Triplet Nedir

Triplet Nedir

Modern dansın temel hareketlerinden biridir ve bir lokomotor harekettir. Dans yürüyüşünün üç vuruşluk içinde yapılanıdır. Hareketin ilk adımında bir vurgu yapılır. Her adım ağırlık değişimini gerektirir. İlk adımla birlikte hafif bir esnemeyle, ikinci ve üçüncü adımlar ise yarım topuk basarak yapılmalıdır. (uzun, kısa, kısa). Genellikle bir kol ileride hareketin yönünü gösterir, diğeri ise yanda, vücuttan uzakta yuvarlak olarak tutulur. Önce yavaş sonra hızlı olarak ileri ve yanlara yapılır.

Travma ve Travmatoloji

Travma

Dokularda, organlarda bir dış etkenin yol açtığı yerel lezyon (incinme, zedelenme veya yaralanma) ve bunlardan doğan bozukluktur.

Travmatik Pnömotoraks

Yakın temas sporlarında göğse darbe gelmesi ile oluşur. Pnömotoraksın fiziksel bulgularına ek olarak ağır solunum bozukluğu, genişlemiş ve dışarıya fırlatılmış görünümde boyun damarları ve gırtlak dönmesine yol açar.

Travmatoloji

Kaza sonucu meydana gelen yaralanmaların ve incinmelerin tedavisini konu alan tıp dalıdır.

Tiroid Salgı Bezi

Tiroid Salgı Bezi

Boğazın ön kısmında ve gırtlağın iki tarafında birbirine bağlı bir çift bezdir. Doğumdan önce gelişmeye bşlar ve ergenlik çağı sonuna kadar büyüyerek son şeklini alır. Tiroid bezinin salgısına, troksin denir. Kemiklerin, sinir sisteminin, kan dolaşımının, kasların büyümesine etki yapmaktadır. Boyunda gırtlak ve soluk borusunun önünde yer almış, kahverengi kırmızı renkte, çok iyi kanlanan, bilobuler bir iç salgı bezidir. 25-40 gr ağırlığı ile iç salgı bezlerinin en büyüğüdür.

Toplum Nedir Toplumsal Psikoloji

Toplum Nedir

Sınırları belli bir doğal çevrede ortak amaçlar için bir araya gelen, birbiri ile kurullaşmış ilişki, işbirliği ve dayanışma içinde olan insanlardan oluşan kümelerdir. Belirli bir bölgede yaşayan insanlardan oluşmuş üyelerinin ortak bir yaşayış tarzını bölüştükleri en büyük insan grubudur. Başta kendi kendini korumak ve sürdürmek olmak üzere, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için bir ölçüde çalışmakla beraber, işbirliği yapan insanlardan oluşan, genellikle bir coğrafi yeri ve ortak kültürü bulunan, çok yada az ölçüde kurumlaşmış bir karmaşık ilişkiler bütünüdür.

Toplumsal Psikoloji

Birey toplum ilişkilerini ve bireylerin ortak yanlarını inceler

Toplumsal Sözleşme

Örgüt toplumunca geliştirilen değer ve kuralların iş görence benimsenip üstlenilmesidir.

Toplumsal Yapı

Belli bir toplumda insanların etkileşimde bulunmasına aracılık eden bir arada yaşamalarına olanak veren kurumların, o topluma özgü düzenidir.

Tenis Nedir Tenis Kurallari ve Olculeri

Tenis (Alan Topu) Nedir, Tenis Oyun Kuralları, Tenis Ölçüleri Hakkında

Bir ağla ikiye bö­lünmüş, kort denen bir alanda raketle oynanan top oyunu. Kortun İki yanındaki 1.37 m genişliğindeki alanlar çiftler maçında kul­lanılır. Raket­lerin ağırlığı 370-400 gr'dır. Topun çevresi 6.35 veya 6.66 cm'dir. Ağırlığı ise 56.7-58.50 gr arasındadır. Karşılaşmalar tekler, çiftler ve karışık kategorilerde yapılır. Bir set almak için 6 oyun, bir oyun almak içinde 4 sayı kazanmak zorunludur. Teniste sayı­lar 15, 30, 40 ve oyun biçiminde sayılır.

Tenis Kortu

Tenis oynanan alan

Tenisçi Bacağı

Tenis oyuncularının en sık yaptığı hareketlerden biri, gelen topa vurabilmek için öne doğru hızla sıçramaktır. Bu hareket sırasında M. Gastroknemius üzerine aşırı bir yük biner ve kasta gerginlik olur. Öne doğru yapılan hareketin çok ani olduğu durum­larda ise özellikle orta yaşlı ve kondis­yonu iyi olmayan sporcularda, kas lifle­rinde yırtılma olabilir ve gastroknemius kası içine doğru kanam başlar. Bu sıra­da sporcu, baldırının arkasına bir darbe geldiğini zannedebilir. Sporcu bir süre oyuna devam edebilir, ancak daha sonra bacakta şişmeyle birlikte şiddetli bir ağrı başlar ve sporcu adım atamaz duruma gelir. Erken dönemde buz-kompresyon ve elevasyondan ibaret üçlü tedavi uygu­lanır. Elastik bandajı ayak parmakların­dan dize kadar sarmakta yarar vardır. Ağrı ve enflamasyonu kontrol amacıyla, stroid olmayan antiromatizmal ilaçlar verilebilir. Yaralanmadan üç gün geçtik­ten sonra rehabilitasyon programına başlanmalıdır.

