Diz Aspirasyonu

Diz Aspirasyonu

Endikasyon

Diz ekleminden sıvı boşaltılması

Malzemeler

a) Steril aspirasyon seti, içindekiler :
Cerrah giysisi Ölçülü kap Havlular Böbrek küvet Gaz bezi
Pamuk tamponlar Tepsi
b) Temzileyici solüsyon
c) Düşük konsantrasyonda iyot solüsyonu
d) 5 ml'lik enjektör
e) 5 ml'lik % 1 lignokain ampul
f) 25 numara steril iğne
g) Cerrahi eldiven h) Maskeler
i) 20 ml.lik enjektör
j) 19 numara steril iğne
k) Steril örnek kabı
l) Laboratuvar istek formu
m) Plastik pansuman spreyi

Yöntem

Aseptik teknik kullanılmalıdır.

1. Hastaya işlem açıklanır. Bacak açılarak rahat bir pozisyon verilir
2. Doktor diz etrafındaki alanı temizleyici solüsyonla, daha sonra düşük konsantrasyonlu iyot solüsyonuyla temizler ve steril havluları yerleştirir. Lignokaini enjektöre çeker ve aspirasyon yapılacak yere genellikle dizin üst dış yanına enjekte eder
3. Doktor 20 mi şırınga ve 19 numara iğneyle diz ekleminden sıvıyı aspire eder.
4. Aspire edilen sıvının volümü ve görünümü kaydedilir.
5. Örnek, steril kaba alınır, etiketlenir ve istek formuyla beraber laboratuvara gönderilir
6. Aspire edilen yere plastik pansuman spreyi sıkılır ve kuru pansuman uygulanır
7. Doktor direktifine göre Robert Jones basınçlı sargısı veya pamuk ya da krepe bandaj uygulanır

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Yürürken yardımcı araçlar kullanılır
Pansuman kuru tutulur.
Ayak bileği ve kuadriseps kası aşağıdaki gibi hareket ettirilir:
Ayak doğru açıda tutulur ve uyluk ön yüz kasları sıkılır. Düzleştirilen ayak 5 saniye yüksekte tutulur
ve sonra yavaşça indirilir, ayak bileği saat yönünde ve ters tarafa doğru döndürülür.
Bu egzersizler gün boyunca saatte 5 dakika olarak yapılır.
Ayakta renk değişimi, uyuşma, aşırı şişme olursa hastaneye geri gelinir
Ayağın yükseltilmesi, hareketi ve ağırlık verilip verilmeyeceği hekim direktifine göre düzenlenir.

Sutur Atma

Sütür Atma

Endikasyon

Yaranın kapatılması

Malzemeler

a) Steril sütür seti, içindekiler:
Bisturi sapı
Dişli forseps
Dişsiz forseps
Spenser-Wells forsepsi
Portegü
Sinüs forsepsi
Makas
Kağıt havlu
Gaz bezi
Pamuk tampon
Tepsi
b) Temizleyici solüsyon.
c) Sütür materyali.
d) Bisturi ucu.
e) Cerrah eldiveni.
f) Maske.

Yöntem

Doktor isteğine göre lokal ya da genel anestezi yapılır. Hastanın tetanoz aşısı olup olmadığı kontrol edilir. Aseptik teknik kullanılmalıdır.

1. İşlem hastaya açıklanır. Hasta yatırılarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
2. Alan açılır, yara temizliği yapılır
3. Doktor, yara kenarlarını, kirli veya düzensizse keser, düzeltir.
4. Doktor yarayı diker, hemşire yayılan kanı gaz beziyle temizler.
5. Doktor aksini söylemedikçe sütürler düğümden 0.5 cm uzaklıkta kesilir.
6. Hastaya işlem süresince güven verilir.
7. Uygun bir pansumanla yara kapatılır.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Pansuman temiz ve kuru tutulur.
Yara hiperemik, ağrılı ise veya irin gelirse, hastaneye geri gelinir.
Doktor direktifine göre yaralı bölge dinlendirilir, egzersiz yaptırılır veya yüksekte tutulur.

