Ayak Parmagi Cikiklari ve Eksoztoz

Ayak Parmağı Çıkıkları

Ayak parmağı eklemlerinde kemiklerin yerlerinden çıkmaları ile meydana gelen sakatlanma. Yan yana olan kemikler kendi normal pozisyonlarından farklıdır ve birbirlerine dokunmazlar. Kırıklar ve bağ kopmaları sıklıkla eşlik ederler. Nedenleri; 1.Ayağa direkt veya endirekt darbe gelmesi. 2.Şiddetli ayak parmağı burkulması. 3.Doğuştan varolan anatomik anormallikler. Tedavi; 1.Günde 3-4 defa 20 dakikalık seanslardan buz uygulama sı yapın. 2.eğer durum iyi ise 72 saati sonra sıcak tedaviye geçin. 3. Eğeri mümkünse girdap banyosu yapın; 4.Tedavi aralarında elastik bandajla ayağı sarın. 5.Rahatlığı sağlamak ve şişliği azaltmak için sık sık masaj yapın. 6. Ayakkabınızın içine metatarsal bar yaptırın. Bu çıkıkların iyileşme süresi ortalama 2 veya 3 haftadır. Ancak liflerin iyileşmesi için 6 haftalık süre gereklidir.

Ayak Parmağı Kemik Çıkıntı (Eksoztoz)

Tırnak yatağı altında kemi­ğin anormal büyümesiyle genellikle birin­ci parmağın ucunda görülen ağrılı durum. Nedenleri; 1. Ayak parmaklarında tekrarlayan sakatlıklar. 2.Zarar görmüş sahada kronik irritasyon. Tedavi; 1.Üzerine basmayın, koltuk değneği kullanın. 2.Sık sık sıcak tedavi uygula­yın. 3. Girdap banyosundan faydalanın. 4. Antrenman ve müsabaka öncesi yeniden sakatlanmayı önlemek için uygun spor ayakkabıları ve koruyucular kullanın. Bu rahatsızlığın iyileşme süre­si 2-4 hafta sürebilir.

Ayak Bilegi Burkulmasi Kirigi Bravlesi

Ayak Bileği İncinmesi

Bileğin temelini oluşturan dokulara genel direkt darbeler bilek incinmesine sebep olur. incinme kaslarda, tendonlarda ve diğer dokularda kan dolaşımını sağlayan kılcal damarlar­da kanamaya sebep olur. Bilek incinme­leri çok yaygın bir sakatlanma olmasına rağmen ciddi sakatlanma değildir. Nede­ni; Keskin olmayan bir nesne tarafından yapılan doğrudan darbe.

Tedavi;

1.Sakatlanan bölgeye bir parça tampon koyarak elastiki bandaj sarın, 72 saat kadar sakatlanan bölgeye kompres uy­gulayın. 2.Sakatlanan bölgeye günde 3-4 defa 15'er dakikalık buz tedavisi uygula­yın. 3. incinmeden 72 saat sonra sıcak tedaviye geçin. Bu incinmenin iyileşme süresi ortalama 2-4 gündür.

Ayak Bileği Kırığı Tedavisi

Ayak bileğinin geneli likle iki yanında birden görülen bir veya daha fazla ayak bileği kemiğinin tam ve tam olmayan kırıklarıdır. Nedenleri; Bileğin her iki yanındaki basınç geçici olarak bileği veya topuk kemiğinin çıkmaya zorlar. Bağlantıyı sağlayan bağlar gerilir" ve kopar. Bağlar gerilip kemikleri de kopartabilir. Tedavi; 1.Şişlik inerse 7-12 gün sonra dikişler alınabilir. 2.Alçı alın­dıktan sonra en az 6 haftalık sargıya veya desteğe ihtiyaç vardır. 3.Günde 3-4 kez 15'er dakika buz masajı yapılmalıdır: 4.Daha sonra sıcak tedaviye geçin. 5.Mümkünse girdap banyosu yapın. 6. Düzgün ve incitmeden hafif masaj yapın. Bu kırığın iyileşme süresi ortalama 18-20 haftadır. Kırığın şiddetine göre bu iyileş­me süresi 12 aya çıkabilir.

Ayak Bileği Tenosinoviti: Ayak bileğin­de bir detendon kılıfının veya bir tendonun enflamasyonudur. Nedenleri; 1.Ayak bileği tendon ve kaslarının aşırı kullanımı veya nadiren yırtılma. 2.Ayak bileğinde yaralanma veya direkt darbe. 3.Yaralanmadan sonra cerrahi kesiden veya yaralanma anındaki cilt kesesin­den, enfeksiyon girişi. Tedavi; 1.Cerrahiye gerek yoktur, 10-14 günlük bir yürüme alçısına ihtiyaç vardır. İyileş­me tamamen sağlanana kadar elastik bandajla ayak bileğini sarmak gerekir.
2. Sık sık sıcak tedaviye başvurun.
3. Mümkünse girdap banyosu yapın.

Ayak Bravlesi: Yerde, üsteki rakibin sağ kolunu sağ elle kavrayarak, sağ diz üzerinde yürürken, sağa doğru devrilip, sol ayağın topuk kısmını, rakibin sol ayak iç topuk kısmından havalandırarak dönme.

