Psikonoroz Nedir Belirtileri ve Tedavisi

Psikonöroz Nedir

Sosyal uyum ve özellikle kişiler arası ilişkile­rin bozukluğuyla ilgili bir hastalıktır. Freud'un kuramına gö­re, asıl neden, ilkel dürtülerin daha gelişmiş toplum tarafın­dan verilen dürtülerce kontrol edilememesidir. Nörozlar, ki­şide var olan elverişli kalıtsal faktörlere, kişinin erken yaşam döneminde yanlış olarak öğrendiği, topluma uyum bozukluğu­nun eklenmesiyle ortaya çıkar.

Psikonöroz Belirtileri


Belirli bir neden olmaksızın genel bir endişe hali görülür. Bundan ötürü de korkuyla ilgili organik belirti­ler ortaya çıkar. Kişi delireceğinden korkar. Elleri ve vücudun­da titremeler, mantıksız korkular (fobi) gibi durumlar belirir.

Psikonöroz Tedavisi


Genellikle psikoterapidir. İlaçlar bu tür tedaviler­de etkisiz kalır, ama yatıştırıcı ilaçlara başvurulabilir.

Manik Depresif Organik Psikoz Nedir

Manik-Depresif Psikoz Hastalığı, Manik Depresyon Atak

Manik Depresif Nedir; Fonksiyonel psikozlar sınıfına gi­ren ve hiçbir belirli organik hastalık göstermeyen ruhsal bir bozukluktur.

Manik Depresif Belirtileri: Neşelenme ya da hüzün (depresyon) halleri gö­rülür.

Tedavi: Psikoterapi ve îlaç tedavisidir.

Organik Psikoz, Organik Psikozlar


Akut ateşli hastalıklarda bakteri zehirleri, beyin iltihapları, alkol, karbon monoksit, kurşun vb. zehirlen­meleri, aterosklerozda olduğu gibi beyin atardamarının has­talanması ve erken ihtiyarlamaya bağlı beyin dokusu değişiklikleri hastalığın nedenleridir.

Organik Psikoz Belirtileri: Zaman, yer ve kişi kavramlarının bozulması, yakın olayları anımsayamamak, yanlış duyu varlıkları, yanlış inançlar ve duyguları kontrol edememektir.

Tedavisi: Tam iyileşme uzun süreli bir tedaviyi gerektirir. Vakaların çoğunda bellek bozuklukları ve alınganlık, verim­sizlik, aşırı duyarlılık gibi duygusal bozukluklar kalır. Yoğun vitamin tedavisi öngörülür (özellikle B gurubu vitaminleri). Ruhsal bozuklukların giderilmesi için psikoterapi uygulanır.

Sizofreni Hastaligi Nedir Belirtileri Tedavi

Şizofreni Hastalığı, Şizofreni Nedir

Çok değişik belirtiler gösteren ve fonksiyonel psikozlar sınıfına giren bir hastalıktır. Hastalığın derecesine göre değişik çeşitleri vardır.

Şizofreni Hastalığı Belirtileri: Şizofreninin cinsine göre değişir. Genellikle kavram bozulması, anlamsız davranışlar ve genel zihinsel bo­zukluk görülür.
Seyri: Tedavi edilmediği takdirde tam bir bunamayla (demans) sonuçlanır.

Şizofreni Tedavisi: Psikoterapi ve ilaç tedavisidir.

Epilepsi Hastaligi Sara Epilepsi Nedir

Epilepsi Hastalığı, (Sara), Epilepsi Nedir

Beynin çalışmasındaki bir anormallik so­nucu, zaman zaman gelen krizler, ya çok kısa süren dikkat ya da bilinç kaybı veya uzun süren bilinç kaybı ile birlikte çır­pınmalar halinde görülen bir hastalıktır. idyopatik epilepsinin nedeni bilinmemektedir. Semptomatik epilepside ise, beyinde, bir tümör ya da zedelenme söz konusudur.

Epilepsi Hastalığının Belirtileri Hakkında


Epilepsi Başlangıcı, Tipik bir krizden önce hastada, vücu­dun belirli bir yerinde ağrı, garip kulak çınlaması, titreme, ga­rip bir korku, hayal görmek ya da paniğe kapılmak gibi bir duygu belirir. Bundan sonra hasta, bilinçsiz olarak yere düşer, tüm vücut kasları kasılır, solunum durur ve bundan ötürü de hastanın yüzü önce soluklaşır, sonra da morarır. Epilepsinin bu devresi «tonik devre» olarak tanımlanır. Tonik devreden sonra, kol ve bacaklar düzenli bir şekilde kasılıp gevşer, bu sırada idrar torbası ve bağırsaklar boşalabilir, dil ısırılabilir. Epilepsinin bu devresine de «klonik devre» denir. Kasılmalar giderek azalır ve hasta, derin derin soluyarak sakinleşir ve bi­linçsizlik süresi değişik uzunlukta olabilir. Bazen hasta aniden kendine gelip, sanki hiçbir şey olmamış gibi krizin gelmesin­den önce yapmakta olduğu işe devam eder. Fakat genellikle, saatlerce süren bir şaşkınlık hali görülür. Bu krizlerde tehli­ke, hastanın düşerken başını yere vurmasıdır. Epilepsi krizle­ri günün herhangi bir saatinde, belirli olmayan sıklıklarla gö­rülebilir, ancak krizin şekli kişiye özgüdür.

