Trisinoz Hastaligi Nedir Belirtileri Tedavi

Trişinoz Hastalığı Nedir

İyi pişirilmemiş domuz eti ya da domuz etinden yapılmış sosis, salam gibi yiyeceklerle bulaşan trişin adındaki domuz parazitlerinin oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. 3-4 mm.'lik trişinler bağırsak duvarlarına gömülerek yaşarlar ve dişileri embriyonlarını kan ve lenf damarlarına vererek tüm vücuda yayarlar. Vücuda yayılan kurtçuklar kasların içine yu­valanırlar.

Trişinoz Belirtileri: Trişinli etin yenmesinden 1-3 gün sonra bulan­tı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkar. Ateş 38 dereceye kadar yükselir. Bazen birinci haftada bazen de üçüncü ve dördüncü haftalarda tifüs hastalığına benzer bir devre başlar. Ateş bu kez 41 dereceye kadar yükselir. Nabız hızlanır, tansiyon düşer. Trişinlerin yuvalandığı kaslarda şiş­me, sertlik ve ağrılar görülür. Daha çok istemli hareket eden kaslarla, diyafram, karın, göz, gırtlak ve dil kaslarında görü­lür. Adalelerde şiddetli ağrı olduğu için hastalar kımıldamadan yatarlar. Bundan başka gözlerin ve yüzün şişmesi hastalığın ti­pik belirtileri arasına girer. Ayrıca, hastada baş ağrısı, uyku­suzluk, susuzluk duygusu ve terleme vardır.

Seyri: Hastalığın seyri yenmiş olan trişinli etin miktarına bağlıdır. Hafif vakalar çabuk iyileşir. Ağır seyreden vakalar­da ölüm oranı yüzde 30 civarındadır. Koşullara göre hastalık aylarca sürebilir. Çocuklarda hastalık daha etkin bir şekilde seyreder. Hastalık sonucu kalp kasları iltihabı, kan dolaşımın da düzensizlik ve akciğer veremi oluşabilir.

Trişinoz Tedavisi: Belirli ilaçlarla tedavi henüz olanaksızdır. Ancak, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Etin trişinli olduğu sap­tanır saptanmaz mide ve bağırsakların temizlenmesi ve özel maddelerle yıkanması yararlı olabilir.Korunma: Etlerin çok iyi kontrol edilmesi gereklidir. En küçük bir kuşkuda eti 100 derece ısıda pişirmekte yarar var­dır. Tütsü ve tuzlama, etlerde bulunan trişinlerin öldürülmesini sağlamaz.

Weil Hastaligi Leptospiroz Nedir

Weil hastalığı (Leptospiroz Nedir)

Nefrit, yüksek ateş, sarılık, adale ağrısı, karaciğer ve dalağın büyümesiyle belirlenen bu­laşıcı bir hastalıktır. Hastalık etkeni fare, domuz, köpek ve sı­ğır idrarından bulaşabilen Leptospira İoieronaemorrhagiae ad­lı bir spirokettir.
Kuluçka devresi: 5-14 gün.

Belirtileri: Ateş, sarılık, titreme, kusma, adale ağrısı, ileri derecede halsizlik.

Seyri: Birinci haftanın sonunda sarılıkla birlikte idrarda kan ve albümin görülür. Karın ağrısına deride oluşan ufak te­fek kanamalar eşlik eder.

Weil Tedavisi: Penisilin hastalık spiroketine son derece etkilidir. Ancak, hastalığın ilk dönemlerinde görülebilecek karaciğer, böbrek ve beyin yıkımı için ayrıca önlemlerin alınması zorun­ludur.

Tifus Nedir Lekeli Humma Hastaligi

Tifüs Nedir (lekeli humma), Tifüs Hastalığı

Halk dilinde lekeli humma olarak bilinen tifüs, İnsana bitlerle bulaşan bir hastalık­tır. Bu nedenle eskiden çok kalabalık toplumlarda ve savaş sı­rasında askerler arasında görülürdü.

Kuluçka devresi: 5-21 gün.

Belirtileri: Sırt, kol, bacak ve baş ağrısı, titreme ve ateş.

Süreci: Hastalığın beşinci gününde «dut döküntüsü» adı ve­rilen deri döküntüsü görülür. Döküntü gövdeden kol ve bacak­lara yayıldıktan sonra ikinci hafta içinde kaybolur. Ateş 40 de­recenin üstüne çıkar, ikinci haftanın sonunda çok ani olarak düşer. Hastalık akut damar iltihabına neden olur. Hastalığa başka organlar da katılır. Damar iltihabı özellikle beyni, böb­rekleri, deriyi ve kalp kasını etkiler.

