Besin Alerjisi Tedavisi

Besin Alerjisi Tedavisi

Özellikle hızlı reaksiyon gösteren besin allerjileri, yaşam boyu süren bir durumdur. Besin intoleransı durumunda ise intolerans oluşturan besin, belirli bir süre elimine edildikten sonra, semptomlarda azalma oluşabilir, aylar sonra veya bir yıl sonra bile, intolerans oluşturan besine karşı reaksiyon oluşmaz. Fakat bu besine karşı reaksiyonun herhangi bir zamanda ortaya çıkabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Eğer intoleransa neden olan besin, her gün tüketilmeye devam edilirse, intolerans bir ay içerisinde bile tekrar ortaya çıkabilir. Viral enfeksiyonlar, besin intoleransının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazen de Bİ nedeniyle oluşan reaksiyonlar, intoleransa neden olan besinin elimine edilmesiyle hemen kaybolabilir ve hasta normal diyetine geri dönmesine rağmen, reaksiyon tekrar oluşmayabilir. Bu durum çocuklarda daha sık yaşanır.

Genelde, uzun süre intoleransa neden olan besinler elimine edildiği zaman, kişi, kendisini çok iyi hissedebilir. Bireylerin sağlığını olumlu etkileyen bu durum, eliminasyon diyeti ile birlikte diğer çevresel faktörleri de (havada uçan allerjenler veya sentetik kimyasallar) kontrol altına almakla oluşur, rahatsızlıklar yavaş yavaş azalır, iyileşme sürekli hale gelir, vücudun direnci artar ve besinlere karşı oluşan hassasiyetler azalır.
Bİ’nın tespiti ve buna uygun eliminasyon diyetlerinin uygulanmasının, kronik hastalıklarda iyileşmeye neden olabileceği konusu araştırılmaktadır.
Besin intoleransı olan kişiler, eliminasyon diyeti uygularken, suçlu besini bir haftadan daha fazla diyetlerinden çıkardıkları zaman, reaksiyon önemli ölçüde azalır. Bu eliminasyon periyodundan sonra, intolerans oluşturan besin, tekrar yenildiğinde, reaksiyon tekrar ve bu kez daha da artmış bir şekilde başlayabilir ki bu durumda bazı kişilerde, kusma, kızarıklık, kaşıntı, burundan ani müküs akıntısı gibi daha hızlı reaksiyonlar oluşabilir. Besin allerjileri nedeniyle oluşan hızlı reaksiyonlar; aniden dudakta ve dilde şişme şeklinde olabilir fakat Bİ olanlarda genel olarak, intoleransa neden olan besinler elimine edildikten sonra, bireylerideki reaksiyonlar iyileşebilir. Bİ olanlarda eliminasyon diyetlerinin uygulanması ile oluşan durumun mekanizması henüz açıklığa kavuşmamıştır.
Kişinin bir besine intoleransı varsa, intoleransı olan besinle birlikte, bu besini gizli olarak içeren besinlerden de kaçınmalıdır. Örneğin; kişinin yumurtaya intoleransı var ise, yumurta ve yumurta içeren tüm besinlerin tüketilmemesi gerekir. besinler ve yumurta içeren besinler, diyetten elimine edilmelidir. Yumurta yerine kıvam arttırıcı olarak aşağıdaki besinlerden ve/veya besin karışımlarından herhangi birisinin kullanılması önerilebilir.

İrritable Bagirsak Sendromu Nedir

İrritable Barsak Sendromu (İBS) Nedir

İBS’nin nedeninin barsak florasındaki bazı yararlı bakterilerin eksikliği olduğu bilinmektedir. Bazı görüşler, barsaklarda anormal bakteri popülasyonunun İBS’ye neden olduğunu savunurlar. Bakteri peptitleri, barsaklarda immun hücreleri etkileyerek İBS’ye neden olabilirler. Bu durumda en iyi tedavi, yoğurt tüketerek barsaklardaki en önemli bakteri olan “Lactobacillus”u arttırmaktır. Değişik mekanizmalarla, barsaklarda besinlerle reaksiyon yaratılarak diyare ve ağrı oluşturabildiğine dair pekçok kanıt vardır.
İBS’si olan 150 hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastalara 3 ay süre ile eliminasyon diyeti ve serbest diyet tedavisi uygulanmış, 12 hafta sonra elde edilen sonuçlar; serbest diyetin eliminasyon diyetinden %24 daha fazla hastalığın seyrinde bozulmaya yol açtığını ortaya koymuştur. IgG antikorlarına dayalı besin eliminasyonunun, İBS belirtilerini azaltmada etkili olduğu ileri sürülmüş ve daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilmişse de yapılan başka bir çalışmada da eliminasyon diyeti ile İBS belirtilerinde iyileşme olduğu belirlenmiştir.

