Eklem Romatizma ve Akut Romatizmasi

Romatizma Hastalıklarıyla İlgili Soru ve Cevaplar

Eklem Romatizma ve Akut Romatizması


Babaannem 83 yaşında devamlı dizleri ağrıyor. Yağmurun ne zaman yağacağını dizlerinin ağrısındaki artışla tahmin edebi­liyor. Bu durumun tıbbi izahı var mı?

Kireçlenme olan eklemler hassaslaşmakta ve değişik çevre faktörlerinden etkilenmektedir. Soğuk, rutubet, hava basıncında­ki değişmeler gibi iklim faktörleri romatizmalı eklemdeki kan do­laşımını etkileyerek ağrıların artmasına sebep olmaktadır. Bu ne­denle babaannenizin ağrılarının artması ile hava tahmini yapabil­mesi doğru ve olağandır.

48yaşına bir bayanım. Son aylarda sağ kalçamda istirahat-ten sonra ağrı ve tutukluk oluyor. Bir süre gezince rahatlıyorum. Hatta sanki bacağımda kısalma oldu. Topalladığımı söyleyenler var. Acaba nedendir?

Yaşınız kalça kireçlenmesi için uygun bir yaş. Ağrılarınızın istirahatten sonra artması ve bir süre gezince rahatlamanız kireç­lenme ihtimalini akla getirmektedir. Kalça kireçlenmesi olanlarda eklem aralığı daralır. Hatta ileri dönemlerde eklem yapıları birbiri­nin içine girer ve bacakta kısalmaya yol açar. Mevcut şikayetleri­niz kireçlenmeyi düşündürmektedir.

55 yaşında bir bayanım. Sağ kalçamda 5 yıldır kireçlenme var. Gittiğim ortopedi uzmanı ameliyat olmam gerektiğini, kalçama metal eklem takılacağını ancak biraz geç ameliyat olmamın daha uygun olacağını ifade etti. Ameliyat olmam gerekir mi? Eğer gerekiyor ise ameliyat için en uygun yaş hangisidir?

Kalça kireçlenmeleri çoğu zaman ilaç, fizik tedavi ve kaplıca ile düzelmekte ve hastalar günlük yaşamlarına devam edebilmek­tedirler. İnatçı vakalarda kalçaya protez konulmaktadır. Ameliyat­tan evvel kalça eklemi civarındaki kasların fizik tedavi ve egzer­sizler ile güçlendirilmesi çok önemli olup ameliyatın başarı şansı­nı artırır. Ameliyatla kalça eklemi çıkarılıp yerine metal kalça ek­lemi konulmaktadır. Yapay kalça ekliminin 15 yıl gibi bir süre sonra yerinden oynaması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle çok gecikilmemekle birlikte ameliyatın biraz ileri yaşlara bırakıl­ması çoğu zaman uygun olur.

60yaşında kilolu bir bayanım. Diz ve kalçalarımda kireçlen­meler var. Son gittiğim Jizik uzmanı bana yumuşak tabanlı (ka­uçuk) ayakkabı giymemin uygun olacağını söyledi. Kullanırsam faydası olur mu?

Kalça ve diz kireçlenmesi olan hastalarda yürüme esnasında her adımda ayak tabanının yere temasında dize ve kalçaya zıt yönde bir kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetin azaltılması için yumuşak tabanlı ayakkabıların kullanılması uygun olur. Yürüme esnasında eklemlere binen kuvvet kısmen azalacağı için hastala­rın ağrıları azalır ve eklemdeki kireçlenmenin ilerlemesi yavaşla­tılmış olur.

55 yaşında bir erkek hastayım.Bahçede çalışırken dizimi incittim. Hqfif bir ağrı ve kilitlenme oluyor. Doktorum manyetik re-zonas denilen filmi çektirdikten sonra dizimde meniskus yırtılma­sı olduğunu söyledi. İleri yaşlarda da meniskus olurmu?

Meniskus diz ekleminde bulunan eklemin hareketlerini ko­laylaştıran kıkırdak yastıklardır. Özellikle sporcularda ve genç yaşlarda ani bir diz burkulmasını takiben zedelenerek ağrıya yol açar. Ancak bazen ileri yaşlarda da ani diz hareketleri esnasında meniskuslarda yırtık ve zedelenmeler olabilmekte ve diz ağrısına yol açmaktadır.

46yaşında bir bayanım. Sık sık boynum tutuluyor. Kireçlen­me olduğu söylendi. Özellikle tutulduğu zamanlar çok rahatsız ediyor. Diğer eklemlerimde de kireçlenme olur endişesindeyim.

