Panik Atak Destek Panik Atagi

Panik Atak Destek, Panik Atağı Nedenleri

Organik kökenli olmayan psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu hastalarda gerçekçi olmayan kaygı ve düşüncelerin neden olduğu gerilim, çoğu zaman panik ataklarıyla sonuçlanır. Toplumun %5'inde görülen bu çeşit bir nevroz özellikle gençlerin hastalığıdır, kadınlarda, erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülür. Bu rahatsızlık birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir. Bazı sporcular yarışma öncesi stresiyle baş etmede güçlük çekebilirler. Yarışma öncesinde derin bir telaş ve aşırı hızlı solunum gibi belirtiler görülür.


Panik atağın belirtileri;

1. Nefes darlığı ve boğulma hissi.
2. Sersemleme.
3. Çarpıntı.
4. Titreme.
5. Terleme.
6. Öksürük.
7. Bulantı.
8. Sıcak basmaları.
9. Uykusuzluk ve karıncalanma.
10. Göğüs ağrısı.
11. Çıldırma korkusu.
12. Ölüm korkusu.
13. Bedenin değişik algılanması ve gerçeklik dışı hissi.

Pantotenik Asit

Pantotenik Asit

Bu vitamin karbonhidrat, protein ve yağlardan enerji elde edilmesi için Koenzim A'nın yapısında yer alır, böylece vücuda gıdalardan enerji sağlanmasına yardımcı olur. Bu vitaminin yetersizliğinde patolojik bir durumla karşılaşılmaz. Çok dayanıklı ve aynı zamanda normal gıda maddelerinde bol miktarda bulunur. Ancak seyrek olarak da görülse bu vitaminin yetersizliğinde; ayaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı ve yanma hissi ile diğer sinirsel ve zihinsel sorunlar ortaya çıkar. Zengin kaynakları; et, süt, yumurta, sebzeler, yerfıstığı, mantar ve buğdaydır.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - P

Pantotenik Asit

Panik Atak

Paten Hokeyi

Paratiroid Hormon ve Salgı Bezi

Perküsyon (Vurma)

Petrisaj (Yoğurma)

Play-Off

Pleksus

Pliyometrik Antrenman

Polo

Potasyum (K)

Progresif Mekik (Shuttle) Testi

Protaminler, Protein Tozu

Psikodoping

Psikolojik Antreman, Psikolojik Stres, Uygunluk...

Ozurlu Nedir Ozurluler İcin Spor

Özürlü Nedir, Özürlüler Hakkında, Özürlü Spor

Şahsın bedeni yapısında, doğuştan veya sonradan meydana gelen, dıştan gözlenebilen veya gözlenemeyen değişikliklerin yetersizlik sonucunu doğurması, başka bir deyişle organlarda eksiklik yahut işleyiş bozukluklarıyla; düşünce, muhakeme, idrak ve uyum gibi melekelerin yitirilmesi sonucu, şahsın yaşadığı toplumda yaşıtları veya hemcinslerinin yapabildiği; bedeni ihtiyaçları giderebilme, sosyal ve kültürel faaliyetlere iştirak gibi işlevlerini, kısmen veya tamamen yapamama haline özürlü olma, bu durumdaki kişiye ise özürlü denir.

Özürlüler İçin Spor

Doğuştan ya da sonradan, fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin bir bölümünü kaybetmiş kişiler
tarafından yapılan spor eğitimi ve yarışmalarıdır.

Ogrenme Nedir Ogrenme Psikolojisi

Öğrenme Nedir

Kişinin çevresi ile uzlaşması sonucunda ortaya çıkan, nispeten uzun süreli bir davranış değişikliği, tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin/tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur. 2. Bilgilerin alınıp işlenmesi sonucu kişinin davranışında nispeten, sürekli bir değişikliğin ortaya çıkması sürecidir. 3. Kişinin davranışlarında ve hareketlerinde beceriklilik düzeyini geliştirmeye yönelik bir süreçtir.

Öğrenme Psikolojisi

Davranışın kazanılması, sürdürülmesi ve değiştirilmesi için gereken ilkeler üzerinde çalışan psikolojidir.