Insizyon ve Drenaj

Insizyon ve Drenaj

Endikasyonlar

İnfekte alandan irini boşaltmak

Malzemeler

a) Steril sütür seti, içindekiler:
Bisturi sapı
Dişli forseps
Dişsiz forseps
Spencer-Wells forsepsi
Portegü
Sinüs forsepsi
Makas
Kağıt havlu
Gaz bezi
Pamuk tampon
Tepsi
b) Bisturi ucu
c) Volkman kaşıkları
d) Uzun gaz bezi
e) Temizleyici solüsyon
f) Topikal antiseptik solüsyon (Eusol veya proflavine krem)
g) Steril havlu
h) Cerrah eldiveni
i) Bakteriyolojik örnek için kültür tüpleri
j) Laboratuvar istek formu

Yöntem

Doktorun isteğine göre genel veya lokal anestezi gereklidir.
1. Hastaya işlem anlatılır, yatarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
2. Hasta idrarında şeker testi yapılır.
3. İnsizyon yapılacak alan açılır.
4. Hekim alanı temizler, havluları yerleştirir, lezyonu insize eder, irini boşaltır.
5. Bakteriyolojik inceleme için kültür alınır.
6. Hekim Volkman kaşığı ile lezyonu kürete ederek infeksiyonu temizler. Alan temizlenir.
7. Uzun gaz bezi topikal antiseptik solüsyon içine sokulur ve yara içine yerleştirilir
8. Yara gaz beziyle kapatılır ve kuru pansuman uygulanır.
9. Alınan bakteriyolojik örnek tüpüne hasta ismi yazılır, laboratuvar istek formu tamamlanır ve kültür laboratuvara gönderilir.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Pansuman temiz ve kuru tutulur.
Pansumanda aşırı bir akıntı olursa hastaneye geri gelinir.
Doktor direktifine göre etkilenen alan dinlendirilir, egzersiz yaptırılır veya yüksekte tutulur.

Intravenoz Infuzyon

Intravenöz Infüzyon

Endikasyonlar

1. Dolaşıma doğrudan sıvı verilmesi
2. Damar yolu açık olan hastaya ilaç uygulanması

Malzemeler

a) Serum askısı
b) Reçete edilen sıvı (şişe veya torba şeklinde)
c) İnfüzyon seti
d) Traş makinası
e) Intravenöz kaniil
f) Alkol ve pamuk
g) Turnike
h) 7.5 cm genişliğinde elastik flaster
1.25 cm genişliğinde geçirgen flaster
j) Atel
k) 7.5 cm genişliğinde pamuklu bandaj
Sıvı izleme formu

Yöntem

1. Hastaya işlem açıklanır. Yatarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
2. Hastanın elastik flastere alerjisi olup olmadığı kontrol edilir. Eğer alerjikse yerine alerjik olmayan bir flaster kullanılır.
3. Elastik flasterin merkezinde T şeklinde bir kesik açılır.
4. Sıvı, kontrol edilir. Sıvı torbası askıya asılır ve setin koruyucu başlığı çıkartılır.
5. İnfüzyon seti işaretli yere kadar torbanın içine sokulur.
6. Set haznesinin üçte biri doluncaya kadar sıkılır ve torbadan sıvı akışı sağlanır.
7. Regülatör açılarak sıvı akışı sağlanır, hava kabarcıkları çıkartılır sonra kapatılır.
8. Intravenöz konulun uygulanması,
A. Seçilen alan (genellikle ön kol) açılır ve gerekirse tüyler traşlanır.
B. Dirsek üzerine turnike uygulanır ve hastaya yumruğunu birkaç kez açıp kapatması söylenir böylece venlerin dolması sağlanır.
C. Hemşire alanı temizler, kanülü uygular ve turnikeyi çıkartır.
D. Doktor önermişse hemşire bu aşamada kan alabilir. Bu arada laboratuvara gönderilecek şişeler ve istek formları hazır olmalıdır
9. Hemşire seti kanüle bağlar, seti açar ve sıvının vene düzgün gidip gitmediğini kontrol eder.
10. Kanül önce geçirgen flasterle, sonra elastik flaster kullanılarak tesbit edilir.
11. Set flasterle veya pamuk bandajla sabitleştirilir .
12. Gerekirse bir atel uygulanabilir.
13. İşlemin başlangıç zamanı sıvı izleme formuna kaydedilir. Doktor sıvının akış hızını belirler.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Kanülün çıkmasına engel olmak için kol olabildiğince dikkatli hareket ettirilir.

