Cocuklarda Parmak Emme

Çocuklarda Parmak Emme

Uyumadan önce çocuklar neden parmak emerler?

Çocukların uykuya dalmak için parmak emmeleri uyumak için ken­di kendilerine geliştirdikleri çok yaygın bir yöntemdir. Parmak em­me davranışı çocuklarda genellikle sıkıldıklarında, televizyon sey­retme gibi bir aktiviteye daldıklarında ya da uyku öncesi görülür.

Parmak emme davranışı çocuklarda çok erken yaşta emme ge­reksinimlerini karşılamak için ortaya çıkar. Parmak emen çocukla­rın hem uykuya dalmaları, hem de uyandıklarında yeniden uykuya dönmeleri parmak emmeyen çocuklara göre daha kolay olur. Yapılan araştırmalar bebeklerin %94'ünün parmak emmeye bir yaşlarına ulaşmadan son verdiklerini göstermektedir. Yine yapılan araştırmalar parmak emme davranışının 4-5 yaşlarından sonra devam etmediği sürece dişler ve tene yapısında kalıcı bir zarar ver­mediğini ortaya koymaktadır.

Parmak emme davranışı çocuğu rahatlatan bir davranıştır. Dav­ranışın en çok, çocuk yorgun olduğunda, sıkıldığında ya da uyu­madan önce ortaya çıkması da bunun en açık göstergesidir.
Parmak emme davranışının uzun süre devam ettiği çocuklarla yapılan bir araştırma bu çocukların ortak özelliklerinin parmak emmeye başladıkları yıllarda anne babaları tarafından sıkça uya­rıldıklarını, hatta aralarında bu nedenden ötürü sorun yaşadıkla­rını göstermektedir. Burada çarpıcı olan, anne babalar istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için çocuklarının üzerlerine gittiklerinde aslında farkında olmadan söz konusu

davranışı pekiştirdikleri gerçeğidir. Anne babaların uygulayacakları baskı, dav-ranısın çocuk tarafından daha çok benimsenmesine neden olur. Anne baba­nın baskı uygulamadığı zamanlarda çocuk davranışı üzerinde da­ha çok kontrol sahibi olur, dolayısıyla da kendisini kontrol etme­si kolay olur.

Çocuk parmağını emdiğinde yapılabilecek en etkili şey, çocu­ğun dikkatini dağıtarak her iki elini de kullanmasını gerektiren bir eylem yaratmaktır. Çocuklar için özellikle diş hekimi ya da dokto­rundan duyacağı, artık büyüdüğü için bu davranışına son verme­si gerektiği uyarısı da pek çok çocuk için etkili olan yöntemlerden­dir. Eğer çocuğun kendisi de bu davranışından rahatsızsa ve o da bu davranışa bir son vermek istiyorsa anne babanın çocuklarını parmak emerken gördüklerinde çocuklarını uyarmaları çocuğun kendisini fark etmesine, davranışı durdurmasına yardım eder. An­cak eğer çocuk davranışı bırakması gerektiğinin bilincinde değilse, anne babasının yapacağı uyarı ve baskılar çocuğu daha da rahat­sız edeceğinden, kendisini rahatlatmak için daha çok emmeye teş­vik edecektir. Anne babaların başvurabilecekleri, bazı çocuklarda oldukça etkili olan yöntem, parmaklara sirke gibi tadı hoş olmayan şeylerin sürümesidir. Böylece yatıştırıcı olan parmak hoş olmayan tadından sonra itici gelecektir.

Erken yaşlarda söz konusu olan parmak emme davranışının her zaman kaygı ya da duygusal bir sorundan kaynaklandığını düşünmemek gerekir. Eğer çocuğun yaşı büyükse, parmak emme davranışının altında duygusal bir problem olabileceğini düşünmek gerekir. Anne babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca nitelikli geçirmeleri, çocukları ile birlikte olmaktan ke­yif aldıklarının mesajını çocuklarına vermeleri, çokça sarılıp ten te­masının olduğu oyunlar oynamaları çocuğu daha aktif ve duygu­sal olarak da daha rahat yapacaktır.

Bebeklerde Masturbasyon Yapma

Bebeklerde Masturbasyon Yapma

Mastürbasyon konusunda ne zaman bir uzmana başvurulmalıdır?

Bazen çocuklarda mastürbasyon çocuğun yaşadığı huzursuzlu­ğun, mutsuzluğun göstergesi olabilir. Eğer çocuğunuzun mastür­basyon yapması onun sosyal yaşamını etkiliyorsa ve yukarıda sö­zü edilen yöntemler işe yaramamışsa ve en önemlisi çocuğun ruh sağlığından endişe ediliyorsa mutlaka bir uzmanın yardımına baş­vurmak gerekir.

Çocuğunuzla ten temasını arttırım Kendileriyle bolca ten te­ması kurulan çocuklarda mastürbasyona daha az rastlan­maktadır. Dolayısıyla çocuğunuzla en az bir saat, ten tema­sının bolca olduğu zaman geçirmeye çalışın.

Çocuğunuz uyumadan önce mastürbasyon yaptığında bunu görmezden gelin. Çocuğunuz uykudan önce yaptığında çocu­ğunuzu yalnız bırakıp görmezden gelmeniz gerekir.

