Gures Nedir Gures Oyunu Kurallari

Güreş Nedir, Güreş Kuralları Hakkında Bilgiler

iki insanın beden ve zekasını birleştirerek birbirlerine üstünlük sağla­mak amacıyla yaptığı bir mü­cadele sporu­dur. 2.iki güreş­çinin ya da iki insanın belirli ölçülerdeki minder üzerinde araç kullanmaksızın "FİLA" kurallarına uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekalarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi­dir. Uluslararası karşılaşmalar 9 m ça­pında, yerden yüksekçe minderler üze­rinde yapılır. Minderlerin çevreleri içe doğru 1 m genişliğinde kırmızı boyayla belirlenmiştir.


Halka biçimindeki bu alana pasif bölge denir. Karşılaşmalar sırasında güreşçiler, göğsü ve omuzları açık mayo giyerler. Karşılaşmalar, min­der amiri, minder hakemi, kenar hakemi ve zaman hakemi olmak üzere 4 hakem tarafından yönetilir. Güreşçiler ağırlıkla­rına göre sınıflandırılırlar; 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg ve ağır sıklet. Karşılaşmalar sırasında kurayla eşleşilir. Karşılaşma rakibin tuş edilmesi, diskalifiye veya rakipten daha fazla puan toplama yoluy­la kazanılır. Grekoromende kavramalar, belden yukarı yapılır. Serbestte ise kavramalar vücudun bütün bölümleriyle yapılabilir.

Gunes Carpmasi Gunes Yanigi Tedavisi

Güneş Çarpması

Güneşte aşın ve uzun süre kalanlarda ortaya çıkan bir rahatsızlık halidir. Halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, sersemlik, görme bulanıklığı ve ateş yükselmesi gibi belir­tileri vardır. Ağır vakalarda kusma ve ateş çok yükselir. Şuur kaybı ve ölüm görülebilir, iyileşme süresi; 1 hafta ka­dar sürebilir.

Güneş Yanıkları, Güneş Yanığı Tedavisi

Aşırı olarak güneş ışığına, ısıtıcı lambalara ve mesleki ışık kaynaklarına maruz kalma sonucu meydana gelen cilt enflemasyonu ve zararıdır. Belirtiler; kızarıklık, şişme, ağrı, bül oluşumu, derin cilt yaraları, soğukluk ve ateş, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığıdır. Tedavi; şiddetli yanıklarda doktor tedavisi gereklidir. Hafif yanıklarda; 1. Havluyu soğuk su­yun içine daldırıp yanık bölgenin üzeri­ne koyunuz. 2. Derideki şişliğin inmesin­den sonra soğuk kremler veya bebe losyonu uygulayınız. 3. Ağır bül varsa petrol jeli uygulayınız ve herhangi bir şeyin yapışmasını engelleyiniz. 4. Ağrı ve ateş için aspirin veya parasematol gibi ilaçlar kullanınız, iyileşme süresi; 3 gün ile 3 hafta arasında değişebilir.

Gudu – Gudulenme ve Guduleme Nedir

Güdü Nedir

Bir gereksinim veya hedefe yö­nelik olan davranıma denir.

Güdüleme Nedir

İş göreni beklenen nitelikte, nicelikte görevini yapması için etkilemek anlamındadır.

Güdülenme

İnsanın belli bir yönde davranmasına yol açan, onu böyle bir davranışa iten, bir işi yapmaya istekli kılan ruhsal durumuna güdülenme denir.

Golf Nedir Gol Oyunu Kurallari

Golf Nedir, Gol Oyunu Kuralları

Geniş ve açık bir] arazide oynanan, kü­çük bir topu, sopayla vurarak 18 deliğe en az 3 atışla sokma temeli­ne dayanan bir oyun. Üzerinde 18 delik bulunan, 25-50 m ge­nişliğinde bir parkurdan oluşan, 50 000 m2 çim bir alanda oynanır. Yaklaşık 7 km uzunlu­ğundaki parkur, dere, hendek, yükselti, ağaç, çalı gibi doğal ve bunkers gibi yapay engellerle donatıl­mıştır. Oyunda kullanılan topların ağıtlı-ğı 46 gr, çapı 41 mm'dir.