Ofloraj Nedir Sivazlama

Öfloraj Nedir (Sıvazlama)

Ovma anlamın da gelen öfloraj masajın temel manuplasyonudur. \/ena ve lenfa dolaşımı yönünde tatbik olunan hafif ve kayıcı tazyik hareketleridir. 5-6 defa tekrar etmek yeterlidir. Süresi 10-15 sn. dir. Tek veya çift el ya da parmaklarla deri üzerine uygulanan basınç mümkün olduğunca değiştirilmeden kas liflerinin izdüşümleri boyunca çevreden merkeze (kalp yönüne) doğru yapılan bir kayma manevrasıdır. Temel olarak toplar damar ve akkan dolaşımını destekler (drenaj). Yüzeysel ve derin olarak yapılır. Hafif ve yüzeysel yapıldığında ağrıları azaltıcı (analjezik) etkisi vardır.

Ozon Nedir Ozon Etkisi ve Ozon Tabakasi

Ozon (03) Nedir, Ozon Etkisi, Ozon Tabakası Hakkında Bilgiler

Üç tane oksijen molekülünden oluşan bir gaz molekülü. Atmosferin en üst tabakasında bulunan ozon tabakası zararlı ultraviyole ışınlarını emerek canlılar için koruyucu bir süz- geç görevi görürler. 2. Güneş ışığı ve otomobil egzos gazının atmosferde yarattığı sistir.

Kişi, astımlı olsun olmasın 2-3 saat süreyle havadaki 0.12 ppm değerinden fazla konsantrasyonlarda ozon, tıkayıcı akciğer hasarı oluşturur. Dayanıklılık sporcularının dakika solunum hacminin 10, 20 kat arttığı düşünülürse, sporcuların düşük ozon konsantrasyonlarında bile benzer akciğer hasa- rina uğramaları mümkündür.

Belirtileri; öksürük, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığıdır. Solunan bu ozonun %40 kadarı üst solunum yollarında kalarak enflamasyona neden olur

Oyun Nedir Oyun Alani Sahasi Sayisi

Oyun Nedir, Oyun Hakkında Bilgiler

İnsanların günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda, belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim, sağlık gibi ) fiziksel ve zihinsel kabiliyetlerle sınırlandırılmış, yer ve zaman içerisinde kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü katılım yoluyla grup oluşturan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliştiren; kabiliyet, zeka, dikkat, beceri ve rastlantıya dayanan, katılanları ve çoğunlukla seyredenleri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eşlik ettiği, sonuçta maddi çıkar sağlamayan zevk veren etkinliklerdir. 2. Dıştan bir etki ve baskı olmadan kendi kendine oluşan içgüdüsel bir etkinliktir.

Oyun Alanı

Ayaktopu oyunun oynandığı, uzunluğu en az 90m, en çok 120m, genişliği ise en az 45m, en çok 90m, en çok 120m, genişliği ise en az 45m, en çok 90m. olan toprak ya da çimle kaplı düz yer.

Oyun Almak

Karşı güreşçi üzerinde bir oyunu uygulamaya geçmek.

Oyun Bağlama

Güreşte, bir oyunu uygulayıp, sonuca vardırmadan bekleme.

Oyun Bozma

Karşı güreşçinin uyguladığı oyunlarla zor duruma düşen güreşçinin güç ve ustalık ile bu durumdan kurtulması.

Oyun Sahası

Eltopu oyununun oynandığı, uzunluğu 40 m., genişliği 20 m. olan yer.

Oyun Sayısı

Teniste, servisi karşılayan oyuncunun, oyunu (game) kazanmak için oynadığı son sayı.

Oyun Uzatma

Elemeli oyunlarda, olağan süre içinde sonucu alınamayan oyunun belirli kurallar gereğince uzatılması.

Otomobil Sporu Rallisi ve Yarisi

Otomobil Sporu

Otomobillerle yapılan sportif etkinlikler bütünü. Belirlenmiş bir pist veya yolu standart yarış otomobilleriyle en kısa sürede bitirme temeline dayanan yarışları kapsar. Bunlar otomobil rallisi ve otomobil yarışı olmak üzere ikiye ayrılır.

Otomobil Rallisi

Her türlü yol ve hava koşullarında yapılır. Koşullar kötü olduğu oranda değer kazanır. Yarışlar zamana karşı yapılır. En kısa zamanda parkuru tamamlayan yarışçı, yarışmayı kazanır.

Otomobil Yarışı

Genellikle etrafı korkuluklarla çevrili bir pistte yapılır. Pistlerin yan boşlukları seyirciler için ayırtılmıştır. Pistler kavislerle, virajlarla, eğimlerle dolu olduğu gibi, kimileri de sadece hız yapmak için iniş ve çıkışlarla j hazırlanmıştır. Kategoriler Formula 1,2,3. Group 1,5,6. Formula Atlantik ve Pasifiktir.