Ayak Burkulması

Ayağa doğrudan gelen bir darbeyle cilt ve cilt altı dokula­rın zedelenmesidir. İncinme, küçük damarların yırtılmasıyla kas, tendon ve diğer yumuşak dokular içine kanamayla sonuçlanır. Nedenleri; 1.Genellikle kunt bir objeyle ayağa direkt darbe. 2.Koruyucu bölümleri eksik ayakkabılar ve kırışık-buruşuk çoraplar giymek. Tedavi; 1.Sakatlanan bölge üzerine orta büyüklükte bir ped koyarak elastik ban­dajla sarın ve 72 saat bölge komprasyonunu koruyun. 2. Sürekli buz masajı uygulayın, günde 3-4 kez 15'er dakikalık seanslar şeklinde. 3. Burkul­madan 72 saat sonra kendinizi iyi his­sederseniz sıcak tedaviye geçiniz. 4.Hafif ve sık masaj uygulayın. Bu sa­katlığın iyileşme süresi 1-2 hafta ara­sında değişir.

Astrand Test Astrand Testi Nedir

Astrand Test, Astrand Testi Nedir

Testin esası, 6 dakikalık bisiklet ergometrisi ile yapılan egzersiz sırasında kalp atım hızındaki artışı sap­tamaktır. Teste başlamadan önce, egzer­sizin rehber yoğunluğunu belirlemek gerekir. Rehber yoğunluğu, o kişide, submaksimal kalp atım hızına ulaştıracak egzersiz şiddetidir. Rehber yükleme de­ğeri ile egzersize başladıktan sonra 6 dakika bu tempo ve yoğunlukta devam edilir. Kalp atışları başlangıçta sürekli artış gösterir. Daha sonra stabil bir dü­zenlemeye ulaşılır ve test sonuna kadar bu düzeyde devam eder.

Test sonunda istenen nabız hızı elde edildiğinde, ergometredeki yükleme değeri test ça­lışmalar için esas alınır. Egzersize de­vamla kondisyon gittikçe, yükleme değer­lerinde değişiklik olacağından, belirli sürelerle yükleme değerlerinin yeniden saptanması gereklidir. Aynı şekilde, spor ve egzersize bir süre ara vermiş kişilerde, egzersiz yükleme değerinin kontrolü gerekir. Test sona erdikten sonra yeniden nabız kontrolü yapılır ve olanak varsa EKG çekilir. Daha sonra elde edilen de­ğerler, astrand nomogramında birleştirile­rek, MaxV02 karşılığı hesaplanabilir.

Asetikolin Nedir

Asetikolin Nedir

Sinir uçlarından serbest bırakılan bir kimyasal maddedir. Vücut­taki parasempatik uyarımların kimyasal aracısıdır. Asetilkolin sinir hücreleri arasında ve sinirler ile kas lifleri arasın­da olduğu gibi önemli bir taşıyıcı görevi oynar.

Artistik Cimnastik Nedir Artistik Paten

Artistik Jimnastik Nedir

Artistik Cimnastik, Bireysel olarak yapılan, belirli kurallar ve sınırlamaları olan, kızlarda; atlama beygiri, asimetrik paralel, denge, yer olmak üzere dört, erkeklerde; kulplu beygir, yer, halka, atlama beygiri, para­lel, barfiks olmak üzere altı aletin yer aldığı ve her sporcu­nun her aletle yarış­mak zorunda bulun­duğu, uygulaması; zor, seyretmesi ise hayranlık uyandıran yaşadığımız modern çağa çok uygun bir spor dalıdır

Artistik Kayak: Akrobatik kayak

Artistik Paten (Patinaj): Müzik eşliğin­de, tekler veya çiftler olarak yapılan, bale tarzında figürlere, sanatsal öğelere bolca yer verilen, yarışma türünde bir buz pati­najı. Kapalı spor salonunda, özel olarak hazırlanmış buz pistlerde yapılır. Pist; uluslararası yarışmalar için 30x60 m boyutla­rında, dikdörtgen biçiminde, buz bir alandır. Salon müzik yayını yapılabilen bir donanıma sahiptir. Artistik patinaj, özel patenlerle yapılır. Patenin altında bıçak denilen, bağlandığı ayakkabıdan biraz uzunca, 3 mm genişliğinde, bir çelik şerit bulunur. Giysileri oldukça hafiftir. Bayanlar kısa bir etek, erkekler ise bacağı saran bir pantolon ve kısa bir ceket giyerler. Tek erkekler, tek bayanlar, çiftler ve buz dansı olmak üzere 4 ayrı dalda yapılır. Tekler yarışmaları iki bölümden oluşur. 1. Zorunlu hareketler. 2. Serbest hare­ketler. Teklerde zorunlu hareketler, yarışmadan birkaç dakika önce, kurayla belirlenip yarışmacılara bildirilir. Yarış­macılar durarak hareketlerine başlarlar. Buz üzerinde görülebilecek şekiller çizerek figürlerini 3 kez tekrar ederler. Hakemler bu hareketlere 6 üzerinden puan verirler. Zorunlu hareketlerden alınan puanların toplam puanlar içindeki ağırlığı %30'dur. İkinci bölüm serbest hareketlerden oluşur. Bu hareketler uzun ve kısa program olmak üzere iki çeşittir. Kısa programda yarışmacı ken­di seçtiği yedi hareketi, bir müzik eşli­ğinde ve iki dakika içinde sunar. Bu programdan alınan puanların toplam puanlar içindeki ağırlığı %20'dir. Uzun program bir tür finaldir. Yarışmacılar, müzik eşliğinde istedikleri hareketleri, istedikleri sırayla sunarlar. Uzun prog­ram süresi erkeklerde 5, bayanlarda 4 dakikadır. Yarışma içindeki puan ağır­lığı %50'dir. Çiftler yarışmaları, bir er­kek bir bayan yarışmacının, belirli ser­best hareketlerden oluşan iki bölümlük bir programı sunmaları temeline daya­nır. Bu programdan alınan puanların toplam puan içindeki ağırlığı %25'dir.

Artistik Puan: Artistik patinaj vb. spor­larda müziğe uyum, estetik, beceri gibi yönlerden verilen puan.