Boyun kireçlenmesi ileri yaşlarda ve özellikle çalışan bayan­larda sık görülür.Her zaman hastayı rahatsız etmez. Soğuk, stres, yorgunluk gibi herhangi bir ikinci neden zeminde kireçlenme olan boyunda ağrı ve tutukluğa yol açar. Mevcut rahatsızlık ge­nellikle boyuna lokalize olup diğer eklemlere yayılmaz. Ancak ile­ri yaşlarda boyundan bağımsız olarak diğer eklemlerde de kireç­lenmenin gelişebileceği unutulmamalıdır.

Babamın boynunda, belinde kireçlenmeye bağlı ağrılar olu­yor. Bende de olur endişesindeyim. Kireçlenme babamdan bana geçer mi? Kireçlenme olmaması için neler yapabilirim?
Kireçlenme genellikle aileden geçiş göstermez. Yani anne ve babada varsa çocuklarda da olacak diye beklenmemelidir. Ancak herkeste belli bir yaştan sonra eklemlerde kireçlenme beklenir. Korunmak için bazı tavsiyeler olabilir. Bunların içinde şişmanlık­tan kaçınma, düzenli egzersiz yapılması, stresten uzak durma, aşırı hareketsizik ve yorucu çalışmalardan uzak durma, çalışan kişilerin çalışma pozisyonlarına dikkat etmeleri sayılabilir.

Belimdeki kireçlenme için değişik doktorlara gittim. Tam ola­rak bir türlü rahatlayamadım. Kireçlenmenin tedavisinin olmadı­ğı söyleniyor. Gerçekten kireçlenmenin tedavisi yok mu? Bu ağrı­ları ölene kadar çekecek miyim?

Kireçlenmenin tedavisi vardır. Derdi veren Allah (CC) elbette tedavisini de vermiştir. Kireçlenmenin bir yaşlılık hadisesi olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca kireçlenme olmadan evvel korunma, geliştikten sonra düzenli egzersiz ve zaman zaman fizik tedavi programı ve gerekirse ilaç tedavisi ile eklem rahatsızlığı tama ya­kın giderilebilir. Ayrıca kaplıcalar etkili ve faydalıdır. Hasta dok­toruna güvenir ve dediklerini uygularsa şikayetler giderilir. An­cak çoğu zaman hastalar tavsiye edilen egzersizleri ihmal etmekte ve sadece verilen ilaçları kullanmaktadırlar. Halbuki egzersizlerin koruyucu etkileri vardır ve mutlaka yapılması gerekir. Kireçlen­mede vücut ağırlığını eklemden alıp güçlendirilen kaslara taşıt­mak çok önemli bir husustur. Bunun için de egzersizlerin ihmal edilmemesi gerekir. Egzersizlerin, eklemin ve kıkırdakların bes­lenmesini de artırarak kireçlenmenin ilerlemesini önleme açısın­dan da çok önemli etkileri vardır.

Dokuz Romatizmasi Akut Romatizmal

Romatizma Hastalıklarıyla İlgili Soru ve Cevaplar

Doku Romatizması ve Akut Romatizmal

Belimdeki kireçleme nedeniyle ara sıra bel ağrılarım oluyor. Özellikle sabahları kalkınca belimdeki ağrı artıyor. Yattığım ya­tak ile bel ağrısının ilgisi olur mu?

Bel kireçlenmesi olanlarda sabahlan yataktan kalkınca ve uzun süreli oturma şeklindeki istirahatlardan sonra belde tutukluk ve ağrılar ortaya çıkar. Hastanın geceleri ortalama 8 saat sü­reyle uyuduğu gözönüne alınırsa yatılan yatağın önemi anlaşılır İdeal yatağın zemini düz ve sert, yatağın ise rahat ve yumuşak olması gerekir. Bazı hastalar sert yatak denilince tahtanın üzerin­de yatmak gerektiğini zannediyorlar. Bu doğru değildir, önemli olan yatağın zemininin çukurlaşmaması ve düz olmasıdır.

Yaklaşık 1.5 yıldır boyun ağrısı çekiyorum. Yaşım 40 civarında. Gittiğim Jizik doktorları değişik şeyler söylediler. Bazıları boynumda düzleşme olduğunu, bazıları ise kireçlenme olduğunu ifade ettiler. Hangisi doğrudur?

Boyun ağrısı yapan sebepler içinde boyun kireçlenmesi de vardır. Boyun kireçlenmesi 30-35 yaşlarında başlamaktadır. Bo­yun kireçlenmesi olanlarda her zaman değil ama zaman zaman boyun ağrıları ve boyunda tutukluk olabilir. Özellikle ağrılı dö­nemlerde çekilen boyun filimlerinde boyun kaslarındaki sertlik nediniyle boyunda düzleşme görülür. Aynı zamanda kireçlenme de olduğundan bazı doktorlar hastalara boyunda kireçlenme ol­duğunu bazıları da kas sertleşmesi nedeniyle boyundaki çukurlu­ğun düzleştiğini söylerler. Sonuçta ikisi de doğrudur.

