Lokal Antiseptik Solusyonlar

Lokal Antiseptik Solüsyonlar

Eusol (Edinburg Üniversitesi Lime Solüsyonu)

1. % 1.25'lik klorlu kireç ve suda % 1.25'lik borik asit içeren bir antiseptik solüsyon
2. Taze hazırlanmalı ve dilüe edilmemelidir.
3. Islak pansuman olarak uygulandığında meç uygulamaları veya yara ve ülserin temizlenmesinde kullanılır.
4. Hem Gram (+) ve Gram (-) lere hem de sporlara etkilidir.
5. Malzemelerin rengini bozabilir.
6. İrrite edici olabilir.

Hidrojen peroksit solüsyonu

1. Renksiz bir antiseptik olan solüsyon, genellikle su ile hazırlanan % 6lık konsantrasyonda kullanılır. Bu oksijen hacminin 20 katım salgılar ve aynı zamanda 20 hacim sertliğinde olarak bilinir. % 6 konsantrasyondan daha kuvvetli solüsyonlar kullanılmadan önce dilüe edilmelidir.
2. İnfekte yara ve ülserlerin temizliğinde kullanılır. Dokuyla temas ettiğinde köpükler oluşur ve oksijen açığa çıkar.
3. Akıntıya yardımcı olur, hem aerobik hem de anaerobik organizmalara etkilidir. Povidon - iyod ile daha etkili olur.
4. Malzemelerin rengini bozar.

Proflavin krem

1. Parlak sarı renkte bir antiseptik kremdir
2. Meç uygulamalarında ve infekte ülserlerde kullanılır.
3. Hem Gram (+) hem de Gram (-) bakterilere karşı etkili olup; sporlara etkisi yoktur.
4. Vücut sıvılarıyla veya iltihapla inaktive edilemez.
5. İrrite edici ve toksik değildir; ancak çamaşırları boyar.

Gümüş sulfadiazin krem

1. % 1 gümüş sulfadiazin içeren bir antiseptik kremdir.
2. Yanık, yara, infekte ayak ülserleri ve donör greft alanında kullanılır.
3. Hem Gram (+) hem de Gram (-) lere karşı etkili olup sporlara karşı etkili değildir. Özellikle psödomonase karşı etkilidir.
4. 4 mm kalınlığında uygulanır.
5. Nadiren aşırı duyarlılığa ve lökopeniye neden olur.
6. 3 yaş altındakilerde, gebelerde ve sulfonamid aşın duyarlığı olanlarda kullanılmaz.
7. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu varsa dikkatli kullanılmalıdır.

Povidon - iyod merhem

1. % 10'luk povidon - iyod içeren antiseptik bir merhemdir.
2. Yanık ve yaralarda kullanılır.
3. Bütün bakterilere, spor, mantar ve virüslere karşı etkilidir.
4. Nadiren duyarlılık gelişir.
5. Çamaşırları boyayabilir.

Yaraya Mec Uygulama

Yaraya Meç Uygulama

Endikasyon

Enfekte yaranın iyileşmesi için, antiseptik emdirilmiş meçin üstten alta doğru yerleştirilmesi

Malzemeler

a) Steril pansuman paketi, içindekiler:
4 çift dişsiz penset
küçük kap
küvet
kağıt havlu
gaz bezi
pamuk tamponlar
tepsi
b) Temizleyici solüsyon
c) Şerit gaz bezi
d) Topikal antiseptik solüsyon (Eusol veya proflavine krem)
e) İlave küçük kaplar
f) Steril makas

Yöntem

1. Ağrıyı gidermek için azot-oksit/oksijen karışımı kullanılabilir.
2. Hastaya işlem açıklanır.
3. Hastaya rahat bir pozisyon verilir ve yaralı bölge açılır.
4. Aseptik teknik kullanılarak, yara temizlenir.
5. Alan gazlı bezle kurulanır.
6. Küvete topikal antiseptik solüsyonu dökülür.
7. Bir forseps kullanarak gazlı bezden hazırlanmış meç antiseptik solüsyonla ıslatılır.
8. Islanmış gazlı bezin bir ucu yara içine sokulur, sonra tamamı yavaşça yerleştirilir.
9. Doktor önerisine göre meç sıkı ya da gevşek olarak yara içine yerleştirilir.
10. Yara gazlı bezle kapatılır ve kuru pansuman uygulanır.