Otojenik Antreman Nedir

Otojenik Antrenman Nedir

Bir antrenman yoluyla kişi ya da grubun psikofiziksel yönden rahatlaması sağlanır. Bazı vejatatif fonksiyonların kontrolü sağlanır. Kişi kendi kendine telkinlerde bulunur. Uygulama dış etkenlerden korunmuş bir ortamda yapılır. Kullanılan egzersizler kasların, kasılma derecesini, vücut parçalarının ısısını, dolaşım ve solunum fonksiyonlarının kontrolünü sağlar.


Sporcunun kendine telkinde bulunarak, bilincinde uykuya benzer bir durum oluşturmasıdır.
Kendi kendini telkinden, kendi kendini hypnose'a kadar uzanan bir zihinsel antrenman çeşididir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - O-O

Otojenik Antrenman

Otomobil Sporu

Oyun, Oyun Sayısı, Oyun Alanı, Oyun Bozma...

Ozon (03)

Öfloraj (Sıvazlama)

Öğrenme, Öğrenme Psikolojisi

Özürlü Kişiler ve Özürlüler İçin Spor

Molibden Nedir

Molibden Nedir

Vücudumuzun enzim sistemlerinde, karaciğer ve kemiklerde görev almaktadır. Yetersizliği oldukça seyrek görülmekle birlikte zayıflık hissi, hızlı kalp atışı, nefes alma ve vücutta su toplanması gibi belirtiler gösterir. Düşük kalorili diyetle beslenenlerde yada tüle ve damar yoluyla beslenenlerde molibdene olan gereksinim artar. Günde 500 mikrogramın üzerinde alınmamalıdır. Kandaki ürik asit düzeyi yüksek olan ve gut hastalığı bulunan kişiler molibden tabletleri kullanmamalıdır. Molibden; tam tahıllar, kuru baklagiller, yeşil sebzeler, süt, organ etleri ve kuru yemişlerde yeterince bulunur.

Miyoglobin Nedir

Miyoglobin Nedir

Kas lifinde bulunan kırmızı renkli bir pigmenttir. Kas hücrelerinde kandaki hemoglobinin görevini yapar. Yani oksijen taşır. Yapı olarak hemoglobine benzerliğinden dolayı, kas hemoglobini olarak da adlandırılır. Bazı yaralanmalarda idrar da çıkar. Renal tubuluslerde birikerek anüriye neden olabilir.

Mezomorfi Nedir

Mezomorfi Nedir

Kassal yapının belirgin olduğu, iri ve kalın kemiklerle örülü vücut yapısıdır. Gövde, kollar ve bacaklar, iri kemikler ve kalın kas kitlelerinden oluşur. Ön kol çevresi kalın, bilek ağır, el ve parmaklar büyüktür. Toraks büyük, bel kalındır. Omuzlar geniş, gövde dik, trapez, deltoid ve karın kasları oldukça belirgindir. Sporcuların çoğunluğu bu gruba girer.

Metronom Nedir

Metronom Nedir

Cimnastikte, bir egzersiz hareketi. Ayakta, bacaklar yana açılır. Eller baş üstünde uzatılarak bir sopa tutulur. Vücut sağa ve sola doğru eğilir. 2. Mekanik veya elektronik olarak, dakikadaki tempo sayısını ayarlayabilen, spor biliminde bazı özel testlerde (Harward-step, vb.) ve antrenmanda değişik amaçlarla kullanılan tempo verici alet.

Metodoloji Nedir

Metodoloji Nedir

Bilimsel araştırma, anlama yöntemleri ve metotların teorisidir. Genel bilimsel ve teorik bakış açısından metodoloji, mantığın veya mantık biliminin bir dalıdır. Metodolojinin amacı, bilimsel bir alanda genel bir uygulamaya sahip olan ve uzun zaman içerisinde test edilmiş düşünce biçimleri, analiz vasıtaları, araştırma metotları, kavramlar, prensipler, kategoriler ve sınıflandırma sistemleri tanımak, tanımlamak, sınıflandırmak ve açıklamaktır.

Merasim Yuruyusu

Merasim Yürüyüşü Nasıl Yapılır

Resmi bayramlarda merasimi kabul eden kişinin önünden geçilirken uygulanan yürüyüş şeklidir.

a) Flamada kollar bacaklara yapıştırılır.

b) Flamada bacaklar kalçadan gergin kaldırılır, ileri uzatılır ve ayak tabanı temas edecek şekilde sertçe yere vurulur (kızlar ayak burunlarında). Aynı anda sağ baştaki sıra karşıya, diğer sıralar sağa, merasimi kabul eden kişiye bakarlar.

c) Flama geçilirken herkes karşıya bakar ve yürüyüşe devam eder.

d) Flamaya gelindiğinde uygun adım yürüyüşe geçilir.

