Arabada Çocuk Güvenliği

Arabada Çocuklar için güvenlik önlemleri

Çocuk Güvenliği
Çocuk, küçük bir yetişkin değildir. Bu ne­denle otomobillerde çocuklar için özel önlem­ler almak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Batı ülkelerinde bu nedenle 12 yaşından küçük (ya­ni boyları 1.50 m.'den kısa ve 40 kilodan ha­fif olanların) çocukların sürücünün yanında oturmaları yasal olarak yasaklanmıştır. Ay­rıca çocukların arka tarafta da korunmaları gerekir.

Çocuklar için geçerli emniyet önlemleri üç sınıfa ayrılır:

Sınıf A: Yatarak yolculuk yapacak bebek­ler;
Sınıf B: 15-18 kg. arasında ve oturarak yol­culuk edecek 1-3 yaş grubu çocukları;
Sınıf C: Bunlar için emniyet kemerleri de vardır.
Emniyet koltukları veya yatakları, başka hiçbir amaçla kullanılmamalı, bir kazadan sonra mutlaka değiştirilmelidir.

Kask Takmak Motosiklet

Kasklar, Motorsiklet kask, Kask Kullanımı

Kask, ne zaman takılır? Kask Nedir


Genellikle mo­tosiklet sürücüleri, yarı açık yerde araç kul­lananlar, kask taşımalıdır. Aslında bütün mo­tosiklet sürücülerinin kask taşıması gerekir.

Kask seçimi ve Kask Takmak


Daha kalın ve bir de gözlük taşınmasına gerek bırakmayan kasklar, da­ha emniyetlidir. Soğuk ve yağmurdan da da­ha iyi korur. Daha büyük güvenlik sağlar.
özellikle "uçak" tipi denen kasklar, da­ha hafif olup, şehir içinde kullanışlıdır.
Seçeceğiniz tip hangisi olursa olsun, yek­pare olmasına dikkat edin.
Kask seçerken dikkat etmeniz gereken hu­suslar:


Boyunuza uygun olması ve kulaklarınızı sıkıştırmaması;
9 Gözlüklüyseniz, bunları takmanıza engel olmaması;
Miğferin arka kenarının başınız arkaya kaydığında, ense kemikleriyle temas etmeme­si;
Birinin, belkemiğinizi kırmadan kaskı çı­kartabileceğinizden emin olması.

Kask nasıl çıkarılır?

Travmalı ve belkemiğinin zarar görmüş olmasından endişe edilen her türlü kaza­zede için gereken önlemler alındıktan sonra, kurtarma faaliyetine girişileceği­ne göre, kaza geçiren bir motosiklet sü­rücüsünün de kaskını çıkarmak, tehlike­li bir olay değildir.

Kaskı çıkarmak için, iki kişi gerekir. Birincisi, bütün işlem sırasında yaralının baş-boyun-gövde ekseni muhafaza etme­ye çaba gösterir. Bunu da yaralıyı çene­sinin altından ve ensesinden tutarak sağ­lar. Operasyon sırasında bu tutuş, asla aksatılmamalıdır. Baş-boyun-gövde, bir blok halinde tutulmalıdır. Yanlış bir ha­reket, ölüme sebep olabilir. Bu sırada ikinci kurtarıcı da yavaşça kaskı çıkartır.


Bu nedenle kask alan motosikletçiler kaskın başlarından kolayca çıkıp çıkma­dığını kontrol etmelidir. Bunun İçin boy­nu bükmemek gerekir

Kazalar Nasıl Önlenir Emniyet

Kazaların önlenmesi, kazalar nasıl önlenir

Siz de kendinizin ve ailenizin yaşamından sorumlusunuz. Elbette kazalarda alın yazgısının da payı var, ama böyle diye eli kolu bağlı kalınmaz. Önlem, elbette tedaviden daha iyidir. Bu nedenle herkes daha güvenilir koşullarda olabilmek için gerekeni yapmayı, bir disiplin olarak kabul etmelidir.

Sürüş

Bir sürücünün dikkati, çeşitli faktörlere bağlıdır:Ruhsal durumu, fizik kondisyonu, aracının durumu gibi...

Sürücünün ruhsal durumu

Otomobil, hiçbir zaman bir boşalma aracı olmamalıdır. Serinkanlılığınızı hep koruyun, Kendinizi hiçbir zaman yargıç (cezalandırmak, hem kendinizin, hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar) veya bir şampiyon (yol koşulları kötüyse, yavaşlayın) yerine koymayın. Her iki durumda da uyanık ve ihtiyatlı olun

Sürücünün fizik durumu

• Özentisiz olun: Alkol, çok az dozlarda alın­sa bile, hızla refleksleri yavaşlatır, dalgınlaş-tırdıkça, tehlikeli olmaya başlar. Hele alkole alışık olanlarda daha da tehlikelidir.