Sol omuzumda ve kolumda ağrılar oluyor. Gittiğim Jîzikçi omuzumda kireçlenme olduğunu söyledi. Ben sağ kolumu kullanı­yorum. Acaba sol kolumu fazla kullanmadığım için mi kireçlenme olmuştur?

Gerek sağ ve gerekse sol omuz eklemi de kireçlenmeden etki­lenmektedir. Kireçlenme normalin üzerinde kullanılan eklemlerde ve normalden az kullanılan eklemlerde, normal kullanılan eklem­lere kıyasla daha fazla görülmektedir. Aşırı çalışmayı gerektirme­yen bir meslekte olan ve sağ ve sol kolunu birbirine yakın sıklık­ta kullananlarda sağ veya sol omuzda kireçlenme görülme sıklığı birbirine yakındır. Sizin kireçlenmenizin sol omuzda olması muh­temelen sol kolunuzun fazla kullanılmamasına bağlı değildir. Kireçlenme sebebi olan başka hastalıklar araştırılmalıdır.

Dizlerimde kireçlenme var. Gittiğim doktorlar kum torbaları ile egzersiz yapmamı tavsiye ettiler. Egzersiz yapınca ağrılarım arttı Egzersizleri bıraktım. Ne yapabilirim?

Diz kireçlenmesi olan hastalarda çoğu zaman diz kaslarında ağrı ve kullanılmamaya bağlı kas güçsüzlüğü gelişmekte ve bu hastanın ağrılarının artmasına ve kireçlenmesinin ilerlemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle diz kireçlenmelerinde diz kaslarını güçlendiren, elastikiyetlerini artıran kum torbası ve benzeri araç­larla yapılan egzersizler çok önemlidir. Ancak başlangıçta kaslar yorulduğu ve zorlandığı için hastanın ağrıları artabilir. Ağrılara bakılarak egzersiz kesilmemeli ve mutlaka devam edilmelidir. Ancak ağrılar çok fazla oluyorsa egzersizler hafıfletilmeli ve azar azar artırılarak yaptırılmalıdır. Gerekirse egzersizlerden evvel ha­fif ağrı kesici ilaçlar verilerek ağrının egzersizleri engellememesi sağlanır.

Dizimde kireçlenme olduğu için gittiğim doktor dizime korti­zonlu iğne yaptı. Bir süre çok rahatladım.İki ay sonra ağrılarım tekrar başladı. Şimdi eskisinden daha çok ağrıyor. Acaba hastalı­ğım mı ilerledi. Yoksa dizime yapılan iğnemi zarar verdi?

Romatizmalı hastalarda ve kireçlenmelerde kortizonlu ilaçlar kullanılmaktadır. Bazı eklem hastalıklarında kortizonlu iğneler eklem içine verilmektedir. Eklem içine yapılan iğnelerin bazı za­rarlı etkileri olabilmektedir. Eklemde iltihaplanma, eklem içinde kanama, eklem kıkırdağının zarar görmesi ve kullanılan kortizo­nun kana karışarak sistemik yan etkilerinin ortaya çıkması bu yan etkilerden bazılarıdır. Hasta genellikle iğnelerden faydalanır. Bir süre sonra iğnenin etkisi kaybolunca tekrar eski ağrılar baş­lar. Hasta eski ağrısını unuttuğu için ağrılarının arttığını ve has­talığının ilerlediğini zannedebilir ya da iğneler ekleme zarar vere­rek hastalığı ağırlaştırabilir. Diz içine kortizonlu iğne en son düşünülecek bir tedavi şeklidir.

İki yıldır ara sıra boynum ağrıyor. Son gittiğim fizik tedavi doktoru boyun korsesi kullanmamı tavsiye etti. Korse kullanırken şikayetlerim düzeldi. Ancak korseyi çıkardıktan sonra başımı ta­şımakta zorlandığımı farkettim. Ayrıca ağrılarım da arttı. Sebebi­ni öğrenebilir miyim?
Sebep ne olursa olsun eklem ağrısı olan özellikle bel ve bo­yun ağrısı olan hastalarda korse, bandaj vb. yardımcı cihazlar kullanılmaktadır. Boyun ağrılı hastalarda kullanılan korseler bo­yun hareketlerini engelleyerek ve başın ağırlığını taşıyarak boyu­nu dinlendirir ve boyun ağrısının düzelmesine yardımcı olur. Kor­se kullanım süresi hastalığın ağırlığına ve hastanın boyun kasla­rının yapısına göre düzenlenir. Mümkün olduğu kadar süre kısa tutulmalı ve korse kullanılırken dahi izametrik denilen boyun eg­zersizleri yapılarak boyun kaslarının elastikiyeti ve kuvveti ko­runmalıdır. Egzersiz yapılmaz ve korse kullanma süresi çok uza­tılırsa (sizde olduğu gibi) korse çıkarılınca boyun kaslarında geli­şen kuvvetsizlik ve sertleşme nedeniyle hastanın ağrılarında şid­detlenme görülür. Ayrıca uzun süre kullanılan korseler psikolojik bağımlılık da yaparlar.

