Çocuklarda Burun Kanaması Burkulma Yanık

Çocuklarda Burun kanaması Nedenleri

Burnu kanayan çocuk, dik durumda bir taşın önünde oturtulmalıdır. Burnun kemikli kısmının he­men altından sıkıca tutarak, 5-10 dakika süreyle ka­nayan noktaya baskı yapmalıdır. Soğuk bir tülbenti ya da bir parça buzu burnun üzerine koymak yararlı olur.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Kanama durmuyor ya da sık sık yineleniyorsa, burnun sarılması gerekebilir.

Yanıklar, ilk Yardım Yanıklar ve Tedavisi

Yanığın önemi, derinliğinden çok yaygınlığına bağlıdır. Çünkü, dokuların ne denli sıvı (plasma) yiti­receğini, yanığın yayıldığı alanın büyüklüğü belirler. Bu, yanığın büyük olması durumunda önemli boyut­lara varabilir ve küçük çocuklardaki önemsiz bir ya­nığı bile doktora göstermek gerekebilir. Geniş olma­yan, ancak derin bir yanık, kötü bir iz bırakacaktır. Ver­diği rahatsızlığın yanı sıra ne denli büyük ve ciddi tehlikeler yarattığı göz önüne alınarak yanıklardan kaçın­ma konusunda olabildiğince dikkatli davranmak ge­rekir.
Yanan deri, hemen kızarır, şişer ve su toplar. Önemsiz bir yanıktan, derinin yalnız üst tabakaları et­kilenir. Derin bir yanıktan, sinir kökleri de etkilene­ceği için, daha az acı duyulur.

Yanık Tedavisi

Yanan yer, hemen, acı geçene dek soğuk suya so­kulmalı ve 5-10 dakika bekletilmelidir. Yanığa üste sı­cak bir sıvı dökülmesinin neden olması durumunda tüm ıslak giysiler dikkatle çıkartılmalıdır. Yanık giy­siler, eğer kuruysalar ve soğumuşlarsa, daha önce ısıyla sterlize olmuş oldukları gözönüne alınarak he­men çıkartılmamalıdır. Yüzük gibi, beden üzerine sı­kıca oturan eşyalar, yanan yer şişmeye başlamadan önce çıkartılmalıdır.
Deride su toplayan yerler, alt tabakaları korudu­ğu için patlatılmamalıdır. İçlerindeki sıvı birkaç gün içinde emilecektir. Yanık yer açık tutulmalı ya da üzeri bir çarşaf ya da mendille örtülmelidir.
Enfeksiyonları önlemek amacıyla yanığa hiçbir şey değmemesine özen gösterilir. Ağrıyı gidermek için aspirin ya da benzeri ilaçlar verilebilir.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Çok küçük yanıklar dışında gecikmeden doktora başvurmakta yarar vardır. Böylelikle çocuğun klinik durumu belirlenir ve gerekli tedavi uygulamaya konulur.

Burkulmalar, Burkulma Tedavisi

Burkulma Nedir, iki kemiğin birleştiği noktadaki liflerin zedelenmesi anlamına gelir. Çocuklarda sık olarak, genellikle de diz ve dirseklerde görülür. Belirtileri; hareket edince duyulan acı, eklem yeri çevresinde has­saslık ve çocuğun eklemi ters büktüğü ya da üzerine düştüğü yolundaki öyküdür.Gereksiz hareketleri önlemek amacıyla eklem yeri bandajla sıkıca sarılır ve belirtiler ortadan kalkana dek öyle tutulur. Acıyı gidermek için aspirin verilir.

Kesikler Çürükler Sıyrıklar ve Tedavisi

Kesikler, Bıçak, Kol Kesikleri

Kanama genellikle yarayı birkaç dakika sıkıca bas­tırarak durdurulabilir. Örneğin baş gibi bazı bölgeler­de, yüksek basınç nedeniyle kanama, daha şiddetli olabilir. Böyle durumlarda yarayı daha uzun süre bas­tırmak gerekir. Kan kaybını en aza indirmek için ke­sik, yüksekte tutulmalıdır. Kesik, el ya da ayaktaysa bu organlar, çocuk yatar durumdayken kaldırılmalı­dır. Baştaysa, çocuk, dik oturtulur ve ancak halsizlik ya da baş dönmesi hissetmesi durumunda yatırılır. Yara yıkanmalı ve gazlı bezle sarılmalıdır. Yara derin değilse, 5-8 gün içinde iyileşecektir.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Kanama durmuyorsa, ara derinse ve kesiğin yanları bir araya gelmiyor­sa, Yara kalacak izin gelecekte sorun yaratabilece­ği bir yerdeyse, Bu durumda çok dikiş atmak gere­kebilir. Yara kirliyse ve temizlenmesi. özel beceri ge­rektiriyorsa. Yara derinse, kirli bir nesneyle yapılmış­sa ve geçen beş yıl içinde çocuğa tetanoz aşısı ya­pılmamışsa, serum verilmesi gerekebilir.

