Cocuklarda Beslenme Aliskanliklari

Çocuğun beslenme alışkanlıklarının davranışları üzerinde bir etkisi var mıdır?

Çocuğun genel olarak davranışları nasıl onun beslenme alışkanlı­ğını etkiliyorsa çocuğun beslenme alışkanlığı da genel olarak dav­ranışlarını etkiler. Ancak beslenme alışkanlıklarının mı davranış­ları, davranışların mı beslenme alışkanlıklarını etkilediğini her za­man kesin olarak bilmek söz konusu olmayabilir. Kesin olan çocu­ğun davranışları üzerinde her ne kadar çocuğun doğuştan getirdi­ği kişik özellikleri etkili de olsa, çocuğun davranışları aile içi iliş­kilerden çok etkilenir.

Yapı itibari ile hareketli olan bir çocuğun masa başındaki dav­ranışları da hareketli olur. Bir an evvel bir şeyler yiyip masadan uzaklaşmak, aklındaki yeni eyleme doğru yönelmek ister. O ne­denle de anne babanın beklediği miktar ve şekilde yemeğini yeme-yebilir. Bir başka çocuk da vardır ki genel olarak davranışları ya­vaştır. Hem yemeğe başlaması zaman alır hem de yemeğini bitir­mesi. Anne baba hep çocuğuna ikinci lokmayı da yemesi gerekti­ğini hatırlatmak zorunda kalır. Genel olarak çocuğun davranışları yeme davranışlarını belirler.

Çocuğun beslenme alışkanlığı davranışları üzerinde şu bakım­dan etkilidir. Eğer çocuk sağlıklı besleniyorsa daha enerji dolu, da­ha güçlü ve kendisi ile de daha barışık olur. Bu da onu olumlu davranışlarda bulunmaya yönlendirir. Beslenme problemi olan, yeterince beslenemeyen, beslense de sağlıklı beslenmeyen bir ço­cuğun davranışları huzursuzdur. Huzursuz olan çocuğun zihni açık olmaz. Sağlıklı beslenmeyen, kendi kendisini beslemesi teş­vik edilmeyen, beslenme konusunda anne baba ile arasında hep bir çatışma yaşayan çocuklar çevre ile olan ilişkilerinde de sorun yaşayabilirler. Bu ileride onların akademik başarıları üzerinde de etkili olur.

Anne baba çocuk arasındaki iyi ilişkiden söz ettiğimizde as­lında tıpkı eşler arasındaki ilişkinin vazgeçilmez bir unsuru olan uyumdan söz ederiz. Anne baba ve çocuk arasındaki uyum ve tarafların birbirlerinden beklentilerini bilmeleri onların yaşaya­cağı çatışmaları en aza indirir. Anne babaların gerek çocukları­nın yeme davranışları olsun gerekse genel davranışları olsun hep çocuklarını tanıyarak hareket etmeleri gerekir ki çocuk olumlu davranışları benimseyip kabullenebilsin. Aksi halde anne baba­ların çocuklarından beklentileri çocuklarının bireysel özellikleri­ne uygun olmayabilir. Çocuk davranışlarını değiştirmek yerine anne babasına karşı olumsuz bir tutum içine girebilir. Anne ba­baların tüm bu dinamiklerin farkında bir şekilde hareket etmele­rinde yarar vardır.