek her­hangi bir yarar, boşa harcanmış ve bu konu şarlatanların elinde oyuncak haline gelmiş olacaktır. Benim okuyucula­rıma önerim, o zamana kadar temkinli davranmaları ve doktorlarının öğütlerini dinlemeleridir.