Tedavinin en önemli öğe­si, gastroknemius germe egzersizleridir. Duvar kenarında, ayaklar sabit dururken, gövde ve kollar öne uzatılarak egzersiz­lere başlanır. Daha sonra giderek artan yoğunlukta yürüme egzersizlerine geçilir. Çömelip kalkma ve parmak uçlarında yürüme egzersizlerine gastroknemiusun gücü istenen noktaya gelinceye kadar devam edilir. Birkaç hafta sonra sporcu yeniden tenise başlayabilir. Bir önlem olarak dikkatli oynaması ve ayakkabı topuğunun 1 cm kadar yükseltilmesi önerilebilir.

Teknik Nedir Teknik Beceri ve Kondisyon

Teknik Nedir

Belirli bir sportif hareketin, amaca uygun ve ekonomik şekilde ger­çekleştirilmesine denir. Hedeflenen ideal hareketin gerçekleştirilmesi, yani optimal hareket fiilinin sporcu tarafından uygulanmasını sağlayan çözüm yöntemi­dir. Yapılamakta olan spor dalına özgü hareketleri, kusursuz ve en iyi şekilde yapabilmeyi sağlayan psikomotor beceri ve yarışmayı kazanabilmek için taktiğin gerektirdiği davranışlarda bulunmayı sağlayan zihinsel yeteneklerdir.

Teknik Beceri

Bir motorik öğrenme sürecinin ve tüm senzomotorik işlevler­den oluşan karmaşık bir sürecin sonu­cudur.

Teknik Direktör

Bireysel sporda sporcuyu, takım sporlarında çalıştırdığı takımı yapılacak karşılaşmada ne tür bir çalışma planı (taktik) gerçekleştireceği, oyuncu veya oyuncuların karşılaşma­larda nasıl bir görev yapacağını belirle­yen, takımda kimlerin kadroda buluna­cağını tespit eden en yetkili kişidir.

Teknik Kondisyon

Yüksek performans düzeyinde psikolojik, fizyolojik ve ana­tomik uyumun sağlanarak spor dalına uygun denge durumunun korunmasıdır.

Teknik Mükemmellik

En zor müsaba­ka koşulları altında sportif alıştırmanın, hareket yapılarını ekonomik ve mü­kemmel şekilde yapabilme ve maksimal verime ulaşabilmedir.

Teknik Puan

Artistik cimnastik vb. sporlarda, yarışmacının teknik durumu­nu değerlendirmek üzere hakemler tarafından verilen puan.

Beden Egitimi ve Spor Terimleri - T

Teknik, Teknik Beceri ve Kondisyon

Tenis Oyunu Kuralları, Tenisçi Bacağı

Toplum ve Toplum Psikolojisi

Trioid Salgı Bezi

Travma ve Travmatoloji

Triplet

Sualti Agirlik Olcum Metodu

Sualtı Ağırlık Ölçüm Metodu

Vücut hacmini hesaplamak için kullanılan bir metottur. D (Yoğunluk) = M (Kütle) / V (Volüm) formülünden yola çıkılarak yapı­lır. Denek, suya duş aldıktan ve ayakları­nı yıkadıktan sonra yavaşça girer. Çok yavaş ve sakin bir şekilde oturağa oturur. Vücudunu ve kafasını öne doğru büker ve vücudunun tamamını suya batırır. Eğer batmada problem olursa ağırlık bağlanır.

Suya batmadan önce akciğerlerdeki bütün havayı üfler. Bu işlem suya tamamen batıncaya kadar devam eder. Bütün vücudu suya gömüldükten sonra, son bir gayretle akciğerlerdeki son havayı üfler. Daha sonra nefes almak için başını yukarıya kaldırmadan önce en az beşe kadar sayar. Deneye başlamadan önce katılanların kendilerini rahat hissetmeleri için 5-10 dk suyun içinde pratik yapmaları sağlanmalıdır. Deneye katılanlara en az dört defa ölçüm yapılır. İki kere aynı netice elde edildiğinde ölçme işlemi bitiri­lir.

Eğer üst üste aynı netice elde edile­mezse en az fazla 10 ölçüm kaydedilerek ortalaması alınır. Vücut yoğunluğu ve ağırlığın hesaplanması için oturağın ağır­lığı ve ekstra bağlanan ağırlık, su içindeki ağırlıktan çıkarılır. Böylece kişilerin su içindeki net ağırlıkları pound cinsinden bulunur. Elde edilen değer kilograma çevrilir. Ayrıca suyun sıcaklığı 30-33 °C arasında olmalıdır.

Su Topu Nedir Oyun Kurallari

Su Topu Nedir, Su Topu Oyunu Kuralları

Uluslararası Yüzme Fede­rasyonunun belirlediği kurallar çerçeve­sinde, suyun içinde topla oynan kollektif oyun. Bir havuzda yedişer kişilik iki takım arasında oynanan ve hentbole benzeyen bir top oyunu. Havuzun boyu 30 m, eni 20 m'dir. Su derinliği 1.80 m, kale­nin genişliği 3 m, yüksekliği 90 cm'dir. Havuz ayrıca, kale çizgisi, 4 m çizgisi ve orta çizgiyle bölümlenmiştir. Kaleciler 1 numaralı kırmızı başlığı giyerler. Oyun­cular ise 2'den 11'e kadar numaralan­mış başlığı giyerler. Bir takımın başlığı lacivert, değer takımın ki ise beyaz olur. Oyunu hakem havuz kenarından, dü­dükle ve bir sopanın iki ucuna takılmış iki renkli bayrakla yönetir. Topun çevre­si 68 cm, ağırlığı 400-450 gr'dır. Oyun yedişer dakikalık dört devrede yapılır. Her devrenin bitiminde iki dakikalık mola verilir ve oyun alanı değiştirilir.

