Kan Damar Kan Damarlari Cesitleri Gorevleri

Kan Damarı, Kan Damarlarının Görevleri

Kalp genel olarak incelendiği zaman üzerinde birtakım kan damarları görülür. Bunlardan bir bölümü kanı diğer organlar­dan kalbe, bir bölümü de kanı kalpten diğer organlara taşıyan damarlardır. Kanı kalpten organlara taşıyan damarlara atardamarlar, organlardan kalbe getiren damarlara ise toplarda­marlar adı verilir.

Kan Damarları Çeşitleri

Atardamarlar, Atardamarın Görevi

En kalın kan damar, atardamar, sol karıncıktan çıkar ve aort alır. Bu atardamarın karıncıktan çıkış ağzında üçlü bir sigma kapakçığı bulunur. Bu kapakçık kanın aorttan sol ka­rıncığa geri dönmesine engel olur. Aort, kalpten uzaklaştıkça çeşitli organlara doğru kollar vererek vücudun en uzak yerle­rine kadar ulaşır ve kan iletir. Akciğer atardamarı sağ karın­cıktan çıkar ve akciğerlere doğru uzanır. Bu damarın çıkış ağ­zında da üçlü bir sigma kapakçığı bulunur. Akciğer atardama­rının çıkışındaki sigma kapakçığı kanın tekrar sağ karıncığa dönüşünü engeller.

Toplardamarlar, Toplardamarın Görevi

Toplardamarlar, üst ana ve alt ana toplar­damarı olarak ikiye ayrılır. Her iki damar da vücudun üst ve alt bölümlerindeki kanı toplayıp kalbin sağ kulakçığına geti­rir. Ayrıca, akciğerlerden oksijenlenmiş kanı getiren ve sol ku­lakçığa açılan 4 adet akciğer toplardamarı vardır.

Kılcal damarlar (kapiller), Kılcal Damarların Görevi

Kılcal damarlar, çapları çok ince damarlardır. Kılcal damarlar dokuların içine yayılıp, kıl­cal damar ağlarını oluşturarak vücudun en küçük hücrelerine kadar kanın iletimini sağlarlar (atardamar kılcalları). Hücre­lerden aynı yolla kanı toplayan yine kılcal damarlardır (top­lardamar kılcalları).