Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler

Özel İlk Yardım Çantası

Özel amaçla hazırlanan ilk yardım çantasıdır. Örneğin; sivil savunrr için hazırlanan bir çantada şu malzemeler vardır: 1 matara, 1 turnike çubuğ 20 çengelli iğne, 20 yaralı etiketi, 6 üçgen sargı, 3 büyük sargı, 3 küçük sargı, 1 cebire, 1 makas, 3 tüp yara pomadı ve kardiotoniklerdir.

İlk Yardım Ekibinin Araç ve Gereçleri

Sivil savunma hizmeti veren İlk yardım ekibinin malzemeleri şunlardır:

Bu malzemeler, ilk yardım aracı içinde bulundurulur.
• 2 Dozimetre,
• 32 adet sedye,
• 64 battaniye,
• 14 tane 12'şer metrelik halat,
• 7 adet komple ilk yardım çantası,
• 1 hafif radyak aleti ve 1 gaz dedektörü (takım) hafif radyak aleti ile gaz dedektörü ilk yardım takımı ve müstakil ilk yardım ekibi içindir.

Ambulansta Bulunması Gereken Malzemeler


Sivil savunma ambulans ekibinin malzemeleri şunlardır:
Aşağıdaki malzeme ve teçhizat ambulans içinde bulundurulur:

• 2 dozimetre,
• 4 sedye,
• 16 battaniye,
• 4 termofor,
• 2 matara,
• 4 kum torbası,
• 2 ilk yardım çantası,
• 2 dozimetre şarj aleti (her ilk yardım bölüğünde),
• 1 dozimetre şarj aleti (her ambulans bölüğünde)

İlk Yardımda Gerekli Araç ve Gereçler

İlk Yardım İstasyonunda Bulunması Gereken Araç ve Gereçler

İlk yardım istasyonları veya üniteleri, toplu haldeki afetzedeler karşısında stok malzemelerle, güçlüğe uğramadan müdahaleyi gerçekleştirirler. Eksilen malzeme zaman zaman kontrol edilerek tamamlanır. Ayrıca istasyonlarda amaca göre hazırlanmış ilk yardım çantaları da bulundu­rulmalıdır. Örneğin bir yılan sokması karşısında yapılması gereken ilk yardıma yarayacak malzemenin hazır bulundurulması gibi.

Bir ilk yardım istasyonunda şu malzemeler bulunmalıdır:


Amonyak 100 cc, müshiller, meyve tuzları, sodyum klorür, analjezik ilaçlar, kan durdurucular, dolaşım düzenleyiciler, analeptikler, antihistaminikler, antiallerjik ilaçlar, tansiyon yükseltenler, antitoksik serumlar, fizyolojik serum ve glikose serum, elektrolit ihtiva eden sıvılar, dereceli kaplar, küvetler, lavaj lavman takımları, enjektörler, sterilizatör, termometreler, el feneri, steril pens ve pensetler, pansuman takımı, ilk yardım kitabıdır.

Atel takımları tespit sargıları, üçgen sargılar, rule sargılar, hidrofil pamuk, tromel içinde steril tanponlar ve gaz kompresler, değişik boyda pan­sumanlar, flasterli hazır pansumanlar, turnikeler, çengelli iğneler, plastik ve bez çarşaflar, battaniye, şok tahtaları, sedyeler, özel ilk yardım^çantalarıdır.İlk yardım istasyonunda ya da servisinde bulunması gereken araç ve gereçler yukarıda gruplar halinde verilmiştir Örneğin; kulakta yabancı cisim konusu anlatılırken, kulak lavajı için gerekli malzemeler verilmiştir. İlk yardımı gerektirecek değişik durumlar, göz önünde tutulursa, ili yardım servislerinde bulundurulacak araç ve gereçler belirlenmiş olur.

İlk Yardım Çantası Malzemeleri

İlk Yardım Çantası ve Malzemeleri, İlk Yardım Çantaları Çeşitleri

Acil Yardım Çantası, İlk Yardım Trafik
İlk yardım çantaları, kaza yerinde ilk yardım uygulamalarında kul­lanılacak araç-gereçleri ile düzenlenir. İlk yardım çantası, olay yerinde ilk yardım yapabilmeyi sağlar. Evde, okulda, işyerinde, otomobilde yani insanın her yerde kazaya uğrayacağı düşünülerek düzenlenmiştir.

ilk yardım çantaları, zaman zaman kontrol edilmeli ve eksikleri tamam­lanmalıdır. Artık ilaçlardan oluşan ilk yardım çantaları ya da kutuları hiç bir zaman amaca ulaştırmaz. İlaçlar, ilk yardım aracı ve gereci değildir. Bilinçsiz uygulanması da ölümle sonuçlanabilir.

İlk yardım çantaları daima en kolay ulaşılabilen yerlerde bulun­malıdır. İlk yardımcının zaman kaybetmeden ulaşacağı fakat çocukların ulaşamadığı yükseklikte bir yerde olmalıdır. Kilitlemek uygulamayı geciktirebilir.

