Dalış Kazaları Denizaltı Dalış

Dalış kazaları Denizaltı dalış

Bu olay, spordan da öte, bir bilim da­lıdır. Fizik kondüsyon kadar, kusursuz teknik bilgi gerektirir. Bunlardan başka kişi, oksijen tüpü, maske ve ayaklarında pedallarla yüzmeyi bilmelidir. Gözlerini suyun temasına alıştırmalı, solunum yol­ları yeni bir ortama ayak uydurabilmen, deniz altında başkalarıyla nasıl temas ku­rabileceği hakkında yetiştirilmelidir.
Atmosfer basıncı altında insanoğlu­nun hava tüketimi dakikada 20 litre ise, on metre derinlikte, bu dakikada 40 litre­ye ve 40 metre derinlikten sonra da, da­kikada 100 litreye çıkar.
Bünyesindeki fazla gazların tasfiyesi, yukarı çıkış sırasında paletlerin ayakta tu­tulmasını gerektirir. Kandaki azotun yok-olması, dalıcının su yüzeyine çıkmasın­dan saatlerce sonra gerçekleşir.


Dalıcılar, sorunlarının bilincindedir. Çalışmalarının büyük bir bölümünü de zaten güvenlik alıştırmaları oluşturur. Da­lıcı, asla tek başına dalmaz. Kendi güven­liği kadar, arkadaşlarının güvenliği de ona bağlıdır.

Dalma kazası kurbanlarının çoğu, ta­tillerini deniz kıyısında geçirmeye gelen amatörlerdir. Tek başına dalabilecek bir dalıcının donanımını edindikten sonra, deneyimleri olmadan dalmaya kalkışırlar. Bunu bitkinlik, sindirim bozuklukları, kor­ku, soluksuzluk izler...
Amatör dalıcı da olsanız, önce tıbbi kontrolden geçmeniz, sonra da bu işin "ilkokul eğitimi"ni yapmanız gerekir.

Diğer dalış kazaları


Dalışlarda dramatik sonuçlar yaratan ve sık rastlanan kazalardan biri de, dibi tanınmayan yerlerde dalış yapmaktır. Küçük bir yüzme havuzuna pike dalış yapmak, aynı sonucu verebilir. Böyle bir dalış sırasında başını kayaya ya da beton zemine çarpan dalıcı, ya belkemiğini kı­rar ya da omuriliğini zedeleyerek, ne ya­zık ki, onarımı imkânsız bir felce maruz kalır.
Bu tür kazalardan kaçınmak için, da­lıştan önce dalacağınız yerin dibini öğre­nin.

Boğulmalar Nasıl Önlenir

Boğulmak Üzere Olan Biri Nasıl kurtarılır?

Cankurtaran teknesi yoksa, boğulan bi­rini kurtarmak için boşuna dolanmayın.
Bir dal uzatın, bir halat atın veya su üs­tünde yüzebilecek elinizin altındaki bir şeyi atın.

Kayıkla yardıma koşun Kazazedeyi sudan çıkarın YARDIM isteyin

Kurtarıcıların yapacağı (Boğulma Nedenleri)

Deneyimli bir kurtarıcı ve iyi bir yüzücü iseniz, yüzerek, boğulan kişiye yardımcı ola­bilirsiniz, Yine de önlemsiz serüvenlere atıl­mayın:

— Dalgalara, akıntılara, girdaba dikkat edin: Siz de zor durumda kalarak, diğer yardımcı­ların işini zorlaştırabilirsiniz.
— Gerek kendi güvenliğiniz, gerekse kaza deye yardım için yanınıza bir cankurtaran si­midi alın;
— Yardım çağrınızın yerine ulaştığından emin
olun;
— Belirli yerler seçin (yapı, kaya, ağaç, vb); bu sayede kazazedenin yerini daha iyi saptayabilirsiniz;
— Boğulan kişiyi, sizin hareketlerinizi engellemeyecek şekilde kavramayı bilin. Bunu o anda değil, ancak önceden eğitilmişseniz gerçekleştirebilirsiniz.

Boğulanı nasıl kurtarmalı? (Boğulma Tehlikesi)

Yöntem ve Yapılması gereken

Kazazede sudan çıkarıldıktan sonra, bir­çok durumla karşılaşabilirsiniz.
Kişi kendisinde ise ve solunum güçlüğü yoksa, genellikle şok halinde olabilir Kendisini teskin edip, ısıtın. Durumu normale çabuk dönmezse, bir doktora gösterin. Özellikle fenalık geçir­dikten sonra suya düşenler mutlaka dok­tora götürülmelidir.