Su Nedir Suyun Gorevleri ve Onemi

Su Nedir, Suyun Görevleri, Suyun Önemi

Su vücudun en büyük bileşenini oluşturur. Yetişkinlerin vücudunun %50-65'i, çocukların vücudunun ise %70-75'i sudur. Bir insan su içmeden yalınızca 3 gün yaşayabilir. Susuz yaşayamamamızın nedeni vücudumuzda suyu uzun süre tutamamamızdır. Vücudun susuz kalıp kuruması sonucu ağırlığının %20'sinin kaybedilmesi ölümle sonuç­lanır.

Suyun vücuttaki görevleri;


a) Ye­diğimiz gıdalardaki besin öğelerinin çözünüp sindirilmesi ve emilmesi için gereklidir,
b) Vücut sıcaklığını ayarlar. Sıcak havada terleme ve terin buhar­laşması sonucu ısı enerjisi deriden atılır ve serinleme hissedilir,
c) Vücuttan atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Vücudun kullanamadığı, gereğinden fazla olan yada zararlı bileşiklerin çoğu suda çözünerek idrar ve dışkıyla atılır. Vücudumuzun kullandığı suyun bir kıs­mını içtiğimiz su ve diğer içeceklerden, bir kısmını gıdaların içinde bulunan sudan, belirli bir miktarını da vücut me­tabolizması sonucu ortaya çıkan sudan karşılarız. Aldığımız suyun hemen hep­sini idrar, dışkı, terleme ve nefes verme yoluyla dışarı atarız. Bu duruma su dengesi adı verilir ve aldığımız suyla vücuttan attığımız suyun birbirine eşit olması anlamına gelir. Ortalama yetiş­kin bir insanda bu denge yaklaşık 2400 mililitre suyla sağlanır. Bu da günde 8-10 bardak su ve diğer sıvılara eşittir.

Straboskopi Nedir

Straboskopi Nedir

Hareketin incelenmesine müsaade eden bir fotoğraf tekniğidir. Bu teknik koyu zemine karşı flaşla aydınla­tılan ortamda tekniğin filme alınmasına ihtiyaç duyar. Bu durum, meydana ge­len total hareketlerin hayal edilmesini mümkün kılar. Örneğin teniste forehand vuruşunun toplam resmini çekebilmek mümkündür. Bu vuruşun yapılması esnasında yer alan vücudun bölümlerini gösterir. Bu tekniğin uygulanışıyla iki sporcunun vuruşları arasındaki farklılı­ğın kıyaslanması da yapılabilir.

Squash Nedir Oyun Kurallari Nasil Oynanir

Squash Nedir, Squash Oyun Kuralları

Top ve raketle oynanan bir çeşit oyun Kenarları kapalı tenis alanına benzeyen odada oynanır
Ön duvarın kırmızı çizgilerle belirlenmiş alt bölümü, ağ yerine kullanılır. Buraya tin adı verilir. Karşılaşmalar set halinde yapılır. Servis alanından yukarıya atılan top inerken, raketle vurularak duvardaki oyun alanına gönderilir. Tin bölgesine çarptığında, yerde iki kez sıçradığında ve oyun alanı dışına çıktığında oyun durur. Hata yapan topu kaybeder.

Squat

Halter, dikmelerden omuzlar üzerine alınır. Diz bükme sırasında sırt gergin bir bi­çimde bulun­malı, gözler ile karşıya bakıl­malıdır. İyi bir diz ve kalça eklemi konumu alabilmek için, topuklar altına yaklaşık 2 cm.lik yükseklik (tahta, ızgara vb.) ko­nulmalıdır. Üst gövde öne bükülmelidir. istenilen diz açısına gelinildiğinde, aşa­ğı doğru olan hareket frenlenerek, ayak parmakları ucunda yükselme ile birlikte patlayıcı bir biçimde yukarıya doğru bacak hareketi yönlendirilir.

Sprint Nedir Sprint Antreman

Sprint Nedir

Siprint koşularında belirli bir noktaya kadar yavaş bir tempo ile koşu­lur. Bu noktadan sonra hızda yükselme yapılır. % 100'lük bir hıza erişilerek, 40 m. veya 60 m.'lik bir ara koşulur. Bu tür koşuların uygulanmasında hava koşul­ları da dikkate alınır. 2.Sürat koşusu.

Sprint Antrenmanı

Sprinterler tarafın­dan sürat (ATP-PC sistem) ve kas kuv­veti gelişimi için kullanılır. Sprint ant-renmanındaki tekrarlar maksimal hızda yapılır. Statik başlangıçtan hızlanmak için 6 saniye gereklidir. Bu yüzden, sprinterler zirve sürate ulaşabilmeleri için her tekrarda asgari 50 m koşmalı­dırlar. Her sprint en hızlı süratle yapıl­dığı için tekrarlar arasındaki dinlenme­ler tam dinlenme olmalıdır.

Sporcu Sagligi Sporcu Nedir

Sporcu Nedir, Sporcu Sağlık

Belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu olarak kendini spora veren, daha ileri bir mer­halede sporu meslekleştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgu içinde yer alan, moral yanı olan, yaptığı işten maddi ve manevi tatmin arayan sporun aktif elemanıdır.

