Femoroasetabular İmpingementte Tedavisi

Femoroasetabular İmpingementte Tedavisi


Femoroasetabular İmpingement nispeten yeni tanındığı için, tedavi teknikleri sürekli değişmektedir. Genel olarak aktivite düzenlemesini, nonsteroid antiinflamatuar ilaçları ve enjeksiyonları kapsayan cerrahi dışı müdahalelerin etkisi ancak sınırlı ölçüde tanımlanabilmiştir. İlerleyici dejenerasyondan kaçınmak için erken müdahale olarak cerrahi gereklidir. FAİ’nin cerrahi tedavisi sadece ilerlemiş dejeneratif değişiklikleri ve yoğun artikular kartilaj hasarı olmayan hastalarda uygundur. Operasyondan sonra kötü bir sonuç için riskin en büyük olduğu hastalar, ameliyattan önce ilerlemiş osteoartriti olan hastalardır. Bu nedenle FAİ hastalarında operasyon öncesinde artrografi görüntülemenin en önemli rolü labrokartilajinöz hasarı tesbit etmektir.


Femoroasetabular İmpingementın cerrahi tedavisinde kalça hareketi açıklığının geliştirilmesi ve asetabular kenara femoral çarpmanın hafifletilmesi hedeflenir. En sık anormallik proksimal femurdadır. Femur baş boyun bileşkesindeki anormallik (osseöz bump deformitesi) rezeke edilir ve yeniden bu bölgede normal konkavite oluşturulur. Ayrıca asetabular anormallik mevcut ise cerrahi tedaviye asetabular kenar veya periasetabular rotasyonel osteotomi eklenerek kemik rezeksiyonu ile asetabulumun reoryantayonu sağlanır. Her durumda ilgili kıkırdak ve labral lezyonlar ya debride edilir yada onarılır.


Ganz ve arkadaşları tarafından tanımlanan orijinal prosedür lateral kalça insizyonunu, giriş için trokanteri kaydıran trokanterik osteotomiyi, kalça kapsülünün içine doğru bir insizyonu, kalça dislokasyonunu, labrum debridmanı ile birlikte femoral osteoplastiyi, asetabuler halka osteotomisini ve/veya impingementi ortadan kaldıracak gerekli temizlemeleri, trokanterin tekrar femur üzerine sabitlenerek kapatılmasını takip eden işlemleri içerir. Bizim Ortopedi kliniğimizde de bu prosüdür uygulanmaktadır.