Epilepsi Hastalığı Tedavisi


Kriz sırasında hasta, çırpındığı zaman yaralan­masın diye, açık ve rahat bir yere taşınır. Çevresindeki eşyayı kaldırmak mümkün değilse, hastanın bunlara çarpması engel­lenmelidir. Bu arada, dilin ısırılmaması için, çenesinin açık tutulmasına çalışılmalıdır. Bu nedenle de hastanın dişleri ara­sına bir mendil sıkıştırılabilir. Hastanın yakası ve göğsü açılır. Kriz sırasında hastanın çevresinde toplanan seyircileri engel­lemelidir. Erişkin bir kişinin hastaneye kaldırılması gerekmez, ama kriz geçiren bir çocuksa mutlaka bir hastaneye kaldırıl­malıdır. Semptomatik epilepside asıl tedavi, nedenin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Epilepsinin genel tedavisi ilaçlarla­dır. Beyinde belirli bir anormal alan varsa ve bunun yeri özel­likle şakak lobundaysa, ameliyata başvurulabilir. Epilepsi ka­lıtsal bir hastalık olduğu için, eşlerin ikisinde de epilepsi olma­sı çocuk için tehlikelidir, ama yalnız birinde varsa, önemsizdir. Semptomatik epilepsi hiçbir zaman kalıtsal değildir.

Ruh Sagligi Akil Hastaligi Anasayfa

Ruh Sağlığı ve Akıl Hastalıkları, Zeka Geriliği

Epilepsi (Sara) Hastalığı ve Tedavisi

Şizofreni Hastalığı, Belirtileri ve Tedavisi

Organik Psikoz, Manik-Depresif Psikoz

Psikonöroz Hastalığı

Stres Nedir, Stresin Zararları ve Vücuda Etkileri

Uykusuzluk Nedir, Uyku Bozukluğu ve Tedavisi

Otizm Nedir, Otistik Çocuklar

Tırnak Yeme Alışkanlığı Hastalığı ve Tedavisi

Tik Nedir, Çocuklarda Tik Hastalığı

Obsesyon Nedir, Obsesyon Hastalığı

Sürmenaj, Zihin Yorgunluğu Hastalığı

Eşcinsellik (Homoseksüellik) Hakkında Bilgiler

Kekemelik Nedir, Çocuklarda Kekemelik Hastalığı

Büyü Nedir, Büyü Neden Yapılır

Ruh Sagligi Akil Hastaliklari Zeka Geriligi

Ruh Sağlığı, Akıl Hastalıkları, Akıl ve Ruh Sağlığı Bilgileri

Akıl hastalıkları halk arasında delilik diye adlandırılmaktadır. Günümüzde bile hastalığın oluş nedenleri hâlâ bilinmemekte­dir. Doktorların çoğunda, akıl hastalarında (psikozlar), ruh hastalarında olduğu gibi, ruhsal yaşantının çok büyük önem taşıdığı kanısı hâkimdir.

Ruhsal hastalıkların (nöroz), oluşumunda çevresel ve fizik­sel baskılar büyük rol oynar. Bu nedenle, nörozlar ciddi çeliş­kileri kişiliklerinde taşıyan kişileri yansıtırlar. Hastalığa neden olan olayların yanında ruhsal yaşantının da büyük rolü vardır. Fiziksel ve ruhsal olgunluk bozuklukları da, çoğu kez, aşın yüklenme sonucu ruhsal hastalıkların oluşumuna yol açabilir. Fiziksel ve ruhsal etkenlerin oluşturduğu organik psikoz ile fonksiyonel psikoz arasında bir ayrım yapmak zorunludur.

Zeka geriliği Nedir, Bebekte Zeka Geriliği Belirtileri


Zeka Geriliği Nedenleri; Birçok vakada, embriyonun ya da fetüsün ra­him içindeki gelişimi sırasında annenin kızamık geçirmesi, an­nede daha önce var olabilecek frengi gibi hastalıklar, anne ya da çocuktaki hormon ve enzim yetersizlikleri, çocuğun hasta­lanması, doğum kazaları vb. etkenler zekâ geriliğinin oluşu­muna neden olabilir. Zekâ geriliğini üç grupta toplamak müm­kündür:

1. Debilite: Hafif zekâ geriliğidir. Korunduğu takdirde ken­disine bakabilen, ama normal iş koşullarında ve yaşamda, nor­mal bir insanla rekabetten yoksun olan geri zekâlı kişidir.

2. Embesilite: Zekâ geriliğinin ikinci devresidir. İşlerini ve kendisini idare edemeyen kişi embesildir.

3. İdyosi: Zekâ geriliğinin en son derecesidir. Kendisini en basit tehlikelerden bile koruyamayan kişi idyottur.