Ayrıca iyi bir yemek de, sindirim süresini uzatıp, insana uyku hali getirir. Aynı şekilde aç olarak araba sürmek de tehlikelidir.

• İlaçlara dikkat! Doktorunuza, verdiği ilaç­ların dikkatinizi dağıtıp dağıtmayacağını mut­laka sorun.

• Sürücü, yorgun olmamalıdır. Yorulmamak için, oturma yerinize ve başınızı dayadığınız yere dikkat edin. Sürücü yeriniz rahat olsun, kumanda aygıtlarına kolay ulaşın. Yorgun­luk belirtileri kolay anlaşılır: Omuzlarda, kas­larda ağrılar, hatta kramplar, gözlerde ve saçlarda yanma, sulanma, öne düşme eğilimin­de ağır bir baş, görme zorlukları ve yola dik­kati verememe. Bu belirtileri farkettiğiniz an­da, önünüzde 10 km'lik bir yol kalmış olsa bile, durun. Çünkü tehlikedesiniz demektir! Dinlenin, havalanın ve yürüyün...

Güvenlik önlemleri

Trafik kurallarına ve yol işaretlerine uyun. Zorunlu olmasa bile, güvenlik önlemlerine uyun (çocuk koltuğu gibi).
Bunlar sizi sıkmak için değil, felaketten korumak için düşünülmüştür.

Emniyet kemeri Nedir, Emniyet Kemeri Takmanın Yararları Önemi

örneğin, sizin ön cama doğru fırlamanı­zı, arabadan dışarı yuvarlanmanızı önler. Em­niyet kemerlerinin çeşitli tipleri vardır:

Karın altı kemerler;
Diyagonal kemerler;
Koşum takımı da denilen askılı kemerler;
Üç noktalı, otomatik veya sade kemerler.
En büyük güveni sağlayan ve pratik ola­nı, sonuncusudur.

Emniyet kemeri ne zaman takılır?
Emniyet Kemeri Kullanma Her za­man, hatta beş dakikalık bir yolculukta bile. Hem de zorunlu olmasa da.

Kullanım için birkaç öğüt:

• Yola çıkmadan önce yanınızdakilere kemerin nasıl takılıp çıkarılacağını gösterin:
Göğüs kısmının boyna çok yakın olmama­sına dikkat edin (gerekirse, siz ayarlayın).

Yaralı Arabadan Nasıl Çıkartılır

Bir yaralı, araçtan nasıl çıkarılır?

Yaralı olarak bir otomobilin içinde bulunan kazazedeyi, ancak zorunlu ise çıkarabilirsiniz (yangın gibi). Araba içinde kalmış bir kazazedenin dışarı çıkarılması, en az yetişkin dört kurtarıcı gerektirir, öncelikle kazazedenin baş-boyun-gövde eksenini korumaya çalışarak ve aracın eğrilip bükülen yerlerini bu amaçla etkili biçimde keserek kendisini dışarı çıkartmak gerekir.

Yardım gelinceye kadar, bazı gerekil işleri yapabilirsiniz. Yaralının arkasına geçip, bir elinizle alttan çenesini, diğeriyle ensesini tutun ve pozisyonunu bozmadan başını kaldırmayı deneyin. Böylece baş-boyun-gövde eksenini koruyarak, solunum yollarını rahatlatabilirsiniz.

Eğer tek başınıza iseniz ve yangın gibi acil bir durum yoksa, bu pozisyonda uzman kurtarıcılar gele
bekleyebilirsiniz. Yardım gelene kadar baş- boyun-gövde ekseninin dik kalmasını çekerek sağlayabilirsiniz

Kazazedenin başını dışarı çıkartmak için, kapı sizi engeller biri size yaralının baş-belkemigi ekseninin dikliğini korumakta yardımcı olurken,
siz de onu olduğu yerde çevirebilirsiniz. Gerekiyorsa ayaklarını da pedallardan çekin (üçüncü kurtarıcı).

daha sonra yaralı bir hamlede, dördüncü kurtarıcı yardımıyla arka koltuğu yatırılır. Bu işlem sırasında yalnız başı değil ayak bileklerini de çekmek gerekir ki, yaralının bacaklar, araba dışına ka­dar taşsın.