Sporcu Sağlığı

Sporcunun aday olarak tabii yapısını, spor dalına uygunluğunu araştıran, sportif eğitim süresinde ant­renmanlarına uygun sağlık metotlarını öneren ve spor sakatlıklarını tedavi ede­rek, sporcuya eski gücüyle spor yapa­bilme imkanlarını sağlayan disiplindir

Spor Nedir Spor Felsefesi Bilimi

Spor Nedir

Yenme ve muktedir olma gibi, insanın şuuraltı arzularının tatminini amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faali­yetlerin bütünüdür.

Spor Akademisi

Spor olgusunu bilim­sel olarak inceleyen ve sporun aktif süjeleri olan sporcular, antrenörler, yöne­ticilerin yetişme ve gelişmesini sağlayan 4 yıllık temel eğitim kuruluşlarıdır.

Spor Balesi

Spor etkinlikleri sırasında çekimlerin, kimi oynatım hileleriyle ser­gilenen güldürücü görüntüleri

Spor Becerisi

Temel becerilerin ge­lişmesini içermektedir.

Spor Bilimi

Sporun getirdiği farklı sorunlara ait bilimsel bulgu, tartışma ve metotların oluşturduğu alana spor bilimi denir.

Spor Biyomekaniği

Biyomekanik, spor amaçlı hareketi (konu alanı), kavram, metot ve mekanik kanunları kullanmak suretiyle (metodolojik çözüm) tanımla­yan ve açıklayan bir bilim dalıdır.

Spor Dergisi

Sporun tanıtılmasında, daha çok teknik, taktik ve öğretici bilgi­ler içeren geçici haberler dışında uzun süreli bilgiler veren organlardır.

Spor Dernekleri

Spor kulüplerini ve sporcuların korunmasına yönelik sporseverler tarafından kurulmuş olan tüzel kişilerdir.

Spor Felsefesi

Spor felsefesi, sporu çeşitli felsefi bakış açılarından, eğitsel bir alan olduğu kadar, bireysel ve sosyal bir olgu olarak değerlendirilir. Yarışma sa­dece aktif sporcunun kökenini ve kimliği açıklamaz, bu seyirci için de artan bir şekilde geçerlidir. Yarışma ve sportif performans konusundaki sosyal felsefi tartışmalar, başarının prensipleri, moti­vasyon ve performansa dayanan, toplum problemlerini gündemde tutmakta ve halkın özel ilgisini çeken bir konu oluş­turmaktadır. Modern toplum, Olimpiyat­lar, Dünya Şampiyonaları gibi uluslara­rası sportif yarışmanın halka medya aracılığı ile büyük oranda ulaştırıldığı ve profesyonel sporcuların şovlarının özel bir ilgi ve heyecan uyandırdığı, rekreasyonel bir topluma hızla dönüşmektedir. Zirvedeki sporcuların antrenmanlara harcadıkları zaman ve enerji ve aşırı antrenman veya dopingten kaynaklanan sorunlar, yüksek perfor­mans sporunun bir saçmalık olduğunu düşünmesine yol açmaktadır. Bürokratik toplumumuzda özel girişim ve kişisel özgürlükler kısıtlandığında, bu nitelikler ancak boş zaman etkinlikleri veya ben­zeri çalışmalarla tatmin edilebilir. O hal­de sporun anlamı ve kişisel ve sosyal gelişme üzerindeki etkisi konusundaki fizyolojik tartışmaların ilerleme sağladı­ğını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Spor Fizyolojisi

Konusu sporcu olan ve spor yapan bir organizmanın normal fonksiyonlarını konu alan fizyoloji dalı

Spor Gazetesi

Sporun yazılı olarak reklam ve tanıtımının yapıldığı, kulüple­rin ve oyuncuların kamuoyu tarafından yakından tanınması ve sahiplenmesini sağladığı organlardır.

Spor Gazeteciliği

Konusu spor olan, bu alandaki güncel olayları gazeteciliğin temel kuralları çerçevesinde takip eden; yorum ve fotoğraflarla zenginleştirerek duyuran, bilgi veren gazetecilik dalıdır.

Spor Hekimliği

Egzersiz, antrenman ve sporun, ayrıca egzersiz yoksunluğu­nun sağlıklı ve hastalıklı bireyler üze­rindeki etkilerini inceleyen; önlem, teda­vi ve rehabilitasyon konularında spor yapan her yaştaki bireylere yardımcı olacak çalışmaları üreten teorik ve uy­gulamalı tıp dalıdır.

Spor Hukuku

Sporcular ile kulüpler, kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile fede­rasyonlar veya sporun diğer süjeleri arasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne, spor ruhuna uygun hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulan bir disiplindir.

Spor İşletmeleri

Niteliklerine göre belirli prensip ve kurallar içinde, verimli şekilde faali­yette bulunan spor saha ve tesis üniteleridir.

Spor Kazaları

Çeşitli sportif yüklenme­lerde organizmada oluşabilecek her türlü sakatlıklardır.

Spor Kulübü

Belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları belli olan, gerek amatör gerekse pro­fesyonel spor branşları ile topluma hiz­met veren; her yaş grubunun spor yapabile­ceği tesis, araç gereçlere sahip olan, diğer bir yönü ile de yüksek performans sporcularının yetiştirilmesini hedefleyen özel hukuk kuruluşlarıdır.

Spor Malzemesi

Spor hizmetlerinin, milletlerarası standart ve kurallara uy­gun olarak yayılmasına ve yürütülmesi­ne imkan sağlayan, sabit nitelikte de olabilen unsurların tamamına spor mal­zemesi denir.