Intravenöz İnfüzyon İçin Cut-down

Endikasyonlar

Genellikle şokta olan hastalarda, normal ven yolu kullanılmadığında, intravenöz infüzyonu uygulamak amacıyla gerçekleştirilir.

Malzemeler

a) Steril intravenöz cut-down seti, içindekiler: Bisturi sapı Dişli forseps Dişsiz forseps 2 maskito arter forsepsi Küçük düz uçlu makas Çengel
Anevrizma iğnesi Küçük deri retraktörü Portegü Kağıt havlu Gaz bezi Pamuk Tepsi
b) 2 adet bisturi
c) Temizleyici solüsyon
d) Deri dikiş materyali
e) Absorbe edilen dikiş materyali
f) 5 ml.lik enjektör
g) % l.lik 5 mi lignokain ampul
h) 23 numara steril iğne
i) Cerrah eldiveni
j) Maskeler
k) İntravenöz infüzyon için malzemeler

Yöntem

Aseptik teknik kullanılmalıdır
1. Hastaya işlem anlatılır, yatarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
2. Hastanın elastik flastere alerjisi olup olmadığı kontrol edilir, eğer varsa alerjik olmayan flaster kullanılır.
3. Sıvı kontrol edilir. Sıvı torbası askıya asılır. Torbanın ve setin koruyucu başlığı çıkartılır.
4. İnfüzyon seti işaretli yere kadar torbanın içine sokulur.
5. Set haznesinin üçte biri doluncaya kadar, hazne sıkılır ve torbadan sıvı akışı sağlanır.
6. Regülatör açılarak sıvı akışı sağlanır, hava kabarcıkları çıkartılır sonra kapatılır.
7. İnsizyon yapılacak alan açılır ve gerekirse bölge tıraş edilir.
8. Doktor steril alanı hazırlar, lignokaini enjektöre çeker, alanı temizler ve lignokaini alana enjekte eder.
9. Doktor deriyi disseke eder, veni açığa çıkartana kadar disseksiyona devam eder. Ven etrafına 2 uzun absorbe edilen sütür materyali yerleştirir ve bağlar. Veni açar, kanülü sokar ve ven içine, absorbe edilen sütür materyali ile bağlar. Seti kanüle bağlar, regülatörü açar, ven içine sıvının düzenli gidip gitmediğini kontrol eder. Yarayı sütür materyali ile kapatır ve kanülün deride kalması için deri sütürü kullanır.
10. Bu aşamada doktor kan örneği almak isterse ona şırınga verilir, kan tüpleri ve laboratuvar istek formları hazırlanır.
11. Kanül ve set geçirgen flasterle yapıştırılır sonra elastik veya pamuklu bandajla sarılır.
12. Gerekirse tahta bir destek kullanılabilir
13. İnfüzyonun başlangıç zamanı sıvı izleme formuna kaydedilir. Doktor sıvının akış hızını belirler.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Kanülün yerinden oynamaması için, kol olabildiğince dikkatli hareket ettirilir.

Intravenoz Enjeksiyon

Intravenöz Enjeksiyon

Endikasyonlar

Vene direkt olarak ilaç verme

Malzemeler

a) Enjektör (ilacı alabilecek hacimde olmalıdır)
b) 2 adet 23 numara steril iğne
c) Alkol, pamuk
d) Reçete edilen ilaç, gerekirse sulandırıcısı ve reçete
e) Turnike
f) Elastik yapışan yara pansumanı