Sıyrıklar, Sıyrık ve Tedavisi

Sert bir yüzeye düşme sonucu ortaya çıkan sıy­rıkların içine genellikle kir karışır. Yarayı bir antisep­tik kullanarak temizleyin. Temizledikten sonra, sıyrı­ğın üzerini sarmayın. Havayla temas, kabuk oluşma­sını çabuklaştıracaktır. Gazlı bez, sıyrığa yapışacak, kurumasını engelleyecek ve enfeksiyona neden ola­bilecektir.

Çürükler ve Tedavisi

Deri altı kanaması anlamına gelen çürükler, kü­çük kazalar nedeniyle olabilir. Acı, şişme, hassaslık ve hareket etmede güçlük çekme gibi belirtiler, bir­kaç gün içinde ortadan kalkar. Çürüğün ortadan kalk­ması, daha uzun süre alır. Yavaş yavaş oluşan renk değişimi, kanın çözüldüğünü gösterir. Anne ve baba­lar, genellikle bir kırıktan korkarlar. Ancak çocuk, or­ganlarını kıpırdatabiliyorsa ve kendini taşıyabiliyorsa, böyle bir şey, söz konusu değildir.İlk 12 saat boyunca çürüğün üzerine buz torbası koymak yararlı olur. Hareketi de ilk 24 saat içinde en aza indirmek gerekir.

Kırılma Burkulma İncinme Anasayfa

Yara Nasıl Tedavi Edilir

Belkemiği Kırığı ve Tedavisi

Kafatası Kemiği Kırığı Tedavisi

Kaburga Kemiği Kırığı Tedavisi

Burkulma, Kırık, Çıkıklar ve İncinmeler Hakkında Bilgiler

Bacak Kırıkları, Kafatası Kırığı ve Tedavisi

Kol Kırıkları, Kol Kırığı ve Tedavisi

Kırık, Kırıklar, Kemik Kırıkları ve Tedavisi

Kesikler, Sıyrıklar, Çürükler ve Tedavisi

Saç Bitleri Uyuz Hastalığı ve Tedavisi

Saç bitleri, Saç Biti Tedavisi

Bitler, çok rahatsızlık vermelerinin yanı sıra, ço­cuğun pis olduğunu gösterdiği kaygısıyla bir utanç kaynağıdırlar. Gerçekte bit, temiz, yağsız ve kepek-siz saçları yeğler. İnsan kanıyla beslenen parazitler­dir. Saç kıllarının dibine sıkıca yerleştirdikleri beyaz renkli yumurtalar, kepek gibi kolaylıkla dökülmez. Ay­nı tarağın kullanılması ya da temasla kolaylıkla ge­çebilir. Bu yüzden bitlenen çocuk, okula gönderilmemelidir.

Saç Biti Nasıl Temizlenir, Saç Biti İçin Tedavi Bilgileri

Saç, özel bir şampuanla yıkanmalı ve in­ce dişli, tercihan metal bir tarakla taranmalıdır. Tüm ailenin tedavi edilmesi gerektiğini unutmamak gere­kir.

Uyuz Kaşıntı, Uyuz Hastalığı Belirtileri, Nedenleri

Buna küçük bir kene neden olur. Hamile dişi, ge­nellikle el ya da ayak bilekleri yöresinde derinin içi­ne girer. Döktüğü yumurtalar dört beş gün içinde ol­gunlaşır. Döküntü, küçük sivilcelerden oluşur. Kimi zaman kenenin, sivilceler arasında izlediği yol görü­nür. Özellikle geceleri, beden sıcakken aşırı kaşıntı­ya neden olur.

Uyuz Hastalığı Tedavisi


Bedenin tümünün bir gamma benzin heksaklorür solüsyonuyla boyanması gerekir. Tüm giy­siler değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Kaşıntı, tedaviden sonra iki, üç hafta sürebilir.