Spor Masajı

Sporcuların güçlerini ar­tırmak ve daha çabuk dinlenebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan masajdır.

Spor Medyası

Spor fikir sisteminin oluşturularak gazete sayfasına yansı­tılması, televizyon ekranına görüntü­lenmesi ve radyodan kulaklara ses olarak gelmesini sağlayan kurumdur.

Spor Metodolojisi

iyi bir sportif etkinli­ğin yöntemlerini bilimsel olarak ortaya koyan, bu konudaki deney birikimlerinden de yararlanarak bunları spor ve sporcu­nun hizmetine sunan metodoloji dalı.

Spor Organizasyonu

Spor yarışmaları ile sporun amacına yönelik olarak dü­zenlenen seminer, toplantı, kurs, panel, kamp ve benzeri her türlü spor etkinlik­lerinin, en iyi şekilde sevk ve idare ile sonuçlandırılabilmesi için bir program dahilinde yapılan çalışmalardır.

Spor Ortamı

Spor dalında sporcu, öğreticisi, tesis, malzeme ve yarışma düzenlemesinden meydana gelen unsur­ların bir arada bulunduğu ve faaliyetlerin uygulanmasına imkan veren ortamdır.

Spor Pedagojisi

insan hareketine yö­nelik ve insanın hareket yoluyla eğitimini gerçekleştirdiği bir formdur.

Spor Politikası

Sporun ele alınışı, ilke ve hedefleri, bu hedeflere ulaşma yol ve yöntemleri, alt yapı, tesis araç-gereç ve eğitim-öğretim anlayışı, ulusal ve uluslararası düzeyde spora bakış açısı, sporun örgütleniş ve uygulanış felsefesidir.

Spor Psikolojisi

Spor ortamında, in­san davranışlarıyla ilgili sorulara cevap bulmaya çalışan spor ve egzersiz bili­minin bir dalıdır.

Spor Sakatlığı

Sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasarın kollektif bir ismidir.

Spor Sistemi

Ülkenin okul programla­rı, rekreasyon faaliyetleri, spor kulüple­ri, sporla ilgili yönetim kurumlarındaki beden eğitimi ve spor organizas­yonlarıdır.

Spor Sosyolojisi

Sporun değişik bağlamlarını, değişik yanlarını sistema­tik olarak araştıran; bundan ötürü de görgül yöntemleri kullanan deneysel bir bilim dalıdır. Sporun çeşitli yönle­rini, toplumla ilgili değişik yanlarını sis­tematik olarak araştıran, bunu da top­lumun ekonomik, hukuk, aile, siyasal yönlerini kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır. Sporda sosyal yapılar, sosyal davranışlar ve sporun sosyal etkileri araştırılır.

Spor Spikerliği

Spor etkinliğini dinle­yici ve izleyiciye aktarma sanatıdır.

Spor Tarihi


İlk insanlardan günümüze kadar sportif ve bedensel hareketlerin tarihi gelişimini inceleyen bilim dalı

Spor Travmatolojisi

Spor yaralanma­larında, yaralanan vücut bölümlerinin, organın kısa zamanda tüm fonksiyonu­nun yeniden kazandırılması veya bo­zukluğun en aza indirilmesi gibi konular­la uğraşan travmatoloji dalı

Spor Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü

Spor organizasyonlarını bir disiplin altında organize ederek kulüplerin isim haklarını belirli ücret karşılığında kira­lamak suretiyle onlara gelir sağlayan kuruluştur.

Spor Turizmi


Devamlı oturma yerinin dışında yapılan dinlenme, gevşeme veya o spor branşında gelişmeye yardımcı olan müsabaka, turnuvalara katılma, mahalli olmaktan çıkan kalıntıları (spor­cu, basın, idareci vs.) veya seyircileri; başka yerlerden gelenlerin oluşturduğu spor organizasyonları ve önemli spor organizasyonların yapıldığı veya yapıla­cağı yer ve tesisleri gezmek, görmek isteyen spor meraklıları oluşturur. Buna spor turizmi denir.

Sosyal Cevre - Ahlak - Duzen - Gelisme

Sosyal Ahlak

İnsanların Birbirleriyle ve içinde yaşadıkları toplumla olan ilişki ve eylemlerini düzenleyen tinsel nitelik­teki ilke ve kuralların tümüdür.

Sosyal Çevre Nedir

insanları belirli amaçlar doğrultusunda bir araya getiren, top­lumsal kurum ve ilişkilerin meydana getirdiği çevreye denir.

Sosyal Çözülme

Sosyal sistemin çe­şitli alt sistemleri arasındaki doğal den­gelerin bozularak bir düzensizliğin, kuralsızlığın, yapısızlığın ve bir toplum­sal erime ve çözülme halinin baş gös­termesine sosyal çözülme denir.

Sosyal Değer

Bir toplum içinde veya bir inanç ve ideoloji içinde veya insanlar arasında kabul edilmiş, benimsenmiş ve yaşatılmakta olan sosyal, insani, ideolo­jik veya ilahi kaynaklı her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlerdir.

Sosyal Değişme

Bir toplumun sosyal sistemi içerisindeki kurumların, sosyal rol kalıplarının ve insanlar arasındaki ilişkiler ağının değişmesidir.

Sosyal Düzen

Bir toplumun işleyişi­nin ana ilke ve kanunlarının genel bir davranış formudur. Bireylerin çıkarla­rının uzlaşması veya yerleşik sosyal değerlerin bir sonucu olarak, toplum içinde sürekliliğini koruyarak var olan düzenli ilişkiler sistemi olarak tanım­lanabilir.

