Klinik Meme Muayenesi

Klinik Meme Muayenesi


Meme kanserinin erken dönemde belirlenmesi için Amerikan Kanser Derneği 20- 39 yaşlarındaki semptomsuz kadınların her üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl memenin hekim tarafından klinik muayenesinin yaptırılmasını önermektedir Menopoz öncesi dönemdeki kadınlar için klinik meme muayenesinin (KMM) hem yoğunluk, hem de hassasiyet yönünden en uygun olduğu zaman adetten sonraki haftadır.


Meme kanseri taramasında klinik meme muayenesinin önemini araştıran çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, özellikle 40- 49 yaş arasındaki kadınlarda KMM, meme kanserinin erken dönemde belirlenmesinde önemli rol oynar (McDonald ve ark. 2004). Klinik meme muayenesi mamografi ile birlikte uygulandığında, meme kanserinin belirlenme oranı % 5- 20 artmaktadır. Klinik meme muayenesi, meme dokusu yoğun olan kadınlarda mamografi ile görüntülenemeyen veya periferde yerleşmiş mamografi sınırları içine girmeyen kitlelerin tanısında önemli rol oynamaktadır. Asemptomatik kadınlarda ideal tarama programında, memenin klinik muayenesi, kendi kendini muayene ve mamografi ile birlikte olmalıdır (İğci ve Asoğlu 2003; McDonald ve ark. 2004).


http://zehirlenme.blogspot.com

Meme Muayenesi Nasil Yapilir?

Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?


Kendi kendine meme muayenesi hem “ayna karşısında” hem de “sırt üstü uzanarak” yapılmalıdır. Ayna karşısında her iki kol havada, başın arkasında, belde ve göğüs bölgesi öne doğru biraz eğilmiş iken ve her iki kol kalçada iken, memeler aşağıdaki durumlar yönünden gözlenmelidir:


Memelerde kitle yada şişlik,


Memelerden birinde normal olmayan büyüme,


Bir memenin diğerinden normal olmayan şekilde sarkık olması,


Meme cildinde buruşukluk ve/veya çukurlaşma olması,


Meme ucu renginde değişiklik ve meme ucundan kanlı akıntı gelmesi,


Koltuk altı bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme,


Üst kolda normal olmayan şişlik.


Memelerin sırtüstü muayenesinde, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:


Sırtüstü uzanın ve muayene edilecek meme tarafındaki omuz altına küçük bir yastık yada katlanmış bir havlu koyulur.


Sağ meme muayene edilirken, sol elin orta üç parmağı kullanılır


Memenizi ya daireler çizerek, ya yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı ya da meme ucundan dışa doğru bastırarak muayene edilir .


Tüm memenizi, meme ucu ve koltuk altı dahil olacak şekilde muayene edilir.


Sol meme de sağ elin orta üç parmağı kullanılarak aynı şekilde muayene edilir.


Meme dokusunun tümüyle muayenesinde, memenin koltukaltından göğüs kemiğine, köprücük kemiğinden memenin alt sınırına kadar tüm alanların dikkatlice muayene edilmesi çok önemlidir. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi parmak uçlarınızı meme üzerinden kaldırmadan memenin tamamını ya daireler çizerek, ya yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı ya da meme ucundan dışa doğru muayene edebilirsiniz. Kendinize daha kolay gelen yöntemi deneyerek uygulayabilirsiniz. Meme dokusunda olabilecek bir kitleyi hissedebilmek için meme hafif, orta, kuvvetli bir şekilde bastırılarak muayene edilmelidir


http://zehirlenme.blogspot.com

Kendi Kendine Meme Muayenesi

Kendi Kendine Meme Muayenesi


Meme sağlığı otoriteleri (American Cancer Society 2007a; 2007b; Susan Komen Foundation 2007) meme kanserinin erken dönemde tanılanması için kadınların her ay memelerini muayene etmesini önermektedir. Kadınların memelerini “kendi kendini muayene” yöntemi ile muayene etmeleri ucuz, kolay ve kadınların kendi ortamlarında yapabilecekleri zahmetsiz bir yöntemdir. Meme kanserlerin önemli bir bölümü kadınların kendileri tarafından belirlenmektedir. Fakat çalışmalar kadınların düzenli KKMM yapma oranlarının düşük olduğunu ve kadınların KKMM yapmasını engelleyen pekçok faktörün olduğunu belirtmektedir. Türk kadınlarında KKMM yapmayı engelleyen faktörler arasında bilgi eksikliği, KKMM yapmayı bilmeme, meme kanserini sağlığına bir tehdit olarak görmeme, kendi kendine elle muayenenin hoş olmayan bir durum olarak düşünülmesi, kendi kendine meme muayenesi yapmanın unutulması sıralanabilir (Aydın 2004; Parlar ve ark. 2004; Yücel ve ark. 2005; Seçginli ve Nahcivan 2006b; Çavdar ve ark. 2007).


Kendi kendine meme muayenesi son 50 yıldan bu yana meme kanseri taramalarında önerilen bir yöntem iken, son dönemde yapılmış iki çalışmada (Semiglazov ve ark. 1999; Thomas ve ark. 2002), KKMM’nin meme kanseri mortalitesini azaltmada etkisinin olmadığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle KKMM’ne ilişkin yeni önerilerde meme sağlığı konusunda kadınların farkındalıklarının arttırılmasının önemli olduğu belirtilmektedir. Buna göre, tek başına KKMM yapmanın meme kanserinden ölümleri azaltmada sınırlı olduğu ve bu nedenle KKMM ile birlikte KMM ve mamografi yaptırmanın da önemli olduğu belirtilmektedir. (Champion 2003; Smith ve ark. 2003; American Cancer Society 2007a).


http://zehirlenme.blogspot.com