Sari Humma Hastaligi Virusu Nedir

Sarı Humma Nedir, Sarı Humma Hastalığı

Uzak Doğu, Güney Amerika ve Afrika'da rast­lanan, genellikle öldürücü nitelikte, Aedes aegypti cinsi sivri­sinekler tarafından bulaştırılan arbo virüsü türünün etken ol­duğu bulaşıcı ağır bir hastalıktır.

Sarıhumma Belirtileri ve Süreci: Genel durum hızla bozulur. Kusmalar ön planda yer alır. Yüksek ateş vardır. Nabız yavaşlar. İdrar­da albümin belirir. Yan etki olarak karaciğer iltihabı ve böb­rek yetmezliği görülür. Bundan ötürü de hastada sarılık ve kanamalar ortaya çıkar. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 25 civa­rındadır.

Sarı Humma Tedavisi: Belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Yalnız hastaya bol miktarda glikoz ve tuz bileşikleri, kanamalara karşı K vi­tamini verilmeli, gerektiği takdirde kan nakli yapılmalıdır.

Korunma: Hastalık bir kez geçirildikten sonra ömür bo­yu bağışıklık sağlanmış olur. Ayrıca, zayıflatılmış virüs aşısıy­la aktif bağışıklık sağlanabilir (Sarı Humma Aşı), ancak aşının her altı yılda bir tekrarlanması gerekmektedir. Hastalık etkeni sivrisinek oldu­ğundan sivrisineklerle mücadele başlıca önlemler arasında sa­yılabilir. Bunun için de uluslararası bazı kurallar konmuştur.

Cuzzam Lepra Hastaligi Hansen Nedir

Cüzam Nedir (Lepra Hastalık ya da Hansen hastalığı)

Mycobakterium leprae adındaki bir bakterinin neden olduğu, bulaşıcı olmakla bir­likte salgınlar halinde görülmeyen bir hastalıktır. Bazı bölge­lerde her zaman bulunabilmektedir. Önceleri son derece yay­gın olan bu hastalık günümüzde önemli bir ölçüde azalma gös­termiştir. Hastalık etkeni olan mikrop, birçok yönden tüber­küloz basiline benzer ve aynı zamanda asite dirençli bir olu­şum gösterir. Genellikle yumru biçimi dokudan oluşan tipik düğümcüklerle ortaya çıkar.

Cüzzam Belirtileri ve Süreci: Başlangıcı son derece sinsi ve seyri ya­vaş olan bir hastalıktır. Belirtiler ve hastalık seyri cüzamın cinsine göre değişir. Özellikle duyarsız lekeli ve sinirsel şekil­lerinin teşhisi tüberkülomlu cüzam teşhisinden daha güçtür. Genellikle, tekrarlayan ateş krizleri görülür. Yüzde kırmızıya çalar şişkinlikler berir. Daha sonra bu şişkinlikler sertleşir, ağ­rı yapar ve birbirleriyle birleşip yayılarak dokunulduğu zaman son derece duyarsız alanlar oluştururlar. Kulaklar, burun içi, yüz, önkol bölgeleri, apış araları şişkinliklerin çok sık görül­düğü bölgelerdir. Hastalığın ileri evresinde yüz şiş ve yusyu­varlaktır. Gözler çukura kaçmış bir görünüm alır ve burun yassılaşmıştır. Sinirsel olan cüzamda önce sinirler hastalanır, vücut ve kalça bölgelerinde erime görülür. Bu alanlar zaman­la duyarlılıklarını kaybederler ve soluklaşırlar. Daha sonra çü­rüme, yaralar ve el, ayak parmaklarında kangrenleşmeler gö­rülür.

Lepra Tedavisi: Cüzam tedavisinde en etkili ilaçlar sülfonamitler ve streptomisin gurubu ilaçlardır.


Korunma Yolları: Günümüzde fazla bulaşıcı olma niteliğini yitirdiği için hastanın ayrılması gerekmez. Çok sık temastan kaçırıldığı takdirde hastalığı kapma olasılığı da yoktur. Bununla birlikte, sağlıklı çocukların hastaların yanından uzaklaştırıl­ması yerinde alınan bir önlemdir.