Sosyal Gelişme

Kişinin sosyal uya­rıcıya, özellikle grup yaşamının baskı ve zorluklarına karşı duyarlılık geliştirmesi, grubunda ya da kültüründe başkalarıyla geçinmesi, onlar gibi davranmasıdır.
İktisadi refahın artışı, orta, sınıflaşma, beşeri kaynakların gelişmesi, fırsat eşitliği, sosyal bütünleşmenin gerçek­leşmesi, rasyonel düşünme alışkanlıkla­rının kazanılması, maddi ve manevi tatminin dengelenmesi, fert ve toplumun asgari müştereklerde, tasada ve kıvanç­ta birleşebilmesi şeklinde özetlenebilir.

Sosyal Grup

Yeterli sayılabilecek bir süre birbirleriyle etkileşimde bulunan ve ortak değerleri paylaşan iki yada daha çok fert olarak tanımlanır. Ortak amaç­ların izlenmesi hususunda, sosyal norm­lara, yararlara ve değerlere uygun olarak, karşılıklı rolleri yerine getiren kişilerden oluşmuş bir yapıya sahip ve benzerlerin­den ayrılıp bütünleşebilen topluluktur.

Sosyal Hareketlilik


Bir bireyin veya toplumsal katmanlar, zümreler, meslek­ler, sınıflar arasındaki geçişlilik, esnek­lik, birinden diğerine atlanabilirlik kabili­yetidir.

Sosyal İlişki

Ferdin veya grubun, kendi dışındaki diğer fert ve grupların çeşitli davranış şekillerini ve beklentile­rini hesaba katarak sürdürdüğü ilişkiye dayalı etkileşimdir. 2.iki veya daha fazla insanın kendi aralarında karşılıklı olarak sürdürdükleri kısa ve uzun süreli, an­lamlı etkileşimlere denir.

Sosyal Kontrol

Bir toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağla­mak ve sürdürmek için üyeler üzerinde­ki her türlü etki ve denetimdir.

Sosyal Mesafe

Fert ve sosyal grupla­rın toplumun kültürü ve menfaatleri karşısındaki durumuna sosyal mesafe denir.

Sosyal Norm

Toplum üyelerini belirli olaylar karşısında, belirli tarzda dav­ranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

Sosyal Olay

Başlama ve bitiş noktaları belirli olan ve toplum içinde meydana gelen ve birden fazla bireyi ilgilendiren olaylardır.

Sosyal Olgu

Bir toplum içinde yaşayan bireylerin kendi iradelerine bağlı olma­dan ortaya çıkan, bireyi denetleyen, eylemlerini sınırlayan, bireyler üzerinde yaptırım gücü olan sosyal olaylardır.

Sosyal Psikoloji


Toplum içinde bireyin davranışını, sosyal organizasyonların yapısını ve işleyişini, bireyin yaşadığı toplum ve kültür ile olan ilişkilerini ince­leyen bir bilim dalıdır.

Sosyal Rol

Toplumda fertlerin bu­lundukları sosyal mevki (statü) ile gelen ve elde edilen hak ve ödevlerdir. Kişinin sahip olduğu sosyal statü veya çeşitli kurumlar içerisinde bulunduğu konum gereği kendisinden göstermesi beklenen davranış kalıplarıdır.

Sosyal Sistem

Birbiriyle fonksiyonel bağlantı ve etki tepki ilişkisi içinde olan çeşitli kurumlardan (aile, ekonomi, din vb.) oluşmuş bir bütündür.

Sosyal Statü

Fertlerin ve sosyal grupların toplum içindeki mevkileri ve yerleridir. Kişinin toplum içinde edin­diği yer, konum. Bir grubun veya top­lumun yapısında, kendine bağlanan haklar ve sorumluluklar yoluyla belirgin­leşen ve diğer konumlarla ilişkisi olan, fakat bazı bakımlardan onlardan ayrılan sosyal konum, durum veya pozisyondur.

Sosyal Tabakalaşma

Bir toplumun mensupları arasında, nesnel veya de­ğerler şeklindeki bütün imkan ve kay­nakların eşit olmayacak biçimde ve farklı dağıtımıdır.

Sosyal Yapı

Sosyal çevre içinde, bireylerin birlikte yaşamalarına bağlı olan insanların oluşturduğu bir bütün­dür. Bir toplumda çeşitli zümre, grup, tabaka, kurum ve organizasyonların tarihi bir zaman içerisinde ve kültürel-coğrafya zemini üzerinde yoğrulmasıyla ortaya çıkan ilişkiler kompleksidir.

Solunum Yetmezligi Solunum Volumu

Solunum Nedir

Vücut hücrelerine oksijenin iletilmesi, hücrelerin metabolizmaları sonucu oluşan karbondioksi­tin atmosfer havasına ve­rilmesi ile ilgili olaylara topluca solunum denir. Soluk alma ve verme işlemine solunum adı verilir. Oksijenin atmosfer havasından kana geçmesi ve karbondi­oksitin kandan atmosfer havasına geç­mesi olayıdır.

Solunum Alıştırmaları

Göğüs kafesi­nin genişleme ve daralmasına yardımcı olarak solunum eylemini istemli biçimde destekleyen ve solunum bozukluk ve yetersizliklerini gidermek için yapılan alıştırmalardır.