Golbol Oyunu ve Kurallari

Golbol Nedir

Görme özürlüler tarafından oynanır. Sahanın iki yanında üçer kişilik takımlar vardır. Bu mesafeden sporcular sırayla karşı tarafa elle şut atıp sayı kaydetmeye çalışırlar. Top, zemin üze­rinde yuvarlanırken ses çıkartacak şe­kilde özel bir madenden imal edilmiştir. Sporcular arasında görme farklılığını ortadan kaldırmak için siyah bir bantla gözler bağlanır.

Glikoz Nedir Glikoproteinler

Glikoliz Nedir


Glikojenin C02 ve H20'ya dönüştüğü aerobik sistemin ilk tepkime­lerine glikoliz denir. Kan ve üzüm şeker­leri glikozdur.

Glikoproteinler

Hayvan ve bitkilerde çok yaygın olarak bulunan, hayati öne­me sahip proteinlerdir. Hayvansal hücre zarının yapısında bulunur.

Glikoz

Kan şekeri. Glikozlar çözeltiler­de düz zincirler gibi değil, 1 karbonu 4 ya da 5 karbona bağlayan, oksijen bağ­larından dolayı halka şeklindedir. Glikoz 100 mi. Kanda 80-110/70-90 aktif klan şekeridir. Beyin dokusu ve alyuvarlar enerji yakıtı olarak sadece glikozu kulla­nırlar. En çok üzüm ve üzümden yapılan yiyecek ve içeceklerde, balda bulunur.

Glikoz Reaksiyonu

Bu reaksiyon, karbonhidratların fermantasyon ile dağı­larak süt asidi oluşturmaları ile gerçek­leştirir. Bu reaksiyon, rezervlerin yeni baştan oluşturulmasında kullanılır. 2.Bu reaksiyon karbonhidratların fer­mantasyonu ile sağlanmaktadır. Enerji oluşumuna bağlı olarak da laktik asitte bir artış meydana gelir.

Glikojen Nedir Glikojen Depo

Glikojen Nedir, Glikojen Depo

İnsan ve hayvan vücutla­rındaki karbonhidratların depolanmış şeklidir, insan vücudunda 350 gr civa­rında glikojen vardır. En fazla karaciğer ve kaslarda bulunmaktadır. Çalışma sırasında glikojen ATP üretmek için glikoza dönüşür. Karbonhidratların gliko­jen olarak depolanması sırasında 1 gr glikojen 2.8 cc su tutmaktadır. Hay­vansal nişasta. Hayvanlar fazla miktar­daki glikozu vücuttan dışarı atamazlar ve karaciğer ile kaslarda glikojen şeklinde depo ederler.

Gevseme Nedir Relaksiyon

Gevşeme Nedir (Relaksiyon)

Fiziksel, zihin­sel ve duygusal enerjinin tam olarak kullanılmasını ve yeniden depolanması­nı sağlayan aktiviteden, geçici ve ağır ağır uzaklaşmadır.

Gevşeme Alıştırmaları

Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendirici nitelikteki alıştırmalar.

Gevsek Bag Dokusu Nedir

Gevşek Bağ Dokusu

Vücutta en yay­gın olarak dağılan dokudur. Kan damar­larının, sinirlerin ve bütün organların çevresinde, içinde dağılmıştır. Vücudun herhangi bir yeri yaralandığı zaman fibrositler, gevşek bağ dokusundan ora­ya göç ederek yara yüzeyini kaplayabilir. Sonra bir yara izi oluştururlar. Yani bağ dokusunun yerini başka bir bağ alır. Gevşek bağ dokusunun belirgin bir yeni­lenme gücü vardır. Yara iyileşmesi için özellikle uygun bir dokudur.

Gal Hokeyi Horling Nedir ve Kuralları

Gal Hokeyi (Horling Nedir) Nasıl Oynanır

Onbeşer kişilik iki takım arasında oynanan bir çim alanı oyunudur. Oyun 30'ar dakikalık iki dev­re halinde oynanır. Takım 15 asil, 3 yedek oyuncudan oluşur. Oyun alanı 76x127 m., iki devre arasında 10 daki­kalık bir dinlenme vardır. Top; mantar üzerine kaplanmış deriden oluşur, 100-130 gr ağırlığında 25 cm çapındadır. Sopanın uzunluğu 110 cm'dir. Oyunu 7 hakem yönetir.