Uyku dışındaki diğer zamanlarda mastürbasyon yaptığında dikkatini dağıtmaya çalışın. Çocuğunuzun mastürbasyon yap­tığını fark ettiğinizde ona oyuncak vererek ya da bir aktivite ile ilgisini dağıtmaya çalışın. Eğer bu işe yaramazsa, "Biliyorum bunu yapmak hoşuna gidiyor, ama bunu yalnızca kendi odan­da yapabilirsin, başka insanların önünde yapmamalısın" diye çocuğunuza ulaşmaya çalışabilirsiniz. Çocuk özellikle 4-5 ya­şma geldiğinde zaten başkalarının kendisi ile ilgili düşüncele­rine karşı duyarlı olacağından, böylesi bir açıklama işe yaraya­cak ve yalnızca odasında yapmayı tercih edecektir. Daha küçük çocuklardan ise odalarına gitmeleri istenebilir. Elbette söz ko­nusu çocuk henüz 17-18 aylık bir bebek ise böyle bir uyarı işe yaramayacağından sadece dikkati dağıtılmaya çalışılabilir.

Cocuk Masturbasyon Yapiyorsa

Çocuk Masturbasyon

Mastürbasyon yapan bir çocuğa yaklaşımda dikkat edilmesi gereken noktalar

Hedeflerinizi belirlerken gerçekçi olun. Mastürbasyonu tama men sonlandırmak imkânsızdır. Çocuğunuzun artık kendini rahatlatan noktayı bulduğunu ve ona keyif verdiğini kabul etmelisiniz. Kontrol edilebilecek tek şey, çocuğunuzun bunu nerede yaptığıdır. En akılcı hedef yatak odası ya da banyoda yapmasına izin vermektir. Sözgelimi; çocuğunuza mastür­basyonun doğal bir davranış olduğunu, fakat tıpkı burnumu­zu temizlemek ya da tuvalet ihtiyacımızı gidermek gibi özel bir davranış olduğunu, bu nedenle de insanlar önünde yapa­mayacağını açık olarak ifade etmelisiniz. Aksi halde eğer ta­mamen görmezden gelirseniz çocuğunuza her yerde özgürce yapabileceği mesajını vermiş olursunuz. Ancak böylesi bir konuşmayı çok küçük çocuklarla yapamazsınız.

Bebeklerde Masturbasyon

Bu yöntemleri çocuğunuzla günü geçiren bakıcı ya da öğret­menleri ile paylaşın. Çocuğun okulda mastürbasyon yapma­sına yalnızca uykudan önce izin verilmelidir. Bakıcı ya da öğretmenin önce çocuğunuzun dikkatini dağıtmaya çalışma­sını isteyin. Şayet işe yaramazsa bu kez çocuğa, "Senin de bize katılmanı bekliyoruz, istiyoruz" gibi telkinlerde bulu­nularak çocuğun diğer çocuklara katılımı sağlanabilir.

Cocuklarda Masturbasyon Yapma

Çocuklarda Masturbasyon Yapma

Özellikle uyumadan önce mastürbasyon yapan çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?

Çocuklarının mastürbasyon yapması anne babaları çok kaygılan­dıran, hatta dehşete düşüren davranışlardan biridir. Halbuki kü­çük çocuklarda mastürbasyon çok yaygındır. Pek çok çocuk için mastürbasyon son derece sağlıklı ve doğal bir davranıştır. Mastür­basyon çocuğun cinsel organını zevk ya da rahatlatma amacıyla uyarmasıdır. En erken 17.-18. aylarda, hatta daha erkende başla­yabilir; ama en sık 3-5 yaş arasında görülür. Çocuk günde 5-6 kez mastürbasyon yapabileceği gibi haftada bir kez de yapabilir.

Çocukların ilgisi, çevreye olduğu kadar kendi bedenleri üzerin­de de yoğunlaşır. Mastürbasyon çocuğun parmağını, gözünü keş­fetmesi gibi, açlık dürtüsü kadar doğal olan, kendi vücudunda ona haz veren noktayı keşfetmesidir. Anne babalar, mastürbasyonun çocukta herhangi bir fiziksel soruna neden olmadığını bilmeliler. Olumsuz sonucu doğuran, anne babaların çocuklarına verdiği aşı­rı tepkidir. Asıl bu, çocuğa duygusal olarak zarar verir.

Çocukların üçte biri kendi vücutlarını keşfederken cinsel organ­larını fark ederler. Bir kere ona haz veren noktayı keşfettikten son­ra çocuğun mastürbasyon yapmayı tekrarlamasının nedenleri fark­lıdır. Kimi çocuk için yalnızca kendisine haz veren, onu rahatlatan bir deneyimken, bir başka çocuk mastürbasyona sıkıldığında ya da yorgun olduğunda başvurmaktadır. Bir başka çocuk için ise mas­türbasyon yapmak, belki de hayatındaki tek mutluluk kaynağı, ona keyif veren, kendini güvende hissetmesini sağlayan tek deneyim­dir. Mastürbasyonu keşfeden çocukların pek azı tamamen bırakır.