Kurtardığınız kişi öksürük nöbeti geçiriyorsa ve yüzü morarmışsa yine de dok­tora gösterin; çünkü yuttuğu su, yanlış­lıkla akciğerlerine gitmiş olabilir.
Kazazede baygın olmakla birlikte, solu­yorsa, kendisini yan emniyet pozisyonu­na getirin (Bak S. 20). Bu sayede yuttu­ğu suyu dışarı çıkarabilir ve suyun akci­ğerlerine ilerlemesini önleyebilirsiniz. Yardım gelene dek kendisini gözden uzak tutmayın.

Kazazede bir ölü gibi yatıyorsa, solu­num yollarını rahatlatın Sert bir yerde kendisini sırt üstü yatırıp, ha­yat busesi reanimasyonuna başlayana dek, bunu sürdürün

Boğulan bir kişinin reanimasyonu uzun bir süre, hatta bazen saatler alabilir. Çün­kü soğuk, oksijenin beyin üzerindeki et­kisini geciktirebilir. Bu durum, özellikle çocuklarda geçerlidir. Ancak doktor uya­rısıyla-reanimasyon faaliyetine son veril­melidir.

Boğulmalar nasıl önlenebilir?


— Kesinlikle suya yalnız girmeyin; denetimli yerlerde bile insanın başına her zaman bir fe­nalık gelebilir. Tehlikesizce denize girilebile­cek yerler, genellikle şamandıralarla belirtil­miştir. Buna uyun.
— Gücünüzü abartmayın! Hem de ne kadar iyi yüzücü olursanız olun! Denizde yüzerek aştığınız mesafeyi, geriye dönüşte çok güç ka-tedebilirsiniz.
— Habersizce kimseyi suya itmeyin. Şakala­rınızı daha ölçülü yapın. "Denizle şaka olmaz" sözünü unutmayın.
— Suya birden dalmayın. Bedeninizi önce ıs­latın. Vücudunuzla su arasındaki ısı farkı, çok kez ciddi fenalıkların sebebidir.
— İyi ve çok yedikten sonra, suya girmeyin.
— En ufak bir fenalık hissettiğiniz zaman, su­dan çıkın: İlle de diğerlerine uyup, dalmanız şart değildir. Bünyeniz, sizi uyarabilir. Kulak verin.
— Karadan esen ve üzerinde güneş banyosu yaptığınız lastik botu kıyıdan uzaklaştıran akıntı ve rüzgârlardan çekinin. Özellikle can­kurtaran simitleri ve plastik botlarla yüzen ço­cuklar, kolayca açığa sürüklenebilir.
— Sürat motorlarına dikkat edin. Genellikle tek başına yüzenler, sürat motoru kullanan­lar tarafından güç farkedilir.
- Tekne kullanıyorsanız, yanınıza mutlaka cankurtaran yeleği alın. Yüzerek dönmek için asla teknenizi terketmeyin. Yorgunluk ve üşü­me, boğulma nedenidir.

Boğulma Suda Boğulmalar

Boğulma, Boğulmalar

Boğulma Nedir, Suda Boğulma
Genellikle boğulma olayı, kötü bir yüzücüden çok, iyi bir yüzücüyü ve hiç yüzme bilme­yenden çok, kötü yüzücüyü tehdit eden bir olaydır. Çünkü iyi yüzme bilmeyen kişi, im­kânlarını tanır ve genellikle ihtiyatlı davranır. Buna karşılık kendisini suda rahat hisse­den kişi, yapısına aykırı bir çevrede olduğunu çabuk unutup, tehlikeyi küçümser.

Uzmanlara göre boğulma olaylarının ancak yüzde 5 'i gerçekten kaza niteliğindedir. Diğerleri, cahillikten, patavatsızlıktan, inatçılıktan kaynaklanmaktadır. Olaylar, deniz­de, akarsularda, göllerde meydana gelebileceği gibi, basit bir su birikintisinde veya küçük bir çocuğun düşeceği havuzda da olabilmektedir.

Başlıca iki tür boğulma olayı vardır:

— Su altında kalıp, boğulma: Anide su allında kalan kişi, su yutar ve bronşları suyla do­larak boğulur:
— Suda boğulma: Kişi su içinde iken bayılıp, bilincini yitirir; ya kendine gelip su yutar ve ilk olaydaki gibi boğularak ölür veya kendine gelemeden ölür.