Hastaya uyarı ve öneriler

Pansuman kuru ve temiz tutulur.
Aşırı akıntı olursa hastaneye geri gelinir

İnsizyon Seritleri

Insizyon Şeritleri

Endikasyon

Yüzeysel yaralanmalarda yara kenarlarının yaklaştırılması
Malzemeler

a) Steril pansuman paketi, içindekiler:
4 çift dişsiz penset küçük kap kağıt havlu gaz bezi
pamuk tamponlar tepsi
b) Temizleyici solüsyon
c) Steril deri kapatma şeritleri
d) Plastik pansuman veya tentür benzoin spreyi
e) Makas

Yöntem

1. Hastaya işlem açıklanır.
2. Hastaya rahat bir pozisyon verilir ve yaralı bölge açılır.
3. Aseptik teknik kullanarak, yara temizlenir.
4. Yaralı alan gaz beziyle kurulanır.
5. İnsizyon şeritleri açılır.
6. Şerit önce yaranın ortasına uygulanır. Yaranın bir kenarına yapıştırıldıktan sonra insizyon şeridi diğer kenara yapıştırılır
7. Yara kapanana kadar şeritler arasında 3 mm aralık bırakarak aynı yöntemle diğer şeritler yapıştırılır.
8. Kenarların kalkmasını önlemek için şeritler birbirine paralel yapıştırılır. Deriyi temiz tutmak ve şeritlerin daha kolay yapışmasını sağlamak için plastik pansuman ya da benzoin sprey kullanılır.
9. Doktor aksini önermedikçe kuru pansuman uygulanır.

Hastaya uyarı ve öneriler

Pansuman temiz ve kuru tutulur.
Yara açılırsa ya da akıntı olursa hastaneye geri gelinir.
İnsizyon şeritleri doktor tarafından çıkartılır.

Parmak Pansumani

Parmak Pansumanı

Endikasyonlar

1. Deri bütünlüğü bozulmuş parmakların korunması
2. Parmaklara sütür uygulaması sonrası

Malzemeler

a) Steril pansuman paketi, içindekiler:
4 çift dişsiz penset küçük kap kağıt havlu gaz bezi
pamuk tamponlar tepsi
b) Yapışmayan emici pansuman
c) 1.25 cm genişliğinde geçirgen flaster
d) Pamuklu tübüler bandaj
e) Pamuklu tübüler bandaj için aplikatör
f) 2.5 cm genişliğinde elastik flaster i) Makas

Yöntem

1. Önce yara temizliği yapılır. Yara sütüre edilebilir.
2. Aseptik teknik kullanarak yapışmayan emici pansuman yara üzerine uygulanır. Geçirgen flasterle yapıştırılır. Konstraksiyonu engellemek için flasterin bütün parmağı kaplamamasına dikkat edilir.
3. Yaralanan parmağın 5 katı uzunluğunda pamuklu tübüler bandaj kesilir. Bandaj aplikatöre geçirilir.
4. Aplikatör parmağın üzerine geçirilir ve bandajın ucu serbest bırakılır; aplikatör parmak ucuqda çevrilir ve tesbit edilir.
5. Aplikatör tekrar parmak ucuna doğru geçirilir ve iki tam dönüş yapıncaya kadar çevrilir.
6. 4. ve 5. evreler tekrarlanır.
7. Bandajın kalan ucu iki parçaya ayrılır ve gevşek bir şekilde parmak bitiminde bağlanır.
8. Bandajın ucu elastik flasterle deriye tesbit edilir. Hastanın flaster alerjisi olup olmadığı kontrol edilir. Eğer alerjisi varsa, alerjik olmayan flaster kullanılır.

Hastaya uyarı ve öneriler

Pansumanı kuru tutulur, Pansumanda aşın kanama veya akıntı varsa hastaneye geri gelinir.
Pansumanın ne kadar kalacağı ve başparmağın yükseltilip yükseltilmeyeceği konusunda doktor
önerilerine göre hareket edilir.
Parmak, pansumanın izin verdiği ölçüde hareket ettirilir.