Laktobasil Nedir

Laktobasil NedirLaktobasiller, Gram pozitif, anaerob veya mikroaerobik, hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz bakterilerdir. Karbonhidratları parçalayarak laktik asit, asetat, etanol, süksinat ve CO2 oluştururlar. Vajinal florada laktobasiller arasından en çok L. acidophilus, L. fermentum ve daha az sıklıkta ise L. plantarum, L. brevis, L. jensenii, L. delbrueckii ve L. salivarius görülür.


Laktik asit salgılayarak vajinal pH’yı düşüren laktobasiller, vajinal enfeksiyonlara karşı birincil derece koruma sağlarlar. Ayrıca hidrojen peroksit, laktosidin, asidolin, laktasin B, bakteriosin ve kandisidin üreterek çeşitli mikroorganizmaların üremesini inhibe ederler. Gardnerella vajinalis, Candida albicans, Escherichia coli, Trichomonas vajinalis, Mobilincus spp. ve Neisseria gonorrhea üremesini baskılarlar. Laktobasiller, sağlıklı kadınların %59-96’sının vajinasında görülürken, bakteriyel vaginozisi olan kadınlarda %6-23 oranına düşer. Laktobasil eksikliği hamileliğin geç döneminde bakteriyel vaginozis gelişimi için risk faktörüdür ve enfeksiyonu önlemek amacı ile hidrojen peroksit üreten Laktobasiller vagene


uygulanmaktadır.Bununla birlikte birçok çalışmada %10-42 kadında normal vajinal ekosistemlerini sürdürdükleri halde yeterli sayıda laktobasil bulunamamıştır. Sonuçta, vajinal floranın üyeleri arasındaki etkileşim hala yeterince açıklanamamıştır.Kaynak: http://zehirlenme.blogspot.com

Vajina Anatomisi ve Fizyolojisi

Vajina anatomisi ve fizyolojisiVajina; önde üretra ve mesane, arkada ise rektum ve anal kanal arasında uzanan 7-9 cm uzunluğunda fibromuskuler yapıda bir tüptür. Mukoza, musküler ve adventisya tabakalarından oluşur. Çok katlı yassı keratinize olmayan epitel ile döşelidir.Vajinal flora, vajina yüzeyini oluşturan epitelin özelliği, vajina pH’sı ve hormonal denge, seksüel aktivite, ilaçlar ve cerrahi girişimlere bağlı olarak değişiklik gösterir.


Vajinal floranın esas bakterileri olan Laktobasillerin yanı sıra florada Bacteroides, Peptokoklar, Peptostreptokoklar, Stafilokoklar, Streptokoklar, Corynebacterium, E. coli gibi bakteriler de olabilir. Düşük miktarda ise Candida albicans, Gardnerella vajinalis, Trichomonas vajinalis bulunur. Florada Herpes Simplex Virüs, Human Papilloma Virüs ve Neisseria gonorrhoeae ise bulunmazYenidoğanlarda vajina östrojen etkisi altında, pH’sı düşük ve laktobasillerle kolonizedir. Laktobasiller altı haftada dominant hale geçer. Altı haftadan sonra maternal östrojen seviyesi azalarak, pH yükselmeye ve florada Stafilokoklar, Streptokoklar, Enterobakteriler artmaya başlar. Puberte döneminde ise, florada laktobasiller yine baskın hale geçer. Laktobasillerle birlikte stafilokoklar, streptokoklar, difteroid çomaklar, bacteroides, peptostreptokoklar ve mobilincus türleri gibi anaeroblar florada hakim duruma geçerlerKaynak; http://zehirlenme.blogspot.com

Pilates Cesitleri

Pilates ÇeşitleriPilates egzersizleri başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar uzanan 500'den fazla egzersizden oluşmaktadır. Çalışma temelde 2 şekilde olabilmektedir. Bunlar; Pilates mat çalışması veya Pilates cihazları ile çalışmadır. Bu cihazlar: cadillac, wunda chair, reformer, barrel, spine correctordur.


Yerde, minder üzerinde yapılan Pilates egzersizlerine mat çalışması denmektedir Pilates en iyi yer hareketleriyle (mat work) bilinmektedir; ayrıca, yardım özelliğine, yer çekimi merkezini değiştirmeye, manivela uzunluğunu kısaltmaya ve destek temelini değiştirmeye izin veren yeniden yapılandırılmış jimnastik aparatlarının dizaynı ustacadır. Bunlar Reformer, Cadillac, Chair ve Barrel'dir. Pilates, 500'den fazla egzersiz tasarlamıştır. Öğrencileri, tek bir düzene bağlı olarak vücudu geliştirmek için bu egzersiz listesine, 1500 varyasyon eklemişlerdirPilates egzersizleri sırtüstü, yüzüstü, oturarak, dizüstü, emekleme pozisyonunda, ayakta


ve diğer pek çok postürde uygulanabilmektedir. Hareketler tıpkı günlük yaşam


aktivitelerimizde olduğu gibi vücudun ilgili bölümünün koordinasyon içinde


çalışmasına izin verirPilates sistemindeki prensipler, kişinin hareketi yapabilme gücü ve açısına göre ayarlanabilmektedir. Eğer aletli çalışmakta zorlanılıyor ise yer çalışması önerilmektedir.


Yere yatmak problem yaratıyor ise de birçok ekipmanla kişi en rahat pozisyona getirilerek çalıştırılabilir. Eğer reformerdaki ağırlık fazla ya da az ise yaylarla daha zor veya kolay hale getirilebilir.Pilates egzersizinde herkes için bir şey bulunmaktadır ve bu metot, programın devamlı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli varyasyonlara sahiptir. Bundan dolayı da pilates sistemi yaşlılara ve fiziksel olarak bazı engelleri ve sakatlıkları olanlara kolaylık sağlamaktadır. Tam teknik, kasıtlı hareketler, doğru şeklin ince nüansları, nefes ve gözde canlandırılan direktifler, yaylarla özelleştirilmiş araç, manivelalar ve yuvarlanan parçalar, yüksek düzeyde eğitilmiş bir eğitmenin becerisidir. İdeali bire bir seanslar ve küçük gruplardır.Joseph Pilates tarafından geliştirilen mat ve cihazlarla yapılan egzersizler, mevcut hareket teorileri ve kanıta dayalı rehabilitasyon prensipleri nedeniyle modifıye edilmiştir. Modifıye Pilates geleneksel yöntemden adapte edilmiş ve basitleştirilmiştir


Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com