Yöntem

1. Hastaya işlem açıklanır, yatarak rahat edebileceği bir pozisyon verilir ve kol dirseğe kadar açılır.
2. Doğru dozda ilaç, gerekiyorsa sulandırılarak enjektöre çekilir. Enjektör üzerindeki iğne değiştirilir ve havası çıkartılır.
3. Bir uzman hemşire ilaç dozunun doğruluğunu reçeteden kontrol eder.
4. Dirsek üzerine turnike uygulanır. Hastaya yumruğunu birkaç kez açıp kapatması söylenerek venlerin dolması sağlanır.
5. Hemşire kolu temizler, iğneyi vene sokar ve vende olup olmadığını anlamak için enjektöre çok az miktarda kan çeker. Turnikeyi açar ve ilacı yavaşça enjekte eder. Enjeksiyon yerine pamuk koyar ve iğneyi damardan çıkarır.
6. İğnenin girdiği yere, kanama duruncaya kadar pamukla bastırılır; yara pansumanı uygulanır.
7. Tedavi tabelası, ilacın yapıldığını göstermek için imzalanır ve saat kaydedilir.
Not: Intravenöz enjeksiyon, kelebek iğne, kanül veya bir intravenöz set ile de verilebilir

İntrakardiyak Enjeksiyon

Endikasyonlar

Kardiyak arest sonrası yapılan resüsitasyonda kalp içine direkt olarak ilaç uygulanması

Malzemeler

a) Enjektör (ilacı alabilecek hacimde olmalıdır)
b) Uzun. steril spinal iğne
c) 23 numara steril iğne
d) Alkol ve pamuk
e) Reçete edilen ilaç

Yöntem

1. Doğru ilaç doğru dozda enjektöre çekilir, havası çıkartılır.
2. Bir doktor ve uzman hemşire ilacı ve dozu tekrar kontrol eder.
3. Doktor ilacın enjekte edileceği göğüs bölgesini temizler (yaklaşık olarak 4. interkostal aralıktan sternumun soluna kadar). Spinal iğneyi uygular Uç kısmını çıkartır. Şırıngayı iğneye yerleştirir. İğnenin kalpte olup olmadığını anlamak için biraz kan çeker, ilacı enjekte eder, iğneyi çeker.
4. Doktor uygun bir zamanda uyguladığı ilacı hasta tabelasına kaydeder ve imzalar.

Arteriyel Kan Alma

Arteriyel Kan Alma

Endikasyonlar

Kan gazları ve asit/baz dengesini ölçmek gibi laboratuvar tetkikleri için arter kanından örnek alınması

Malzemeler

a) Enjektör
b) 2 adet 21 numara steril iğne
c) Alkol ve pamuk
d) Heparin (5000 İÜ/ml)
e) Enjektör başlığı
f) Laboratuvar istek formu
g) Etiket
h) Böbrek küvet
i) Buz
j) Elastik yapışan yara pansumanı

Yöntem

1. Laboratuvarm işlem için hazır olup olmadığı kontrol edilir.
2. İşlem hastaya anlatılır. Hasta rahat bir şekilde yatırılır. Doktorun işlemi uygulayacağı, radiyal ya da femoral arterin bulunduğu alan açılır.
3. Enjektöre 1 mi heparin çekilir ve iğne değiştirilir.
4. Doktor hava kabarcıklarını ve heparinin fazlasını enjektörden çıkarır; çok küçük miktar heparin pıhtılaşmayı önler. Alanı temizler ve kanı alır.
5. Hematom oluşumunu önlemek için enjektör iğnesinin çıktığı yere en az 5 dakika kuvvetli basınç yapılır.
6. Enjektör ucundaki iğne koruyucusuna takılır. Enjektörün üzeri etiketlenir ve hastanın adı yazılır. İçinde buz bulunan böbrek küvete konulur ve istek formuyla birlikte hemen laboratuvara gönderilir.
7. İğnenin girdiği yere yara pansumanı uygulanır.