Mental Antrenman Nedir

Mental Antrenman Nedir

Bir hareket sürecinin eş zamanlı ve fiilen görünen uygulaması olmaksızın, yoğun (optik ve kinestezik) olarak tasarlanması ve özümlenmesidir.

2. Düşünce anlamına gelir. Bir sporcunun yapacağı hareketi uygulaması hakkında görünebilir hareketi yapmaksızın düşünmesi, zihinde canlandırmasıdır. Zihinsel antrenman; fiziksel antrenman ile birlikte düşünülmeli ve antrenman programları kapsamında mutlaka yer almalıdır. Bir hareketin zihinde canlandırılması sırasında ilgili kaslarda, o hareketin uygulamalı olarak yapıldığı zamanki gibi elektrik akımlarının oluştuğu tespit edilmiştir.

Meniskus Nedir Menuskus Gorevleri

Menisküs Nedir, Menüsküs Görevi

Dİz ekleminde kemik yüzeylerin birbirleriyle irtibatını kalaylaştıran yastıkçıklardır. Daire ve yarım daire şeklindedir. Oynar eklemlerde, eklem yüzeyleri arasında yer alan kıkırdak yapılı meniskuslar, aşırı miktarlarda gelen kuvvetlerin karşılanmasında amortisör gibi rol oynarlar ve bazen de birbirine uyum sağlamayan eklem yüzeylerinin fonksiyon içerisinde birbirlerine uyumunu temin ederler.

Dizde, hilal şeklinde fibrö-kartilaginöz eklem içi yapılarıdır.

Bazı eklemlerde bulunan yarım ay veya daire şeklinde bulunan eklem içi kıkırdak.

Master İki Basamak Testi

Master İki Basamak Testi Nedir

Oldukça yaygın olarak kullanılan bir egzersiz testidir. Hem fizyolojik değerlendirme amacıyla, hem de koroner arter hastalıklarının tanısında kullanılır. Testin temel gereci 50 cm eninde 25 cm derinliğinde, 22,5 cm yüksekliğinde iki basamaktır. Birinci basamak iki tane, üst basamak ortada olacak şekilde yapılmış olmalıdır. Böylece double çift basamak testi uygulanmış olur. Denek bir taraftan çıkar, diğer taraftan iner. Bu, bir tekrar sayılır. Tam üç dakika süre içinde, belirlenen sayı kadar iniş-çıkış tekrarı yapar. Test sona erdikten hemen sonra EKG kontrolü yapılır. 0,5 mm'den daha fazla S-T depresyonu, iskemi belirtisi sayılmalıdır. S-T televasyonu ve ciddi aritimler de olabilir. İki basmak testinde, genellikle maksimal kalp hızının %75'ne erişilir. Testin son 30-45 saniyelerinde dengeli durum noktasına erişilir. Bir çok sağlık kurumu 35 yaş üstündeki kişilerin yılda bir kez iki basamak testi yaptırmasını önermektedir.

Masaj Nedir Masaj Teknikleri

Masaj Nedir, Masaj Teknikleri

Hasta ve yorgun bir organın yeniden eski durumuna dönmesi için, organizmanın üzerine mekanik veya kişisel etkilerle yapılan rehabilitasyon olayı, vücuttaki yumuşak dokular üzerine yapılan sistematik ve ilmi iyileştirme yöntemleri.


Çeşitli yöntemlerle dokulara etki yapmayı amaçlayan iyileştirme ve bakım işlemleri.
Kan dolaşımını düzenli biçimde sağlamaya yardımcı olmak, kasları gevşetmek, dokuları uyarmak ve vücudun genel gücünü artırmak amacıyla, vücudun değişik bölgelerine elle veya özel cihazlarla uygulanan iyileştirme yöntemleri.


Organizmanın derisi, kasları ve her ikisi arasında kalan dokuların, mekanik olarak dışarıdan çeşitli teknikler ile değişik şiddette uyarılmasını sağladığı tedavi edici etki.

