Boş Zamanları Değerlendirme

Boş Zaman, Boş Zaman Değerlendirme, Boş Zaman Geçirme

Boş zamanlar, ruhen dinlenme, stresten uzaklaşma, istenilen dav­ranışlar kazanma ve spor yapma gibi sağlığı yakından ilgilendiren uğraşlara fırsat veren, yaşamın küçük parçalarıdır. Bu zamanların iyi değerlendirilmei, ya da kötüye kullanılması eğitim ve organizasyon işlemidir.
Boş zamanlar aile gelirini artırıcı beceriler kazanmak için iyi bir ortamdır.

Boş Zamanlarda Ne Yapılır, Boş Zaman Etkinlikleri

• Güzel sanatların her dalı ile uğraşılır,
• Kitap okunur, yazılar, şiir okunur,
• Spor yapılır,
• Sanat öğrenilir,
• Beceriler kazanılır,
• Gelir sağlanır,
• Çevre imkanları değerlendirilip aileye ekonomik katkı sağlanır,
• Rehabilitasyon çalışmasının et­kisini artırır,
• Kötü alışkanlıklardan uzak kalınır,
• Sağlıksız, havasız yerlerden uzak kalınır,
• Seyahat yapılarak bilgi, görgü artırılır,
• Sosyal ve kültürel etkinlikler iz­lenir,
• Bilimsel toplantı, seminerlere gidilir,
• Fuar ve sergiler gezilir,
• Değişik aktivitelerde rol alınır.

Boş zamanların değerlendirilmesi için kurumlar arası işbirliği ve organi­zasyon gereklidir. Resmi kurumlar hazırladıkları programlarda bu alanda önemli hizmetler vermektedirler. Bu tür faaliyetlerde, ortam, araç-gereç ve rehber öğretmenlere ihtiyaç duyulur.
Bireysel olarak, boş zamanların değerlendirilmesi de mümkündür. Araç-gereç ve rehber gerektirmeyen faaliyetler çoktur. Örneğin spor yapmak, resim yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek, şiir yazmak-okumak, balık tutmak, koleksiyon yapmak, fotoğraf çekmek, avcılık yapmak, ağaç yetiştirmek gibi.