Solunum Volümü

Normal bir inspirasyonla akciğerlere sokulan hava volümüdür

Solunum Yetmezliği

Solunum durma­sı, kanın oksijen alıp taşıyamaması ve dolayısıyla dokulardaki yaşamın sona ermesidir. Solunumun 5 dakika durma­sı, merkezi sinir sisteminde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Belirtiler; solu­num çok zorlu­dur veya dur­muştur. Solu­num sesi kay­bolur. Dudak­larda morarma, göz bebeklerinde genişleme ve nabızda hızlanma görülür, ilkyardım; solunumu güçleştiren kıyafetler çıkartılır veya gev­şetilir. Hastanın bilinci kapalı ise sırtüstü yatırılır. Yapay solunuma başlamadan önce hastanın ağız ve boğazının açık olduğundan emin olmak gerekir. Hastanın başı ekstansiyonda iken bir elin baş ve işaret parmaklan burun kanatlarından sıkıp delikleri kapatırken, aynı elin avuç içi alına bastırıp başın ekstansiyonuna yar­dım eder. Diğer el ağzı açar ve yardımcı­nın dudakları sızıntı olmayacak şekilde yaralının dudaklarına yapıştırılır. El boyun altından baş ekstansiyonunu destekler pozisyona getirilir. Hastanın ağzı açılmış ve çene aşağıya çekilmiştir. Derin bir nefesle hastanın ağzına hava üflenir. Büyüklerde dakikada 12, küçüklerde 20 solunum yaptırılması yeterli akciğer hava­lanması sağlanabilir. Solunum geri dönünceye kadar işlem devam eder.

Solunum Yoluyla Zehirlenmeler

Karbonmonoksit ve diğer zehirli gazla­rın solunmasıyla gerçekleşir.

Solunumsal Alkaloz

Hiperventilasyon nedeniyle organizmada fizyolojik bir süreç başlar. Hızlı solunum akciğer kesecikleri ve atardamarlarda parsiyel basıncı (FC02) düşürür. Buna bağlı olarak kanın ve beyin omurilik sıvısının pH'ı artar. Bu tablo solunumsal alkaloz olarak adlandırılır.

Soguk Tedavisi - Soguk Tedavi

Soğuk Tedavisi, Soğuk Tedavi

Sportif sakatlıkların tedavisinde kullanılan ana tedavi yöntemlerinden birisidir. Yaralanmadan sonraki ilk 48-72 saat içinde yapılmalı­dır. Soğuk uygulama ile yaralanan böl­gede kan akımı azalır. Şişlik ve kana­maya ait işaretler kaybolana kadar so­ğuk tedavisi yapılmalıdır. Soğuk uygu­laması 2 saatte bir, 20 dakikayı geçme­yecek şekilde buz torbaları ile yapılır. Bir günde toplam uygulama süresi 2 saati geçmemelidir.

Sodyum Nedir Sodyum Ozellikleri

Sodyum (Na) Nedir, Sodyum Özellikleri

Doku sıvılarının temel pozitif iyonudur. Başlıca görevi sıvı dengesini ve sinir hücreleri ara­sındaki iletimi sağlamasıdır. Aşırı terle­me durumunda yeterince tuz alınmazsa ya da uzun süreli kusma ve ishal gibi rahatsızlıklar varsa vücut sodyum yeter­sizliğine gidebilir. Sodyum azlığının belir­tileri; kas krampları, bulantı ile kusma ve baş dönmesidir. Aşırı yetersizlik şok veya koma ile sonuçlanabilir. Hiç işlen­memiş gıda tüketmezsek ve yemekleri­mize tuz koymazsak günde alacağımız sodyum miktarı yarım gramı geçmez. Bu da sağlığı korumak için gerekli minimum miktardır. Oysa günde 3-7 gr arasında tuz almaktayız. Sodyumun fazla alımında yüksek tansiyon ve toksik etki görülebilir. Sodyum bakımından zengin besin kay­nakları; tuzlu çerez türü gıdalar, zeytin, turşu, sarmalık yaprak, tüm salamura ürünleri, tuzlanmış balık, peynir, salam ve sosis et ürünleri, etsu tabletleri, soya sosu, kabartma tozu, karbonat, kolalı içeceklerdir.

Sodyum Dengesizliği

Kandaki sodyu­mun normalden yüksek ya da düşük ol­ması
Belirtiler; Adale krampları, bilinç bulanıklığı, kuvvetsizlik, huzursuzluk ve endişe, nabız atışı ve kan basıncında değişiklik, doku şişmesi, uyuşukluk veya koma.

Slalom Nedir

Slalom Nedir

Kontrollü, yılankavi biçimde kayma tekniği. Slalom bir alp disiplinidir. Kayakçılar, saate karşı birer birer yarı­şırlar, iniş süresi, en kısa olan kayakçı yarış­mayı kazanır. Yüksekliği fazla, kapıları az ol­mak üzere yapılan slaloma büyük veya dev slalom, yüksekliği az, kapılan fazla olan slaloma küçük veya özel slalom denir. Büyük slalomda pist uzunluğu 250-500 m, kapı sayısı 40 dolayında, küçük slalomda pist uzunluğu 140-200 m, kapı sayısı 50-60 dolayındadır. İnişle büyük slalom arasında süper-G adı verilen bir yarış türü daha gelişmiştir. Süper-G'de pist uzunluğu bayanlarda en fazla 500 m, erkekler için 650 m, kapılarda bu uzunluğa orantılı olarak daha az sayıda olur. Belirli aralıklarla konan işaretlerin aralarından geçerek yapılan çalışma.