Gal Futbolu Nedir Kurallari

Gal Futbolu

Onbeşer kişilik iki takım arasında oynanan bir futbol oyunudur. Oyun alanı çimle kaplı olup 90x140 m boyutlarındadır. Sahanın iki ucunda 6.4 m genişliğinde kaleler bulunur. 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanır. Oyuncular topu el ya da ayaklarıyla sektirerek sürerler ve havada iken yumruk ya da ayak vuruşlarıyla rakip kaleye gönderir­ler. Top eldeyken, atış yapmadan ya da yere vurmadan en fazla 3 adım atılabilir.


Ele geçirilen top ancak bir kez yere vuru­labilir. Hücum oyuncuları toptan önce rakip kale alanına giremezler.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - G

Gal Futbolu

Gal Hokeyi (Horling)

Gevşek Bağ Dokusu

Gevşeme (Relaksiyon)

Glikojen

Glikoliz

Golbol

Golf

Güdü, Güdüleme, Güdülenme

Güneş Çarpması ve Yanıkları

Güreş Oyunu ve Kuralları

Flor Nedir Flor Ozellikleri

Flor Nedir, Flor Özellikleri

Kemiklerin sağlamlığı ve dişlerin bakterilere ve çürümeye karşı korunma­sı için gereklidir. Florun yetersizliğinde kemik ve diş sorunları ortaya çıkar. Fazlalığı durumunda ise dişlerde siyah lekelere neden olur. 20 mg'dan fazla dozları toksit etki yapar, dişlerde yumu­şama ve dökülmeye, kemiklerde ağrıla­ra yol açar. Deniz ürünleri ve çay florun en iyi kaynaklarıdır.

Fizyoloji Nedir Fizyoloji Notlari

Fizyoloji Nedir, Fizyoloji Notları

Vücudun yapısını, bütün organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyon­ların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. 2. Vücuttaki dokuların ve sitemlerin çalışma biçimlerini ve yöntem­lerini inceleyen bilim dalı. 3. Canlılarda organların işleyişini, madde ve enerji deği­şimlerini araştıran bilim dalı. 4. İnsan or­ganizmasının kassal çalışmalara cevabı­nın ve uyumunu, sportif performansı ar­tırma amacını güden antrenmanların fizyo­lojik temellerini içeren bir bilim dalıdır.

Fizyolojik Isınma

Genel fiziki alıştır­malarla organizmanın fizyolojik olarak ısınmasıdır.

Fizyolojik Maksimal Potansiyel

Aynı kişinin sistemli bir antrenman programından sonra varabildiği maksimal metabolik değer.

Fizyolojik Performans Sınırı

Genel Performansın %25'ini oluşturur. Günlük yaşam aktiviteleri için gereklidir.

Fizyolojik Psikoloji

Biyolojik sistemler ve davranış ilişkisini inceler.

Fizyolojik Sınır: insanın fiziksel ve fizyolojik olarak en üst düzeyi

Fizyolojik Stres

Çeşitli yüklenme teo­rilerine karşı organizmanın gösterdiği ve spesifik olmayan tepkidir. Yani fizyolojik dengenin bozulmasına karşı vücudun verdiği tepkidir.

Fizyolojik Uygunluk

Kas kuvveti ve dayanıklılığına sahip olma, hareket becerilerini ustalıkla yapabilme ve yor­gunluktan normale süratle dönme halidir.

Folik Asit Kullanimi ve Eksikligi

Folik Asit Nedir, Folik Asit Kullanımı ve Eksikliği

Bu vitamin vücuttaki tüm biyolojik olaylarda yer alır. DNA ve alyuvar oluşumu, aminoasit metabolizması, hücre büyüme ve yenilenmesi için zorunludur. Bu vitaminin yetersizliği, kansızlık, zayıf hissetme, kramplar, depresyon, şizofreni, kalp hastalığı ve bazı kanser hastalıklarına neden olabilir. Fazla alındığında (özellikle günde 0,4 miligramın üstünde alındığında) ise, deride kızarma, kabarma, kaşıntı ve alerjik bronş spazmları görülebilir. Ispanak, yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, yürek, böbrek gibi organ etleri, kavun, portakal suyu, enginar, pancar, brokoli, bamya, maya, kuru baklagiller ve buğday embriyosunda bol miktarda bulunur.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - F

Folik Asit

Fizyoloji

Flor

Elektrokardiyografi - Elektromiyografi

Elektroensefalografi

Santral sinir sistemindeki kortikal elektriksel aktiviteyi ölçen ve bu sayede atıcılık, dalıcılık, eskrim, havacılık, motorsiklet gibi spor dallarında çok yararlı nörfolojik değerlendirme olanağı veren bir yöntemdir. Boks ve diğer yakın temas sporlarında, şiddetli darbelerden sonra, beyin hasarı olup olmadığının kontrolü amacıyla da kullanılabilir.

