Yabancı Cisim Yutmak Çıkarma

Yabancı Cisim Yutmak

Larenks veya ses tellerinin engellenmesi, havanın solunum yollarına girmesini önler.

Yabancı cismi çıkarmak

Yabancı cisim yeterince büyükse, iki par­mağı kanca gibi tutup dikkatle çıkartabi­lirsiniz. Ama daha çok batırmamaya özen gösterin.

Hemlich hareketi

Yabancı cismi çıkaramazsanız, oturan ka­zazedenin arkasına geçin, iki kolunuzla kucaklayın, iki elinizi mide boşluğu üze­rine bitiştirin; bundan sonra önden arka­ya doğru ani bastırın: Böylece kazazede­nin bağrını anide sıkıştırıp, diyaframını yukarı kaldırmış, yabancı cismi de çıkan havayla çıkartmış olabilirsiniz. Bu hare­keti, şampanya şişesinin fırlayan manta­rına benzetebiliriz. Bu harekete, Hemlich adı verilmiştir. Karnın ani sıkıştırılmasıyla birlikte yaklaşık bir litre hava, başlangıçta saatte 300 km.'lik bir hızla boşalır. Böyle bir hareketle yabancı bir cismin kolayca atılabileceği anlaşılabilir. Hareket, büyüker gibi, küçüklere de uygulanır.

Judoka hareketi

Karşınızda biri larenks spazmı geçirirse, kendisini oturtup, sırtına birkaç kere kuv­vetlice vurun ya da kürek kemiklerinin üzerine bir diz darbesi indirin. Buna da judoka hareketi denir.

Çeşitli girişimler de başarıya ulaşmazsa, hiç vakit kaybetmeden yardım isteyin. Kazazede genellikle bir kulak-burun-boğaz uzmanına götürülür. Solunumun en­gellenmesi tam değilse, yardım yetişene kadar veya hastaneye götürülmesi sıra­sında, hastayı teselli edip, cesaretlendirin. Kendisinin seçtiği pozisyonu bozma­yın, çünkü en rahat soluyabileceği pozisyon, herhalde budur.


Yabancı cisimler

Yabancı cisimlerin boğaza kaçarak tıka­ması olayına, genellikle yaşlılarda ve küçük çocuklarda daha çok rastlanır.
Yaşlıların refleksleri yavaşladığından, be­sin artıklarına ve takma dişlere dikkat etmek gerekir.
Küçük çocuğunuz artık hareket ediyorsa, eline geçirdiği her şeyi ağzına götürüyorsa, boğazına kaçıp boğulmasına sebep olabilecek her şeyi ortadan kaldırın.

Parkta ya da odada ufak oyuncakları, ço­cuktan uzak tutun (bilye, düğme gibi). Aynı şekilde, küçük oyuncak parçalarını da (küçük tekerlekler, inşaat oyunu parçaları) meydan­da bırakmayın. Toplu ve çengelli iğneler, düğ­me ye jetonlar, madeni paralar, kurufasulye taneleri ve dolmakalem kapakları da ortalıkta bırakılmamalıdır.

Doktorların yapacağı

Boğaza ciddi bir yabancı cisim kaç­ması olayında, doktorlar hızla havanın geçmesini sağlamalıdır.
Eğer olay basit bir şişme (ödem) ise, iltihaba karşı ilaçlar, müsekkinler, sıcak ve nemli bir atmosfer, çok defa krizin geçmesi için yeterlidir.


Buna karşılık tıkanma önemliyse, ve­rilen ilaçlara boyun eğmezse, solunum yollarını serbest kılmak için gırtlağa bir tüp sokmak gerekir.

Duruma göre ilgili uzman hekimler duruma müdahale edecektir: Anestezist, reanimasyon uzmanı ve doktor, larenjos-kopla gırtlağa tüp sokar. Boğaz uzmanı, yabancı cismi çıkartabilmek için acil ola­rak bronkoskopi uygular. Bazı olaylarda cerrah çok acil olarak gırtlağa dışardan dahi müdahale edip, açabilir.