Dizlerimdeki ağrı nedeniyle gittiğim doktor iğne verdi. İğne­nin içindeki kağıdı okuyunca kortizonlu bir ilaç olduğunu ve pek çok yan etkisi olduğunu gördüm. İlacı kullanmadım. Ne önerirsi­niz?

Kortizonlu ilaçlar etkileri ve yan etkileri fazla olan ilaçlardır. İlacın kullanılmasına karar verecek olan doktor kar/zarar denge­sine göre davranmalıdır. Kortizonlu ilaçlar en son başvurulması gereken, kısa süreli ve mümkün olduğu kadar düşük dozlarda kullanılması gereken ilaçlardır. Kullanıp kullanmama konusunda doktorunuzla görüşüp ondan sonra karar vermeniz uygun olur.

50yaşındayım. Bacaklarımda ağrılar oluyor. Değişik doktor­lara gittim. Son gittiğim doktor kalçalarımda kireçlenme olduğu­nu söyledi. Daha öncekiler Jilimlerimde bir şey olmadığını söyle­mişti. Hangisine inanacağımı şaşırdım.

50 yaşında kalçalarda kireçlenme görülebilir. Kireçlenmenin başlangıç dönemlerinde filimlerde fazla bir şey görülmez. Hasta­lık ilerledikten ve eklemde orta dereceli dejenerasyon oluştuktan sonra filimlerde kireçlenme görülür. Bu nedenle kireçlenmenin başlangıç döneminde biz tanıyı muayene ve sorgulama ile koyu­yoruz. Çoğu zaman filmi kireçlenme olup olmadığını anlamaktan ziyade diğer ağrı yapan hastalıkları dışlamak için istiyoruz. Bir de hafif kireçlenmeyi bazı doktorlar filimlerde farkedemeyebilir Bu nedenle yaşınız kireçlenmeye uygun ve klinik belirtilerde kireç­lenmeyi düşündürüyorsa filimde önemli bir şey görülmese bile ki­reçlenme tanısı konulur.

55 yaşında bir bayanım. Her iki dizimde de ağrılar oluyor. Diz muayenelerimde bir şey bulamadılar. Bir doktor kalça eklem­lerinde kireçlenme olabileceğini ve kalça ağrılarının dizlere vura­bileceğini söyledi. Kalça ağrısı dizlere vurur mu?

Kalça eklemi ile diz ekleminin sinir yapıları kısmen ortak ol­duğu için bazen kalça eklemi ağrıları dize vurmakta ve diz ağrısı zannedilmektedir. O nedenle diz ağrısı ile gelenlerde diz eklemin­den sonra mutlaka kalça eklemlerinin de muayene edilmesi gere­kir. Sizin de kalça ekleminizdeki kireçlenmenin ağrısı muhteme­len dizlerinize vurmaktadır.

Dizlerimde kireçlenme var. Bazı doktorlar yürümemi tavsiye ederken bazıları yürümemem gerektiğini ve istirahatin uygun ola­cağını söylediler. Sizin tavsiyeleriniz nelerdir?

Diz kireçlenmesi olanlarda diz kaslarında gelişen kuvvetsiz­lik ve sertleşmeler fizik tedavi ve egzersiz ile düzelmektedir. Fizik tedavi imkanı olmayanlarda dahi iyi düzenlenmiş bir ev egzersiz programı ile hastaların diz kasları güçlendirilebilir. Diz kireçlen­mesi olan yaşlı hastalarda genellikle kilo sorunu da olmaktadır, o nedenle yürüme tavsiye edilmektedir. Ancak diz kasları çok zayıf olanlarda yürme esnasında vücdun ağırlığı diz kaslarına değil ek­leme bineceği için hastanın ağrıları ve kireçlenmesi artabilir, o nedenle bu tür hastalara önce dizlere ağırlık vermeden diz kasla­rını güçlendirici egzersizler önerilir. Diz kasları yeterli bir duruma geldikten sonra yürüme şeklindeki egzersizler tavsiye edilirse da­ha uygun olur.