Elektrogoniometri (EGM)

Toplam hareket yapısının parçası olarak eklem­lerin açılarının belirlenmesi ve kayde­dilmesi için elektrik akımı kullanılan bir tekniktir. Bu yolla eklemlerdeki hareket­leri ve bu hareketlerin genel hareket yapısıyla olan ilişkilerini araştırmak mümkündür.

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalp fonksiyonunun çok önemli bir kaydı olup, kalbin kasılmasını sağlayan elektriksel akımları kaydeder. Kardiak siklus esnasında meydana gelen elekt­riksel deği­şikliklerin grafisi.

Elektromiyografi (EMG)

Kas aksiyon potansiyellerini ve sinir ileti hızlarını ölçmek amacıyla kullanılan ve hareket sistemi­nin iki önemli öğesi, kas ve periferik sinirlerin fonksiyonları hak­kında çok değerli bilgiler veren bir de­ğerlendirme yöntemidir.

Elektrostimülasyon

Kasların dış yü­zeyleri üzerindeki motor noktalardan alçak frekanslı elektrik akımı modaliteleri vermek suretiyle kasları sürekli hareket halinde tutmak ve böy­lece kuvvetlendirmek esasına dayanan bir doping yöntemidir.

Engelli Kosu Nedir Atletizm Engelli Kosu

Engelli Koşu Nedir, Atletizm Engelli Kosu

Atletizmde, belirli aralıklarla konulmuş engelleri aşmayı içeren bir tür koşudur. Erkeklerde, 60 m, 110 m, 400 ve 3000 m; Bayanlarda 60 m, 100 m, ve 400 m mesafeleri uygulanır. Belirli aralıklara konmuş, değişik yükseklikteki on çitli engelin üzerinden aşılarak sürdürülen koşulardır. Bu koşular uzaklıklarına göre üç ana dala ayrılırlar. 110 – 400 m engelli koşular, 220-300 m engelli koşular, 100 m bayanlararası engelli koşular.

El Bilegi Kiriklari Tenosinoviti

El Bileği İncinmeleri

Direk darbe so­nucu el bileğinde cilt ve cilt altı dokuları­nın hasar görmesi

Nedeni; El bileğine gelen sert darbeler.

Tedavi;
1.Elastik bandajla bölgeyi sarın, 72 saat boyunca bu kompresyonu koruyun.
2.Günde 2-3 defa 15 dakikalık buz tedavisi uygulayın.
3. Şişliği azaltmak için parmaklardan kalbe doğru hafif masaj uygulayın, iyi­leşme süresi; 2 gün ile 2 hafta arasıdır.


El Bileği Kırıkları

El bilek kemiğinin tam ve tam olmayan kırığıdır.

Nedenleri; 1.direkt darbeler veya kemiğe gelen do­laylı yüklenmeler. 2.Gergin el üzerine düşmek.

Tedavi;
1.Şok ihtimaline karşı hastayı bir battaniye ile sıcak tutun. 2.El bileğini ve eli immobilize edin, boyun askısı veya bir splint kullanın. 3.Muhakkak doktora gösterin. 4.Kırık olan bölgeyi alçıya alın. 5. Kırıktan 48 saat sonra sakatlanan bölgenin kan dolaşımını artırmak, iyileşmeyi hızlandırmak için sıcak tedaviye geçilebilir. 6.alçı çıkarıldık­tan sonra sıklıkla buz tedavisi uygulayın, iyileşme süresi; 4-5 aydır.

El Bileği Tenosinoviti

El bileğindeki tendon kılıfının iltihaplanmasıdır. Bu kılıf bir sıvı salgılar ki bu kas dokusunun kayganlığını sağlar.

Nedeni; 1.EI bileğinin aşırı derecede kullanılması sonucu yırtılmalar. 2.Elde ve el bileğindeki tendon ve kasların yaralanması veya direk darbeye maruz kalması. 3.Enfeksiyon. Tedavi; 1.EI veya el bile­ğini elastik bir bandaj ile sarın. 2.Sıcak uygulamasını sık sık yapın, iyileşme süresi 6 haftadır.