Sket Nedir Skett Aticilik Dali

Skett

Bir düzenekle havaya fırlatılan kil pla­kalara atış yapma biçi­mindeki atıcılık dalı. Trapın karmaşık bir biçimidir. Yarışmacılar, saat yüzeyi biçi­mindeki bir alanda, çeşitli istasyonlardan, art arda fırlatılan hedefleri vurmaya çalı­şırlar. Atışlardan sonra istasyon değiştiri­lir. Yarışma her biri 25 atışlık 8 seri olmak üzere, toplam 200 atıştan oluşur.

Sistem Nedir Sistematiklestirme

Sistem Nedir

Birbirlerine dayanan ve bir­birlerini düzenli bir biçimde etkileyen, parçalardan oluşan, çevresindeki sis­temlerden girdiler alan, onlara çıktılar vererek hizmet eden, birbirlerine bağım­lı alt sistemlerden oluşan, çevre sistem­leriyle sınırlanmış bulunan bir bütündür. Olayların birbiriyle ilişkili olduğu bütü­ne sistem denir. Bir takımın uyguladı­ğı oyun düzeni

Sistem Yaklaşımları


Bu sistem ihtiva ettiği unsurlarla bir bütündür. Önemli olan hem insan hem de üretimdir.

Sistematik Anatomi

İnsan vücudunu organ gruplarına ve sisteme göre ince­leyen bir bilim dalıdır.

Sistematikleştirme

Herhangi bir antrenman plan ve programının uzun süreli olarak (1 yıl veya daha fazla) düzenlenmesidir.

Sirkadiyen Ritim Nedir

Sirkadiyen Ritim

Sirkadiyen Ritm; Vücudumuzun muhte­lif fizyolojik fonksiyonları günün 24 saat­lik süresi içinde farklılıklar gösterirler. Bu günlük ritim değişikliklerine sirkadiyen ritim denir. Örneğin; uyku, uyanıklık hali, periyodik sosyal ilişkiler vb. uçaklarla kısa sürede uzun mesafeler kateden sporcularda sirkadiyen ritim bozulur. Yorgunluk, uykusuzluk, gastrointestinal bozukluklar, baş ağrısı, iş kapasitesinde düşüklükler görülür.

Sinir Dokusu ve Sinir Hucresi Nedir

Sinir Dokusu

Nöronlardan ve destek hücrelerden oluşur. Nöron, sinirsel uya­rıyı alma ve iletme gücüne sahiptir. Des­tek hücreler, merkezi sinir sisteminde nörogliya’dan, periferik sinir sisteminde ise schwann hücresinden oluşur. Sinir uyartısını üretme, alma ve iletmede özelleşmiş bir doku olup, sinir hücreleri ve nöroglialardan oluşmuştur. Beyin, omurilik ve sinirler, sinir dokusundan oluşmuşlardır.

Sinir Hücresi Nedir

Vücudun bir parçasından diğerine mesaj iletmek üzere uzmanlaşmış hücrelerdir

Sinir İmplusu

Duyusal ve motor sinir­leri tarafından taşınan ve aktarılan bilgi­ler elektrik enerjisi formunda taşınırlar buna sinir implusu denir.

Sinir - Kas Gelişimi

Kas eğitimi sonu­cunda yeteneklerin ve motorsal beceri­lerin gelişmesidir.

Sinir Sistemi

Sinir lifleri ve hücrelerden meydana gelen karma­şık bir sistem olup, iç salgı sistemiyle birlikte, insan ile çevresi ara­sındaki karşılıklı etkile­şimlerden sorumludur.

Siklotomi Nedir

Siklotomi

Bu gruba giren insanların mizaçları hareketli ve hızlıdır. Uyarıları ve tepkileri açık seçiktir. Duygusal deği­şiklikler hızlıdır. Dışa dönük bir kişilik yapısına sahiptirler. Hızlı düşünürler, çabuk kavrarlar, çabuk karar verirler, kendilerini güçlü hissederler. Duygu durumları çizginin altına düştüğünde ise durgun, halsiz, kendini zayıf ve çaresiz hissederler. Az konuşurlar; düşünce hızında yavaşlama, kavrama yetene­ğinde bir azalma görülür. Duygusal değişimleri periyodiktir.

Seri Metodu Seri Method

Seri Metodu

Kuvvet çalışmalarında uygulanan bir metottur. Özellikle çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmala­rında kullanılabilir. Temel ilke olarak yüklenme ve alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır. Örneğin, Tablo görül­düğü gibi %40 yükleme ile 8 tekrar ve 5 seri yapılır. Daha sonra yine %50 ile tekrar ve 5 seri yapılır. Daha sonra yine %50 ile 8 tekrar ve 5 seri yapılır. Bu çalışma daha çok kas büyümesini ve az intramusküler koordinasyonu geliştirir. Etkili yüklenme yoğunluğu maximal kuv­vetin %50-60'ı arasında değişir. Serinin tekrarı bakımından kapsamı azdır. Tek­rar sayısı 6-10 arasında değişir. Seri arasındaki dinlenmeler, sporcuların güç ve antrenman durumuna göre verilir.

Senkronize Nedir Senkronize Yuzme

Senkronize Nedir

İki yarışmacının aynı anda yaptıkları senkronik hareketlerden oluşan spor dalları. Yarışmalar için kullanılır.

Senkronize Yüzme

Müzik eşliğinde yapılan, ritmik yüzme ve cimnastik hare­ketlerinden meydana gelen bir spor dalı­dır. Yüzücülerin, bir gösteri veya özel bir spor dalını oluşturan, sanatsal hareketlerden oluşan su sporu, su balesi