Migren ve Bas Agrisi Tedavisi

Migren ve Baş Ağrısı Tedavisi

Baş ağrısı olan hastalar genellikle ağrıları sıklaştığı, şiddeti arttığı, iş gücü kaybına veya okulu aksatmaya neden olduğunda doktora başvururlar. Tedavinin planlanmasında baş ağrısının ayırıcı tanısını yapmak önemlidir. Aile ve çocukla birlikte baş ağrısı takvimi oluşturulmalıdır. Bu takvim baş ağrısı sıklığını, süresini belirlemede, tetikleyicileri saptamada yararlı olabilir.
Migren tedavisi muhtemel tetikleyicileri saptamak, ağrılı dönemde akut ağrı tedavisini yapmak, atak sıklığını ve şiddetini azaltmayı amaçlayan koruyucu tedaviyi planlamak şeklindedir. Tetikleyici faktörlerden uzak durma, düzenli beslenme; düzenli uyku, uygunsuz ve aşırı analjezik kullanımından kaçınma; stresten kaçınma; relaksasyon için konuşma; monosodyum glutamat, nitrit, nitrat, tiramin içeren yiyeceklerden ve kafeinli içeceklerden kaçınma; vazodilatör, bronkodilatör, kontraseptif ilaçların kullanılmamasını içerir. Atak sırasında ışık ve gürültüden uzak durmak, sessiz ve karanlık bir ortamda uyumak ağrıyı geçirebilir. Tedavi başarısı için yaşam tarzı düzenlemeleri ve tetikleyicilerden uzak durmak önemlidir.
İlaçla tedavi akut ve koruyucu tedaviyi içermektedir. İlaç alımının ardından bir-iki saat içinde baş ağrısı geçiyorsa ve çocuk normal aktivitelerine dönebiliyorsa akut tedavi başarılıdır. Akut tedavide ilk olarak spesifik olmayan ağrı kesiciler denenmelidir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) (ibuprofen, naproksen sodyum), asetaminofen başlangıç tedavide kullanılmalıdır. Başlangıç tedavisinde başarılı olunamazsa migrene spesifik ilaçlarla tedaviye geçilmelidir. Oral toptanlar (sumatriptan suksinat, rizatriptan benzoat, zolmitriptan), nazal spreyler (sumatriptan, zolmitriptan) kullanılabilir. Subkutan sumatriptan ve dihidroergotamin ise sınırlı olarak kullanılmaktadır
Ayda üç ya da dört kez migren ağrısı oluyorsa koruyucu tedavi başlanabilir. Çocuklarda migrene bağlı işlev bozukluğunun değerlendirilmesi için kullanılan ‘Pediatric Migraine Disability Assesment’ (PedMIDAS) ölçeği kullanılarak çocukların migrene bağlı olarak ne kadar süreyle günlük işlevlerden (okula gitme, ödev yapma) uzak kaldığı değerlendirilerek koruyucu tedavi başlama gereksinimi ve ilaca cevap değerlendirilebilir. Yaş küçüldükçe PedMIDAS ölçeğinin kullanımı zorlaşmaktadır (48). Koruyucu tedavide antidepresanlar (amitriptilin hidroklorid, nortriptilin hidroklorid), antiepileptikler (valproik asit, topiramat), antihistaminikler (siproheptadin hidroklorid) kullanılabilir
GBAda ilk olarak anksiyete ortadan kaldırılmalıdır. Genelde tedavide NSAİİ ve asetaminofen yeterlidir; sedatif ve antidepresanlar nadiren gerekli olabilir. Yine migrende olduğu gibi tetikleyicilerden kaçınmak; düzenli uyku, düzenli beslenme korunmada önemlidir.