Venoz Kan Alma

Venöz Kan Alma

Endikasyon

Laboratuvar analizleri için venöz kandan örnek alma

Malzemeler

a) Enjektör (yeterli kanı alabilecek hacimde olmalıdır)
b) 21 numara steril iğne
c) Alkol ve pamuk
d) Turnike
e) Kan şişeleri
f) Laboratuvar istek formu
g) Etiket
h ) Böbrek küvet
i) Elastik yapışan yara pansumanı

Yöntem

1. Doğru şişe ve istek formlarının alınıp alınmadığı kontrol edilir.
2. işlem hastaya açıklanır. Hastaya oturur ya da yatar şekilde rahat edebileceği pozisyon verilir. Kol dirsek üzerine kadar açılır.
3. Turnike dirsek üzerine uygulanır ve hastaya yumruğunu birkaç kez açıp kapatması söylenir; böylece venlerin kanla dolması sağlanır.
4. Hemşire alanı temizler ve kanı alır. Sonra turnike çıkartılır ve iğnenin girdiği yere temiz pamuk konularak iğne koldan çıkartılır. Kan şişelere aktarılır.
5. İğnenin girdiği yere, kanama duruncaya kadar pamukla bastırılır. Ardından uygulama bölgesine yara pansumanı uygulanır.
6. Şişelerin üzerine etiket yapıştırılır ve hastanın ismi yazılır. İstek formuyla birlikte laboratuvara gönderilir.

Silindir Alci

Silindir Alçı

Endikasyonlar

1. Patella kırıkları
2. Patella çıkıklarının yerleştirilmesinden sonra
3. Dizin yumuşak doku yaralanmaları

Malzemeler

a) 10 cm genişliğinde pamuklu tübüler bandaj
b) 10 cm genişliğinde ortopedik yün
c) 15 cm genişliğinde ortopedik yün
d) 15 cm genişliğinde alçı bandaj
e) 20 cm genişliğinde alçı bandaj
f) 1 cm kalınlıkta ortopedik yapıştırıcı keçe
g) Makas
h) Plastik örtü
i) Ilık su dolu kova
j) Alçı köprüsü

Yöntem

Bu işlem için 2 hemşire gereklidir

1. Hastaya alçı masasında rahat edeceği bir pozisyon verilir, hasarlanan bacak kasığa kadar açılır, gerekiyorsa diz, alçı köprüsü ile desteklenir.
2. Hastanın giysileri plastik örtü ile örtülür.
3. Bir hemşire ayağı tutarak bacağı kaldırır.
4. Doktor direktifine göre diz düz tutulur veya hafifçe bükülerek bilekten kasığa kadar pamuklu tübüler bandaj uygulanır.
5. Bileği çevirecek kadar bir ortopedik keçe yaklaşık 6 cm genişliğinde kesilir, bileği tamamen çevreleyecek şekilde malleol üzerine uygulanır, keçenin aşağı kaymamasına dikkat edilir.
6. 10 cm'lik ortopedik yün malleolden dize ve 15 cm'lik ortopedik yün dizden kasığa kadar uygulanır.
7. Bir adet 15 cm'lik alçı bandaj ılık suyla ıslatılıp sıkılır, spiral olarak malleol üzerinden dize kadar uygulanır. Bu işlem 15 cm'lik ikinci bir alçı sargı ile tekrarlanır.
8. Alçı köprü kaldırılır ve bir hemşire işlem sonuna kadar dizi istenen pozisyonda tutar.
9. Üçüncü 15 cm'lik alçı bandaj ılık suyla ıslatılıp sıkılır, spiral şekilde diz altından uyluk ortasına kadar uygulanır. Bu işlem dördüncü bir bandajla tekrarlanır.
10. Beşinci 15 cm'lik alçı bandaj ılık suda ıslatılıp sıkılır ve spiral şekilde uyluk ortasından kasığa kadar uygulanır. 15 cm'lik altıncı alçı bandajla işlem tekrarlanır.
11. Kaymayı engellemek için alçıya diz etrafında uygun şekil verilir.
12. Bütün kırışıklıklar düzeltilir.
13. Alçı üzerindeki yün ve pamuklu tübüler bandaj geriye çevrilir. Ayak bileği ekleminin serbest kalmasına ve kalçanın hareketinin engellenmemesine dikkat edilir.
14. Yün ve pamuklu tübüler bandajın gevşemesini engellemek için alçı ve 20 cm'lik bir alçı sargı ile spiral şekilde sarılarak sağlamlaştırılır.

Hastaya Uyarı ve Öneriler

Yürürken yardımcı gereçler kullanılır. Alt ekstremiteler için yapılan uyan ve egzersizler izlenir.