Masa Tenisi Kurallari Hakkinda Bilgi

Masa Tenisi Nedir, Masa Tenisi Kuralları Hakkında Bilgi

Orta yerine ağ takılmış bir masa üzerinde, raketler ve topla oynanan bir oyun. Oyun masası 2.74 m x 1.52 m boyutlarında, üst yüzeyi yerden 76 cm yüksekliktedir. Oyunda kullanılan top 3.8 cm çapında, 2.40-2.53 gr ağırlığındadır. Her set 21 sayıdan oluşur. 21 sayı yapan taraf seti ve 3 setten ikisini, 5 setten üçünü alan taraf karşılaşmayı kazanır. Her setten sonra ve son sette 10. sayıdan sonra oyuncular yer değiştirir. Karşılaşmalar, tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık olarak yapılır.

Masa Hakemi

Kimi karşılaşmalarda, yarışmalarda, kenardaki masada gerekli kayıtları tutan, puanlar veren, oyun süresini saptayan, kronometreyi işletip durduran görevli.

Margaria Aghemo - Rovelli Testi

Margaria - Aghemo ve Rovelli Testi

Anaerobik alaktik gücü ölçen bir testtir. Biri 17.5 cm yüksekliğinde olan toplam 12 basamaktan oluşan bir platformda uygulanır. 8. ve 12. basamağa zaman sayacı konulur. Bu iki basamak arasındaki süre bir formülle değerlendirilir.

Margaria - Kalamen Testi

Bu testte birey basamaklara 6 m uzakta durur ve merdivenleri mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ve 3 basamağı bir adımda alacak şekilde çıkar. Her basamak 174 mm yüksekliğindedir ve 3 ile 9. basamaktaki ilk zaman ölçeğine basınca, zaman ölçeği yerleştirilir. Birey 3'üncü basamaktaki ilk zaman ölçeğine basınca, zaman saniyenin yüzde biri oranında kayıt edilir. En iyi sonucu elde etmek için test birkaç kez tekrar edilir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - M

Margaria - Aghemo ve Rovelli Testi

Masa Tenisi

Masaj

Master İki Basamak Testi

Meniskus

Mental Antrenman

Merasim Yürüyüşü

Metodoloji

Metronom

Mezomorfi

Miyoglobin

Molibden

Lesitin Nedir Soya Lecitin

Lesitin Nedir, Soya Lesitin

Tüm hücrelerde en çok da beyin, kalp, karaciğer ve böbreklerde bulunan doğal bir antioksidandır. Lesitin, beyinde asetil kolin adlı maddeye çevrilerek bellek, düşünme yeteneği ve kas kontrolünde görev alır. Kolesterolün damar çeperlerinde birikmesini önler. Karaciğerde birikmiş yağları metabolize ederek karaciğer bozukluğunun önüne geçer. Yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilimine ve vücutta kullanımına yardımcı olur. Yumurta, soya ve mısırdan elde edilen lesitin kolesterol düzeyinin %30 düşürülmesini sağlamıştır.

Leg Presses Leg Extension Leg Pres

Leg Curls

Hamstring kasına yönelik bir egzersizdir. Makineye yüz üstü yatılıp, ayaklar kauçuk desteklerin altına geçirilir. Ayaklar dizden fleksiyona getirilirken, ağırlık yukarı kaldırılır. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.

Leg Extension

Quadriceps kasına yönelik bir egzersizdir. Leg extensıon için makineye oturulur. Ayaklar kauçuk altına konur. Ayaklar ekstansiyona getirilirken ağırlık yukarı doğru kaldırılır. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.

Leg Pres, Leg Presses

Diz ve kalça eklemine yönelik bir çalışmadır. Genellikle leg pressler için özel makineler vardır. Bu makinelerde sporcu sırt üstü yatıp, dizler fleksiyonda ağırlığın altına girilir ve ağırlık yukarı doğru itilir. Başlangıç pozisyonunda nefes alınır, ağırlık yukarı itilirken nefes verilir. Nefes tutmak yanlıştır. Her tekrarda nefes alınıp verilmelidir.

Lat Pull Downs Nedir

Lat Pull Downs Nedir, Lat Pul Down

Shoulder ekstensör, trapezius, rhomboids, biceps brachi kaslarına yönelik bir egzersizdir. Makinad oturup çekilecek bar, kafanın üstünde tutulur. Harekete başlanınca, önce kafanın arkasında omuz hizasına çekilir, daha sonra başlangıca dönülür. Sonra ön tarafa, göğüs hizasına çekilerek devam edilir. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - L

Lat Pull-Down

Leg Curls, Leg Pres, Leg Extension

Lesitin