Tifüs Tedavisi: Tüm ağır ve bulaşıcı hastalıklarda uygulanan te­davi aynı şekilde uygulanır. Tam yatak dinlenmesi verilir. Yi­yeceklerin sulu ve kalori yönünden yüksek olmasına dikkat edilir. İlaçlara vitamin de eklenmelidir.Korunma: Bitle mücadele edilmelidir. Hastalar ayrılmalı ve bitlerden temizlenmelidir. Bitin ısırdığı yer kaşınmamalı, alkolle temizlenmelidir. Aşılama yoluyla aktif bağışıklık sağ­lanması mümkündür. Tifüs aşısı birer hafta ara ile üç dozda yapılır ve her yıl uygulanan 1 ml.'lik dozla bağışıklık süresi uzatılır.

Dang Hastaligi Belirtileri Tedavisi

Dang Hastalığı

Hayvanların hastalanmasına neden olan Brucella abortus mikro-organizmasmm neden olduğu bir has­talıktır. İnsanlar için bulaşıcı kaynak daima doğrudan temas ya da yiyecek maddeleriyle hastalığı bulaştıran evcil hayvan­lardır. İnekler, hastalığı doğrudan temasla insanlara geçiren başlıca evcil hayvanların arasındadır. Bu nedenle veterinerler, hayvan bakıcıları, celepler ve aşçılar bu hastalığa en çok ya­kalanan kişiler arasında yer alırlar. Fakat hastalık süt ve et gibi yiyecek maddeleri ile de insanlara bulaşabilir. Hastalığın insandan insana geçtiği hemen hemen hiç görülmemiştir. Has­talığın vücuda giriş kapıları deri ve mide-bağırsak kanalıdır.

Dang Belirtileri: Birdenbire ya da yavaş yavaş başlayan ateşle birlikte görülür. Ateşle birlikte bol bol terleme vardır. Çoğu zaman ishal durumu da ortaya çıkar. Ateşli ilk devre 2-3 haf­ta sürer. İkinci ay içinde ateş dönümlü olarak düşer ve yükse­lir. Böylece hastalık iki yıl kadar sürer. Buna rağmen hastanın genel durumu iyidir. Bazen hastada kansızlık görülür.

Süreci: Yan etki olarak kulak altı bezlerinde, erbezlerinde, atardamarlarda, akciğer zarında, iliklerde ve kalp kaslarında iltihaplanmalara yol açar. Gebe kadınlar sık sık idrara çıkar­lar ve dolayısıyla hastalık düşüğe neden olabilir. Eklemlerin romatizmal durumu yanında göz iltihabı, menenjit ve sinir il­tihapları gibi yan etkilerine de rastlanır. Hastalık hiçbir belirti göstermeden de seyredebilir.

Dang Hastalık Tedavisi: Karışık antibiyotik tedavisi uygulanır. Hastanın ayrılması gerekmez. Hastalıkta ölüm oranı her ne kadar azsa da, ölüm olduğu takdirde durum gerekli sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir. Korunma: Hastalık görüldüğü zaman hastalıklı hayvan­ların yok edilerek ahırların temizlenmesi gereklidir. Hastalık kuşkusu olan durumlarda süt mutlaka kaynatılarak içilmelidir.

Mantar Hastaligi Aktinomikoz Nedir

Mantar Hastalığı (Aktinomikoz Nedir) Hastalık Yapan Mantar

Mantarların neden olduğu hastalıklar; Genellikle hastalık yüz ve boyun bölge­sinde ortaya çıkar, çoğu kez ağız yoluyla bulaşır. İnsanda gö­rülebildiği gibi hayvanlarda da görülebilir, ama etken olan mantar türü değişiktir.

Hastalık Mantarları Belirtileri: Çene ile boyun bölgesinde şişkinlik ve bir sü­re sonra hem içten hem de dıştan iltihaplı akıntı.

Süreci: Ortaya çıkan şişkinlikler iltihaplı bölgeler oluştu­rurlar. Hastalık karaciğer, ince bağırsak ve akciğerler gibi or­ganlara da yayılabilir.

Tedavisi: Genellikle bakteriyolojik araştırmalardan sonra teşhis konabilir. En etkin tedavi penisilin uygulamasıdır. Ge­rektiği takdirde cerrahi müdahale ile iltihap akıtılmalıdır.