Çıbanlar Ürtiker Hastalığı Siğiller ve Tedavisi

Çıbanlar, Çıban Tedavisi

Çıbanlara, kıl köklerinin altındaki bezeleri enfekte eden stafilekok bakterisi neden olur. Basit bir çı­ban, sıcak kompres yapılarak tedavi edilebilir. Bu amaçla enfekte alan sıcak suya batırılabilir ya da üze­rine sıcak havlu konulabilir. Çıbanın baş vermesini sağlamak amacıyla magnezyum sülfatlı bir krem sü­rülebilir. Baş verdikten sonra, steril bir iğneyle deli­nebilir.

Yüzdeki çıbanları, kurtulmak amacıyla sıkmamak gerekir. Çünkü bu, iltihabın yine kana karışmasına ne­den olur. Çıban tedaviyle iyileşmiyor ve büyüyorsa ya da sık sık yineleniyorsa, dok­tora başvurulmalıdır. Bu durumlarda antibiyotik te­davisi ve çıban oluşmasının nedenleri araştırılır.

Ürtiker, Kronik Ürtiker Hastalığı

Ürtiker nedir; Bedenin, alerjik olduğu bir nesneyle temas etme­si sonucu oluşur. Bu temas deriyle dokunma ya da bireyin duyarlılık kazandığı bir yiyeceğin yenilmesi biçiminde olabilir. Kaşıntıya neden olur. Ürtiker Tedavisi, Alerjik tep­kiyi azaltmak amacıyla antihistaminler verilmeli ve ka­şıntıyı gidermek amacıyla uygun bir losyon sürülmelidir.

Siğiller ve Tedavisi, Genital Siğiller

Siğiller, okul çocuklarında çok sık görülen, genel­likle ellerdeki ve ayak tabanındaki kabartılardır. Ilık ve nemli koşullardan hoşlanan bir virüsten kaynak­lanırlar. Doğrudan temasla Hızla yayılabilirler. Bu ne­denle siğilleri kapalı tutmalı ve çocuğu yalnız kendi havlusunu kullanmaya teşvik etmelidir. Kendiliğinden kaybolabilirler. Ama genellikle tedavi edilmeden ortadan kalkmazlar.

Siğil Tedavi


Siğil, virüsü öldüren formalin ya da podofilin gi­bi bir ilaçla boyanır. Ancak siğilleri, yakmak ya da dondurmak da mümkündür. Çocuk, siğiller geçene dek yüzmemeli ve başkalarıyla gereksiz deri temasın­da bulunmamalıdır.

Çocuklarda Bağırsak İplik Solucanı impetigo

Bağırsak solucanı, Bağırsak Kurtları (Parazitleri)

Bağırsak Paraziti, tüm çocuklarda görülebilir. Bunu bir onur sorunu yapmak ve solucanın evin pisliğinden kaynaklandığını düşünmek yanlıştır.

İplik solucanı

En çok rastlanan türdür. Küçük, beyaz iplikler bi­çimindedir ve gerek dışkıda, gerek anüs çevresinde görülebilir. Çok rahatsızlık verirler. Başlıca belirtisi, özellikle geceleri artan kaşıntıdır.

Tedavi: Uygun ilaçtan bir iki kez alınması, hasta­lığın giderilmesi için yeterlidir. Ancak ilaç, hastalığın yinelenmesini önlemek amacıyla ailenin tüm bi­reylerine verilmelidir.

Cilt ve Deri hastalıkları, Zührevi Hastalıklar

İmpetigo

Buna derinin stafilekok aureus adlı bir bakteri ta­rafından enfeksiyonu neden olur. Çocuklukta sık kar­şılaşılır ve genellikle yüzle kalçaları etkiler. Sarımsı renkli bir sıvıyla dolu, küçük sivilceler biçimindedir. Zamanla patlar ve kabuk bağlarlar. Kaşınma, sivilce­nin bedenin diğer bölümlerine de atlamasına neden olacağı için, zararlıdır. Kişiden kişiye de kolaylıkla ge­çebilir ve bu yüzden okullar, hastalık geçene dek ço­cukları almak istemezler.

İmpetigo Tedavisi, Deri Hastalıkları Tedavisi


Ya sivilcelerin üzerine kremle sürerek ya da ağızdan alınarak antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Hastalığın aile içinde yayılmasını önlemek ama­cıyla çocuğun, yalnız kendi havlusunu kullanmasına özen gösterilmelidir.