İlk yardım çantaları, amaca göre düzenlendiği için değişik isimler alır. Kişisel ilk yardım çantası, araç

ilk yardım çantası, seyahat çantası ve araç ilk yardım çantası gibi.

İlk yardım çantasının kapsamı, kullanılacağı yere göre değiştirilir. Örneğin arazide çalışan bir orman işçi kampında, çanta malzemelerine yılan serumu, antihistaminikler ve bazı acil ilaçlar ilave edilir.

İlk yardım dolabı, daha kapsamlıdır. İlk yardım istasyonlarında bulunur. İlk yardım çantalarının sayısı da ihtiyaca göre artırılır.

Kişisel İlk Yardım Çantasında, Evde İlk Yardım Malzemeleri

Kişisel ilk yardım çantası, evde, okulda küçük işyerinde bir veya birkaç kişinin kullanabileceği araç-gereçlerle donatılır.
Çantaya ihtiyaç duyacak kişinin kronik bir hastalığı varsa, o hastalığa karşı önlem almak üzere çantasını düzenleyebilir.

Genel olarak kişisel ilk yardım çantasında aşağıdaki araç-gereçler bulunmalıdır.
• Flaster, steril paketlenmiş gaz bezler, kağıt gazbez,
• Gaz kompresler, hazır pansumanlar, termofor,
• Değişik ölçülerde üçgen ve rulo sargılar, turnike,
• Kunt uçlu makas, pens, enjektör, plastik buz torbası,
• Çengelli iğne, pamuk paketleri, termometre,
• Kalem, not defteri, el feneri,
• Antiseptik solüsyonlar, ağrı kesiciler, antibiyotikli yara ve yanık pomatları, vazelin,
• Tendürdiyot, alkol, amonyak, karbonat, şeker,
• İlk yardım kitabıdır.

Seyahat İlk Yardım Çantası

Seyahata çıkılacağı zaman ilk yardım amacıyla kullanılabilecek araç ve gereçler seyahat ilk yardım çantasına yerleştirilmelidir.

Bir seyahat ilk yardım çantasında bulunması gereken mal­zemeler şunlardır:
• Çeşitli ölçülerde rulo sargılar, üçgen sargılar, turnike,
• Geniş ölçülerde rulo sargılar, üçgen sargılar, plastik torba,
• Çengelli iğneler, el feneri, kalem, bloknot,
• Atel takımları, gaz bezler ve hidrofil pamuk, flaster,
• Şeker, sodyum bi karbonat, tannik asit eriyiği,
• Alkol, tentürdiyot, amonyak, vazelin,
• İlk yardım kitabıdır.

Araç İlk Yardım Çantası, Araçlarda, Motorlu Taşıtlarda İlk Yardım Çantası

Motorlu taşıt ilk yardım çantası, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili "yönetmeliğe göre trafiğe çıkan her araçta bulunması zorunludur.

Taşıt ilk yardım çantası, kaza anında iik yardımcının kullanabileceği önemli bazı malzemeleri içerir. Bu mal­zemelerin kullanılması kazalardan ölüm oranını azaltır. Özellikle kanamalar­da kullanılan ilk yardım malzemeleri yanında yaranın dış etkenlerden korunmasına yönelik malzemeler
vardır.

ilk yardım çantası, aracın kaza­da en az zarar gören bir yerinde bulunur. Aracın iç arka sağ kısmı en uygun yer olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda çanta, kolay alınabilecek şekilde konmalıdır.
Motorlu araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeler aracın yolcu kapasitesine göre düzenlenmiştir. Örneğin taksi, kamyon v( kamyonetteki malzemelere göre, minibüs ve otobüsteki ilk yardım çanta muh teviyatı 3-5 defa daha fazladır.


Türk Standartları Enstitüsü TS 4019 nolu standart ile çanta donanımı! belirlemiştir.
Bu malzemelerle donatılmış çanta, 10 kişiye kadar olan araçlarda bulundurulmalıdır. Ayrıca, fazla olan her 10 kişi için birer çanta daha bulundurul­masını hükme bağlamıştır.

Araç ilk yardım çantası malzemeleri şunlardır:

• Hava hortumu (Airvvay),
• Suni solunum maskesi,
• Üçgen sargı bezi,
• Sargı bezi (üç adet 10 cmx250 cm),
• Flaster (1,25 cmx100 cm),
• Steril tampon (gazlı bez) 3 paket,
• Makas (küçük boy bir adet),
• Elastik bandaj (5 cmx150 cm),
• Çengelli iğne (6 adet),
• Yara bandı (5 adet),
• Açık renkli plastik örtü (200x150 cm),
• Not defteri (küçük) ve kurşun kalem,
• ilk yardım el kitabı,
• Malzeme listesidir.

Bu malzemeler uygun büyüklükteki bölmeli, kapaklı çantaya konula­caktır. Ayrıca malzemelerin içine yeteri kadar büyük ve küçük telefon jetonu veya kartı ile küçük el feneri konulması haberleşmenin çabukluğu için yararlıdır.