El Bileğinde Zorlanmalar

El bileğinin bir veya birden fazla bağının çok şiddet­li, gereğinden fazla gerilmesi

Nedeni;EI bileğindeki eklemlerin normal konumları dışına geçici olarak zorlanmasıyla bağ­lara binen aşırı yük.

Tedavi;

1. Buz tedavisini günde 3-4 kez 20 dakika uygulayın. 2. Tedavi aralarında el bileği- ni elastik bandajla sarınız. 3. 72 saat sonra sıcak tedaviye geçiniz. 4. Şişliği azaltmak için hafif masaj uygulayın, iyileşme süresi; hafif zorlanmalarda 2-6 hafta, orta şiddette zorlanmalarda 6-8 hafta, şiddetli zorlanmalarda 8-10 haftadır.

Ektomorfi Nedir

Ektomorfi Nedir

İnce, uzun, nazik vücut yapı­sını ifade eder. Kemikler küçük, kaslar incedir. Omuzlar düşüktür. Ekstremitelerin uzunluğuna karşılık gövde kısa­dır. Boy orta veya uzundur. Karın ve beldeki eğrilikler düzelmiştir. Dorsal eğri­liğin derecesi artmıştı ve daha belirgin hale gelmiştir. Omuzlar dar ve kas yapısı azdır. Vücudun herhangi bir yerinde kassal yapı göze çarpmaz. Scapula, arkaya doğru çıkık görünümdedir.

Eklem Nedir Eklem Kemik

Eklem Nedir, Eklem Kemik

1. Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere eklem denir. 2. iki ya da daha fazla kemiğin bir araya gelerek meydana getirdikleri yapıya eklem de­nir. 3. iskelet sistemini oluşturan kemik­ler arasında bağlantıyı sağlayan birleş­me yerine eklem denir. Kas yardımıyla kemikleri hareket ettirir. Oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler olmak üzere üçe ayrılır

Eklem Bağları

Kemik uçlarını birbirle­rine bağlayan ve eklem kapsülünü des­tekleyen fibröz yapılardır.

Eklem Boşluğu

Eklemleşen kemik uçlarının, ortak bir kapsül ile çepeçevre bağlanması, sarılması sonucu oluşan boşluğa denir.

Eklem Diski

Çenede yuvarlak şekilli fibro-kartilaginöz oluşumlar olup, eklem boşluğunu kısmen veya en ikiye bölerler.

Eklem Faresi

Herhangi bir nedenle bir kıkırdak parçasının kopup, eklem içinde hareket etmesidir.

Eklem Kapsülü

1. Eklem yüzlerini içine alacak şekilde, eklemleşen kemik uçla­rına tutunan iki tabanlı bir örtüdür. 2. Eklemlerin çevresini bir zarf gibi saran fibröz kapsüle eklem kapsülü adı verilir. 3. Eklem boşluğu için hava geçirmez bir katman oluşturarak eklemin etrafını çeviren bir bağ dokusudur.

Eklem Sertliği

Eklemleri ilgilendiren ve eklemi hareketsiz bırakan hastalıklarda eklem civarındaki yumuşak dokuların ve kasların elastikiyetlerini kaybetmeleri ve sertleşmeleri nedeniyle eklemin hare­ketliliğinin azalması.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - E

Eklem, Eklem Bağları, Eklem Boşluğu...

Ektomorfi

El Bileği Kırığı ve İncinmeleri

Engelli Koşu

Elektrokardiyografi - Elektromiyografi

Dizde Kikirdak Menuskus ve Sinovit

Dizde Bağ Yaralanmaları

Dizdeki bir bağ veya bağların aşırı derecede zor­lanmasıdır. Üç tip yırtılma vardır. 1.Derece (Hafif) yırtılma: Bazı bağ lifle­rinde yırtık vardır fonksiyon kaybı yok­tur. 2.Derece (Orta) yırtılma: Bağın bir bölümü kopmuştur, biraz fonksiyon kaybı vardır. 3.Derece (şiddetli) yırtıl­malar: Bağın tam kopması veya bağın kemikten ayrılması söz konusudur. Cerrahi müdahale gerektirir. Nedenle­rimizin normal pozisyonu dışında kuv­vetlice gerdirilerek zorlanmasıdır.

