Dogum Sonrasi Korunma

Doğum Sonrası Korunma ve Emzirme Dönemi Korunma

Doğumdan sonra bazı kadınlar yanlış bir biçimde kendile­rini güvende sanırlar. Henüz âdet görmedikleri sürece ge­be kalmayacaklarını düşünürler. Oysa genellikle ilk yu­murtlamanın farkına bile varılmaz. Dolayısıyla, doğumdan sonra da daha ilk cinsel ilişkide bile korunmanız gerekir.

Korunma aracı olarak emzirme

Bu dönemde herhalde en eski ve en doğal korunma yön­temi çocuk emzirmektir. Emzirme sırasında oluşan prolaktin hormonu yumurtlamayı engeller. Tek koşulu, bebe­ğinizi tam olarak emzirmeniz ve emzirme öğünleri arasın­da uzun aralar vermemenizdir.

Pratik bir kural: Anne bebeğini tam olarak emziriyorsa ve henüz aybaşı olmamışsa, çocuğun doğumundan sonra­ki ilk altı ay içinde gebelikten korunma düzeyi yüksektir. Emzirme öğünleri arasında altı saati aşan aralar varsa ve çocuk günde toplam 65 dakikadan daha az emziriliyorsa, korunma sıfıra düşer.

Hormonla korunma

Hap: Eğer bebeğinizi emzirmiyorsamz, doğumdan kısa bir süre sonra tekrar hapla korunmaya başlayabilirsiniz. Az miktarda olsa da anne sütüne hormon geçebileceği için, emzirme döneminde kombine preparatlar uygun değildir. Saf gestajen preparatları (mini hap, Implanon, üç aylık iğne) emzirme döneminde de kullanılabilir. Anne sütüne geçen az miktardaki gestajen çocuğa zarar vermez.

Spiraller ve Doğumdan Sonra Korunma

Doğumdan sonra rahim büzülüp eski büyüklüğüne geldik­ten sonra gerek bakirli gerekse de hormonlu spiral kullana­bilir. Bu en erken altı-sekiz hafta sonra olur. Bazı kadın doktorları spiral takmak için ilk âdetin beklenmesini tavsi­ye ederler. O arada korunma için başka araçlar kullanılır.

Bariyer yöntemleri

Prezervatif: Doğumdan sonra ve emzirme döneminde kullanılabilecek en sorunsuz korunma aracıdır. Ancak bu­na ek olarak spermisit kullanmaktan vazgeçmelisiniz.

Diyafram: Eski diyaframınız artık işe yaramaz. Yeni bir diyafram için ancak üç ay kadar sonra, leğen dibi güçlen­dikten sonra ölçü alınabilir. Emzirme döneminde spermi-sitli kremler kullanılmaz. Limon asidi ya da laktik asit baz­lı diyafram jelleri zararlı değildir. Vücut tarafından özüm-senmez ve dolayısıyla anne sütüne geçmez.

Kimyasal araçlar uygun değildir. Doğumdan sonra bunlar hâlâ hassas olan dölyolu derisine ve eğer varsa pe­rine kesişine zarar verebilir. Gerçi anne sütüne az miktar­da etken madde geçer, ama şimdiye kadar bunun çocuğa zarar verdiği gözlenmemiştir.

Doğal aile planlaması ve Doğumdan Sonra Korunma Yöntemleri

Doğurganlığı saptama yöntemlerinin hiçbiri uygun değil­dir. Çevrimin tekrar düzene girmesi için birkaç ay zamana ihtiyaç vardır. Çocuğunuzu tam olarak emziriyorsanız bu süre bir yılı bile bulabilir.

Kısırlaştırma


Artık başka çocuk istemediğinizden kesinlikle eminseniz, doğumdan birkaç gün sonra aynı klinikte kısırlaştırma yap­tırabilirsiniz. Ancak doğumla kısırlaştırma arasında daha uzunca bir zaman geçmesi tavsiye edilir. Erkeğin kısırlaş­tırması her zaman yapılabilir ve daha küçük bir müdahale gerektirir.