Romatizma Kemik ve Kaslar

Kemikleriniz ve eklemleriniz hakkındaki her şey

Nasıl çalışırlar ve neden önemlidirler

Kemikler ve kaslar

Kas-iskelet sistemi harika ve karmaşık bir mekanizmadır. İskelet 206 kemikten oluşur ve bunlar 650 iskelet kası tara­fından sarmalanıp hareket ettirilir.

İskeletin kemikleri (bkz. Şekil 1) iki ana gruba ayrılır: ek-sensel iskelet, ya da, vücudun ekseni, ki, bu omurganın kemikleriyle toraksı (göğüs kemiği ve kaburgalar) kapsar; ve ilave iskelet, yani eksensel iskelete tutturulmuş olan or­ganların kemikleri. Omurganın tepesinde sekiz farklı ke­mikten oluşan kafatası bulunur.
Üç çeşit kas vardır:

İskelet kasları vücudun istemli hareketlerini sağlar.
Kalp kası kalbe özeldir.
Düz kaslar, mide ve bağırsaktakiler gibi.

İskelet kaslarının görevi beyin istediği zaman kemik ve kasları hareket ettirmektir. Bunu genellikle çift halin­de yaparlar; biri kasılırken diğeri gevşer.

Kasların çoğu bir kemiği diğerine bağlar; 'kökü' hareket etmeyen kemiğe bağlı olduğu yerde, 'uzantısı' hareket eden kemiğe bir tendonla bağlı olduğu yerdedir. Tendon kasın kemikle buluşmak için incelen uç kısmıdır.

Romatizmal Polimiyalji Nedir

Romatizmal polimiyalji Nedir

Bu romatizmal hastalık yaşlıları etkiler ve en az gut kadar yaygındır. Altmış beş yaşını aşmış her yüz insandan birinin bu hastalığa yakalanması mümkün olmakla beraber, elli yaşından itibaren de ortaya çıkabilir.

Hastalık çoğu kez aniden başlar; hasta kendini normal­den farklı hissederken, boyun, sırt, omuzlar ve butlarda ağrı olur. Dinlenme sonrasında tutulma daha da artar ve özel­likle sabahları yataktan kalkmayı güçleştirecek kadar kötü olur. Omuzlar o kadar tutulur ki, hastalar bir fincan çay iç­mek, ya da, verilen hapları yutmak için kollarını kaldırıp el­lerini ağızlarına götürmede büyük güçlük çekerler.

Romatizmal polimiyalji hastaları doğal olarak yorgunluk ve moral bozukluğu hissederler ve ilerleyen yaşlarının far­kındadırlar, fakat bu hastalık genellikle prednisolon adlı bir ilaca büyük ölçüde cevap verir ve hasta ağrı ve tutulmanın büyük oranda azalmasıyla kendini yirmi yaş daha genç his­seder.

Romatizmal polimiyaljinin nedeni ve neden bazen göz ve beyindeki atardamarları tıkayarak körlüğe ve inmeye yol a-çabilen ve ciddi bir atardamar hastalığı olan temporal arterit ile birlikte ortaya çıktığı bilinmemektedir. Burada da, yine prednisolon adlı ilaç bu komplikasyonu önleyebilir.

Romatizmal polimiyalji genellikle iki üç yıl sürdükten son­ra kendiliğinden kaybolarak kurbanlarını rahata kavuşturur.