Teda­vi;

1.Sakatlanan dizi immobilize eden kasıktan ayak bileğine kadar uzayan bir splint uygulanacaktır. 2.Günde 3-4 kez 20 dakika buz uygulanacaktır. 3.Elastik bandajla sakatlanmış dizi sarın. 4. Ya­ralanmakken 72 saat sonra durumunuzu iyi hissediyorsanız sıcak tedaviye geçe­bilirsiniz. 5.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliğinizi azaltır ve siz rahatlatır. Bu yaralanmaların iyileşme süresi; hafif yırtıklarda 2-6 hafta, orta yırtıklarda 6-8 hafta, şiddetli yırtılmalarda 8- hafta ile 10 ay arasıdır.

Dizde Bursit

Dizdeki bursaların iltihap­lanmasıdır.
Nedeni; 1. Diz travması, özel­likle gergin diz üzerine düşme. 2. Dizde akut veya kronik enfeksiyon. 3. Artrit. 4.Gut.

Tedavi;

1. Sık sık buz masajı uygulayın, her uygulama 15 daki­kadan günde 3-4 kez olmalıdır.
2. Diz kapağını kapatan bir dizlik kullanın.
3. Eğer durumunuz iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
4. Mümkünse girdap banyosu uygulayabilirsiniz. 5. Gerekirse dize ağırlık bin­mesini önlemek için koltuk değnekleri kullanın. Bu rahatsızlığın iyileşme süresi; cerrahi müdahale gerekirse 6-8 hafta arasıdır. Genellikle kronik bir problemdir. Tedavi ile belirtiler kaybolsa da zaman zaman alevlenir.

Dizde Kıkırdak Yaralanmaları

Diz eklemindeki kıkırdak zedelenmesidir. Genellikle diz kapağındaki dislokasyon veya diz bağlarında yırtılma ile birliktedir. Nedenieri;1.Dize direk darbe gelmesi. 2. Zedelenmiş dizin uzun süreli fazla kullanımı, 3.Bükülme ve şiddetli kas kontrasksiyonu. Tedavi; I.Şok riskini ortadan kaldırmak için yaralıyı sıcak tutun. 2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin. 3.Dizi stabile etmek için bir askı veya alet kullanın. 4.Cerrahi mü­dahale sonrası doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri ile gezin. 5.Bandaj çıkarıldıktan sonra inzisyon (cerrahi kesik) bölgesindeki ağrıyı gi­dermek için sıcak tedavi uygulayın. İyileşme süresi;4-12 haftadır.

Dizde Menüsküs Yırtıkları

Diz ekle­mindeki iç ve dış menüsküsierin, travma­lar veya nontraumatik olarak yırtılmasıdır.

Nedenleri;

1. Dize direkt darbeler. 2.Zedelenmiş dizin uzun süreli, fazla kullanımı. 3.Bükülme veya şiddetli kas kontraksiyonu.

Tedavi;

1 .Sakatlanmış kimseyi sıcak bir battaniyeye sarın.
2.Yaralı dizi kesinlikle hareket ettirmeyin.
3.Dizi sabitlemek için bir askı veya alet kullanın.
4.Ameliyattan sonra doktor aksini söyleyene kadar koltuk değnekleri kullanın.
5.Bandaj çıkarıldıktan sonra bölgedeki ağrı dindirmek için sıcak tedaviye geçebilirsiniz.
6.Tedaviler arasında yaralı dizi elastik bir bandajla sarılı tutun. 7.Şişliği azaltmak ve yaralı­yı rahatlatmak için sık sık hafif şekilde masaj uygulayın, iyileşme süresi; Diz­deki menüsküs yaralanmalarında kesin tedavi için cerrahi müdahale şarttır. Tam iyileşme için gerekli olan süre 4-12 haftadır.


Dizde Sinovit

Dizin yağlayıcı peneüssüz tabakası, sinovyumun enflamasyonudur. Sinovyumun yağlayıcı sıvısı dizin hareketlerinin rahatlığını sağlar ve kemik yüzeyini korur.

Nedenleri;
1.Tek bir sakatlık veya tekrarlayan sakatlıklar dizin herhangi bir bölümüne zarar verir. 2.Bakteriyel enfeksiyon. 3.Gut ve romartord artrit gibi metabolik bozukluk­lar.