Larenks Katı Engeller Tedavisi

Katı engeller, Larenks

Lareks Hastalıkları
Larenks, gırtlağın üst ucunun hizasındadır. İki ses telinden oluşan larenks, ses çıkart­maya yarar. Ama ayrıca önemli bir rolü da­ha vardır: Solunum yollarının bekçiliğini ya­par.

Lareks İltihabı Sebepleri

Larenks düzeyinde farklı mekanizmalar, solunum yollarım tıkayabilir. Bu bölge, ay­rıca bazı enfeksiyonlara ve lokal zedelenme­lere maruz kalabilir.

Boğazı çok hassas kimselerde basit bir ök­sürük bile ses tellerinin şişmesine veya spaz­mına sebep olabilir.

Larenks ve ses tellerinin dokuları şişerek, havanın geçiş yolunu daraltabilir. Buna "la­renks ödemi" denir. Arı ve eşekarısının ağ­zın içini sokması veya bazı enfeksiyonlar, ya­nıklar ve yara-bereler, olayın nedeni olabilir. Alerjik reaksiyonların sonucunda da ortaya çıkabilir.

Bu durumlarda yüzde şişlikler görülür. Tedaviyi, kortizonlu ilaç uygulayan doktor yapabilir.
Tıkanma bazen de larenks kasının kasıl­masıyla meydana gelebilir.

Larenks spazmına daha çok lokal bir ze­delenmeden (boğaza su kaçması, boyuna dar­be) sonra rastlanır. Uzak zedelenmelerin de (sırt üstü düşmek, boğaza darbe) sebep oldu­ğu vakidir.
Genellikle hafif olan bu spazm, normal­de kendi kendine geçer. Ama ciddi ise ve ha­va almayı engelliyorsa, judoka hareketi uy­gulamak gerekir.

Lareks Belirtileri, Lareks Ödemi


Larenks tıkanmasının sebebi ne olursa ol­sun, belirtileri çok çarpıcıdır. Konuşamayan kazazede, öksürür ve soluk almakta büyük güçlük çeker. Eşek anırmasına benzer karak­teristik bir hırlama çıkarır. Oturup, soluya­bilmek için çırpınır.

Larenks Kati Engeller Tedavisi

Katı engeller, Larenks


Lareks Hastalıkları
Larenks, gırtlağın üst ucunun hizasındadır. İki ses telinden oluşan larenks, ses çıkart­maya yarar. Ama ayrıca önemli bir rolü da­ha vardır: Solunum yollarının bekçiliğini ya­par.

Lareks İltihabı Sebepleri

Larenks düzeyinde farklı mekanizmalar, solunum yollarım tıkayabilir. Bu bölge, ay­rıca bazı enfeksiyonlara ve lokal zedelenme­lere maruz kalabilir.

Boğazı çok hassas kimselerde basit bir ök­sürük bile ses tellerinin şişmesine veya spaz­mına sebep olabilir.

Larenks ve ses tellerinin dokuları şişerek, havanın geçiş yolunu daraltabilir. Buna "la­renks ödemi" denir. Arı ve eşekarısının ağ­zın içini sokması veya bazı enfeksiyonlar, ya­nıklar ve yara-bereler, olayın nedeni olabilir. Alerjik reaksiyonların sonucunda da ortaya çıkabilir.

Bu durumlarda yüzde şişlikler görülür. Tedaviyi, kortizonlu ilaç uygulayan doktor yapabilir.
Tıkanma bazen de larenks kasının kasıl­masıyla meydana gelebilir.

Larenks spazmına daha çok lokal bir ze­delenmeden (boğaza su kaçması, boyuna dar­be) sonra rastlanır. Uzak zedelenmelerin de (sırt üstü düşmek, boğaza darbe) sebep oldu­ğu vakidir.
Genellikle hafif olan bu spazm, normal­de kendi kendine geçer. Ama ciddi ise ve ha­va almayı engelliyorsa, judoka hareketi uy­gulamak gerekir.

Belirtiler


Larenks tıkanmasının sebebi ne olursa ol­sun, belirtileri çok çarpıcıdır. Konuşamayan kazazede, öksürür ve soluk almakta büyük güçlük çeker. Eşek anırmasına benzer karak­teristik bir hırlama çıkarır. Oturup, soluya­bilmek için çırpınır.