Diyare ve Besin Alerjisi

Diyare ve Besin Alerjisi

Diyare, birçok nedenle oluşabilir fakat genellikle diyarenin nedeni enfeksiyonlardır. Diyare, çölyak hastalığının belirtilerinden birisidir. Laktaz yetersizliginde ise, süt tüketildiğinde diyare, gaz ve karın ağrıları görülebilir. Laktoz intoleransı, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da olabilir. Laktoz intoleransı, zenci Amerikalı’larda %80 oranındadır. Bazı meyveler, lakzatif etki göstererek diyareye neden olabilir. Kuru erik, kayısı, incir ve avakado laksatif etki gösteren bazı meyvelerdir. Bazı kişilerde ise, çok fazla besin tüketmek, diyareye neden olabilir. Barbunya, mercimek, nohut ve kurufasulye gibi baklagiller ve kabuklu deniz ürünleri de diyareye neden olabilen besinler arasında yer alırlar. Bilindiği gibi diyare, sadece besinlerin etkileri ile oluşmaz, başka nedenlerle de oluşabilir.

Agiz Ulseri ve Besin Alerjisi

Ağız Ülseri ve Besin Alerjisi

Genellikle Bİ olan bireylerde ağız ülserleri oluşabilir ki bu ülserler, ancak eliminasyon diyeti ile belirlenebilir. Ateş veya atopik astım gibi klasik allerji semptomları da bu grupta yer alır. Ülserlerin pek çoğu bilindiği gibi besin yolu ile oluşmaktadır. Ama bazen, Bİ semptomlarından birisi ağız ülserleri olabilir. Besinlerin, ağız ülserlerini nasıl oluşturdukları bilinmemekle birlikte, atopik hastalarda, mast hücrelerinin ağız ülserlerini oluşturmada önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Her hangi bir besine karşı oluşan intoleransın nedeni ağız ülseri olabilir. Gluten-karışık protein içeren buğday, çavdar, arpa ve yulafın ağız ülserlerine neden olabileceği gösterilmiştir. Ağız ülseri olan kişilerde, glutensiz eliminasyon diyeti uygulanarak olumlu sonuçlar alınmıştır.

Besin İntoleransinin Nedenleri

Besin İntoleransının Nedenleri

Toksik Etkiler
Besinlerde doğal olarak bulunan veya bulaşma yoluyla besinlere geçen toksinlerin etkisiyle Bİ oluşabilir. Bazı patates türleri ve barbunya çiğ yenildiği takdirde, bu besinlerin içerdiği glukoalkoloidler nedeniyle gastrointestinal semptomlar oluşturabilirler. İstakoz, karides, midye, yumurta akı ve çilek gibi besinler, mast hücrelerinden histamin salınımına neden olur ve klinik belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca histamini doğal olarak içeren peynir, bazı şarap ve balık türleri (tuna ve uskumru gibi) de allerjik reaksiyonlara benzer klinik tablo oluşturabilirler. Besinlerin depolanması ve işleme tabi tutulması sırasında oluşan deoksiketon artıkları da histamin açığa çıkartarak Bİ’na neden olabilirler.
Farmakolojik Etkiler
Besinlerde bulunan farmakolojik maddelerin etkisiyle Bİ oluşabilir. Örneğin besinlere renk ve lezzet veren ya da mikroorganizmaların üremelerini engellemek amacıyla eklenen katkı maddeleri, besin intoleransına yol açabilirler. Bu maddelerin başında tartrazin, mono sodyum glutamat (MSG) ve sülfitler gelir. Özellikle tartrazin, ürtiker oluşturabilir. Ayrıca et ürünlerinde antioksidan ve bakterisid olarak kullanılan sodyum nitritin, gastroenterit ve ürtikere neden olabildiği de ileri sürülmüştür.
Enzim Eksiklikleri
Enzim eksikliği olan kişilerde, bazı besinlere karşı reaksiyon oluşmaktadır.
Aldehitdehidrogenaz eksikliği; alkol intoleransına (bulantı, kusma, taşikardi),
Glikoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği; baklagil intoleransına (hemolitik anemi),
Laktaz eksikliği; laktoz intoleransına (malabsorpsiyon, diyare) neden olabilir.
Psikolojik Etkiler
Bireylerin bir dizi besinden kuruntu şeklinde nefret etmesi ve kaçınması da Bİ’nin nedeni olabilir. Bu bireyler, nefret ettikleri besini tüketmeleri durumunda kusma vb. reaksiyonlar verebilirler.