Tedavi;
1. Sıvının çıkışından sonra ve fizik tedavi evreleri arasında dize kompesyonlu elastik bandaj uygulayın.
2. Sıcak tedavi uygulayın.
3. Sık sık hafif masaj uygulayın. İyileşme süresi; 2-4 haftadır.

Dirsek Kiriklari Dirsek Agrisi Cikiklari

Dirsek Çıkığı, Dirsek Çıkıkları

Dirsekte birbiriyle eklemleşen kemiklerin normal pozisyonlarının bozulması ve birbirinden uzaklaşmasıy­la seyreden bir sakatlıktır. Nedeni;

1.Dirseğe direkt darbe.
2.Gerilmiş el üzerine düşme.
3.Şiddetli dirsek zor­lanması.
4.Doğumsal dirsek anomalisi, sığ veya malforme eklem yüzeyi gibi.
5. Kuvvetli kas kontaksiyonları.

Tedavi;

1.Şok ihtimalini azaltmak için battaniye ile sarın, hastayı ısıtıp koruyun.
2.Mümkünse elbiseleri kesin, ancak sakatlanmış bölgeyi hareket ettirmeyin.
3.Olduğu pozisyonda splint veya koru­yucu bandajla dirsek, omuz ve el bileği­ni immobilize edin.
4.Günde 3-4 kez buz tedavisi uygulayın. 5.Kendinizi iyi his­sediyorsanız sıcak tedaviye geçin. Sa­katlanan bağların iyileşmesi için 6 haf­taya ihtiyaç vardır.

Dirsek İncinmesi, Dirsek Ağrısı

Dirseğe gelen direkt bir darbe ile cilt veya cilt altı dokuların ezilmesidir.
Nedeni; 1.Genellikle sert bir nesne ile dirseğe gelen direkt dar­beler. 2.Dirsek üzerine düşme.

Tedavi;

1.Sakatlanan bölge üzerine sert bir ped koyarak elastik bir bandajla sarın. Bu komprasyonu 72 saat uygulayın. 2.Omuzu bir boyun askısı ile immobilize edin. 3.Günde 3-4 kez buz masajı yapın. 4.Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız 72 saat sonra sıcak tedaviye geçiniz. 5.El bileğinden omuza kadar sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliği azaltacaktır. İyileşme süresi 6-10 gündür.

Dirsekte Bağ Yaralanmaları

Dirsek eklemindeki bir veya birkaç bağın şiddetli gerilmesidir. Nedeni; Dirseğin arakaya doğru veya yana aşırı bükülmesi, dirsek ekleminin normal pozisyonunun dışına zorlanması veya güçlü olarak kuvvet uygulanması. Tedavi; Doktorunuz alçı, flaster bandajı veya elastiki bandaj uygu­lamışsa: 1.Günde 3-4 kez 20'şer dakika buz tedavisi uygulayın. 2.Buz tedavisi arasında dirseği elastiki bandajla sarın. 3.Kendinizi iyi hissediyorsanız 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz. 4.Hafifçe ve sık olarak yapılan masaj şişliği azaltır, iyileşme süresi hafif zorla­malarda 2-6 hafta, orta zorlamalarda 6-8 hafta, şiddetli zorlamalarda 8-10 haftadır.

Diz Eklemi Diz Kapagi Kemigi Patella

Diz Eklemi, Diz Eklem

Vücuttaki büyük eklemler­den birisi olup, kaval kemiği, uyluk ke­miği ve diz kapağı kemiği tarafından meydana getirilir.

Diz Eklemleri Kıkırdak Zedelenmeleri, Diz Ağrısı

Diz sabit ve bükülü durumdayken iç ya da dış kuvvetlerin etkisiyle diz ekleminin zorlanması.

Diz İncinmesi, Diz Ağrıları

Dize gelen sert bir dar­be ile cilt ve cilt altı dokularının ezilme-sidir. Nedeni; Dizin ön ve yan tarafına gelen direkt darbeler. Tedavi; 1 .Diz üzerine sert bir ped koyarak elastik bir bandajla sarın. Bu bölgede komprasyonu 72 saat kadar koruyun. 2.Günde 3-4 kez 20'şer dakikalık buz tedavisi uygulayın. 3.Kendinizi iyi his­sediyorsanız 72 saat sonra sıcak teda­viye geçebilirsiniz. 4.Sık sık ve hafifçe yapılan masaj şişliği azaltır. İyileşme süresi 2-6 hafta arasında değişir.