Yaralıların hayatını daha fazla tehlikeye atmadan yardım beklemeniz mümkün değil­se, altta, solda ve altta gösterilen yöntemi uy­gulayarak, koltukla direksiyon arasında sıkış­ması tehlikesi diğerlerinden daha büyük olan kazazedeyi kurtarabilirsiniz. Ancak araçtaki diğer yolcular da arka ve ön koltuk arasında sıkışmış olabilirler. Bu durumda yangın çıkması veya daha bir başka tehlike varsa, aşa­ğıdaki ilkelere uyun:


— Baş-boyun-gövde eksenine uyun;
— Başı arkada ve çekerek tutun;
— Yaralıyı elden geldiğince az oynatın. Yineliyoruz: Bu durumların dışında, ya­ralıların çıkarılmasını kesinlikle uzman kur­tarıcılara bırakın. Onları beklemeyi bilin.

Doktorların Tedavisi

Batı ülkelerindekinin aksine, Türkiye'de trafik kazalarında acil yardım sağlayacak uzman ilkyardım hastaneleri yoktur. Hat­ta birçok hastanelerimizde ilkyardım ser­visleri dahi gereksinimlere cevap vereme­mektedir.

Bu nedenle bütün hastanelerde acil tıbbi yardım, olaya el koyan bütün ser­visler tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca kaza yerine yakın bütün doktor ve sağlık personeli de seferber olarak, ilkyardım fa­aliyetine katılmalıdır.

Ancak böyle bir davranışla, ülkedeki ilkyardım eksikliği telafi edilebilir.

Yaralının bedeninin sedyeye yatırılması sırasında leğen kemiğinin bacaklarının ekseninde bulunması ve diğer kurtarıcıların hareketlerine uygun kaydırıl­ması gerekir. Bu nazik işlemin ancak uzun kurtarıcı­lar tarafından gerçekleştirilebileceği kolayca anlaşı­lır.

Baygınlık Yaralıya İlk Mudahale

Baygın yatan yaralılar için ilk müdahale

Baygılık, Baygınlık Hissi
Yerde baygın olarak yatan kazazedeler, bir kafatası örselenmesi nedeniyle komaya girmiş olabilirler. İster yaya, ister motosik­letli, ister çarpışma sonucu aracından dışarı fırlamış sürücü olsun, hepsinin belkemiği ze­delenebilir.

Dolayısıyla bu tür yaralılara bir yandan kendilerini yan emniyet pozisyonuna getirerek solunum yollarını rahatlatmak, bir yandan da başlarını çekerek, bu girişim sırasında ve sonrasında belkemiğinin hareketsizliğini sağlamak gerekir.

Bu pozisyonu sağlamak için iki kurtarıcı gereklidir: Biri kazazedenin başında bir eliy­le çenesini, diğeriyle kafasının arkasını belkemiği ekseni düzeyinde çekerken, diğeri ka­zazedenin bedenini gerekli pozisyona getir­mek için yavaşça çevirir. Dikkat! Yaralının hası, ancak kalınca bir desteğe dayandırıldık­tan sonra bırakılmalıdır (yastık, çanta, kat­lanmış ceket). Böylece belkemiğinin düz du­rumda kalması sağlanır.


Bu pozisyonda, kazazede kendi kendine soluyabiliyorsa, yardım gelene dek, baygın bi­le olsa kalabilir. Yan yatırıldığında, kusma ve­ya ağız nahiyesindeki kanamalar yüzünden boğulmaz. Dili de solunum yollarını tıkamaz Yaralı daima sert bir sedyeye yatırılmalı­dır. Hastaneye taşınacağı cankurtaran da bu pozisyonda olmalıdır.

Baygınlık Geçirme Durumunda Solda ilk diz çöken kurtarıcı, bir elini ka­zazedenin çene altı­na, diğer elini de başı­nın arkasına dayaya­rak, baş-boyun-gövde eksenini korumayı de­ner. Diz çöken ikinci­si, gövdenin düzeyini sağlar.

Kazak yada ceket­lerden oluşturulan bir yastık, kazazedenin başının altına yerleş­tirildikten sonra, ikin­ci kurtarıcı kazazede­yi kalçasının altından ve ön kolundan kavra­yarak, yan pozisyona getirir.

Bu kurtarma işini iki kişiyle gerçekleştirmek, son de­rece önemlidir. Çünkü ancak bu koşullarda belkemi­ğinin eksenini düz olarak tutmak ve omuriliği zede­lememek mümkün olabilir.

Kazazede yan emniyet pozisyonuna getirildikten sonra, başında bulunan kurtarıcı, elini çenesinin al­tına doğru kaydırarak çekmeli, son anda başı bükülmekten kaçınmalıdır.