Diz Kapağı Kemiği (Patella)

Kısa ve kuvvetli bir kemiktir. Tabanı yukarıda tepesi aşağıda üçgenimsi bir görünüş arz eder. Ön yüzü pürtüklü, arka yüzü
daha kaygan ve düz olup, eklemleşmeye müsaittir.

Diz Kapağı Kemiği (Patella) Çıkığı

Diz kapağı (patella) kemiğinin eklemde ki yerinden ayrılması, uzaklaşmasıdır. Erişkinlerde ve gençlerde daha sık rastlanır. Nedenleri; 1. Dİze gelen direkt darbeler. 2.Şiddetli diz zorlaması. 3.güçlü kas kasılmaları. 4.Keskin ve ani hareketler. Tedavi; 1.Kişiyi battaniye ile sıcak tutunuz. 2.Elbiselerini kesiniz. 3.Diz, kalça ve ayak bileği eklemini immobilize edip destekleyiniz. 4.Hemen doktora götürüp çıkığa müdahalesi sağlanmalıdır.. 5. Alçının çıkarılmasına mütakiben günde 3-4 kez 20 dakika süreyle buz tedavisi uygulayınız. 6.Hasta kendini iyi hissetmeye başladı­ğı andan itibaren sıcak tedaviye geçebi­lirsiniz. 7.Doktor reçetesine bağlı olarak ağrı kesici, kas gevşetici, antibiyotik gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu çıkığın iyileşme süresi, 6-8 hafta arasıdır.

Diz Kapağı Kemiği (Patelle) Kırığı

Patellanın alt veya üst parçasından tam veya tam olmayan kırıklar. Nedeni; Diz kapağına gelen direkt darbeler veya do­laylı yüklenmeler.

Tedavi;

1.Olası bir şok ihtimaline karşı battaniye ile hastanın ısısını koruyun.
2.Mümkünse kıyafetleri kesin, kıyafetleri çıkarmak için kırık bölgeyi hareket ettirmeyin.
3.Sakat­lanmış kişiyi bir acil ünite veya doktor muayenehanesine -taşımadan önce kalça ve ayak bileği eklemini de immobilize eden destek bir splint kulla­nın.
4.Doktor, cerrahi veya cerrahisiz kırık bölgeyi düzeltir.
5. Uyluktan ayak bileğine kadar uzanan sert bir alçı uygu­lanır.
6.Alçı çıkarıldıktan sonra sık sık buz masajı uygulanır.
7.Dairesel hare­ketlerle masaj uygulayın.
8.Antrenman veya yarışmadan önce günde 3-4 kez 15 dakika buz masajı uygulayın.
9.Durum iyiye gidiyorsa 72 saat sonra sıcak tedaviye geçebilirsiniz, iyileşme süresi 6-8 hafta arasında değişir.

Diz Çıkığı

Dizin bir sakatlığı olup, alt bacak ve üst bacak kemiklerinin yer değiştirmesi ve birbirinden uzaklaşması söz konusudur. Nedeni; dizin aşırı gerilmesi, Tıbiaya direkt darbeler, şiddetli diz zorlanmaları, sığ ve malforma eklem yüzeyi gibi dizin doğumsal anomiler. Tedavisi; Mümkünse kıyafetleri kesin sakat bacağı hareket ettirmeyin. 2. Destekli splintlerle diz, kalça ve ayak bileği eklemini immobilize edin. 3.Doktor çıkık dizi normal pozis­yonuna getirerek yırtık bağ tendonlarını tamir edecektir. 4. Manipulasyon, sakat­lanmadan ilk 6 saat içinde yapılmalıdır. Kanama ve vücut sıvılarının yer değiş­tirmesi şoka götürebilir. 5. Manipulasyon spinal veya genel anestezi gerektirir. 6.Kan damarları ve sinirler ağır hasar görmüşse cerrahi müdahale gerekir. 7.günde 3-4 kez 20'şer dakikalık buz tedavisi uygulayın. 8.Kendinizi iyi his­settiğinizde sıcak tedaviye geçebilirsi­niz. 9.Tedaviler arasında elastiki ban­dajla dizinizi sarınız. 10.Sık sık ve hafif­çe yapılan masaj şişliği azaltır, iyileşme süresi 6-8 hafta arasında değişir.