Lat Pull Downs Nedir

Lat Pull Downs Nedir, Lat Pul Down

Shoulder ekstensör, trapezius, rhomboids, biceps brachi kaslarına yönelik bir egzersizdir. Makinad oturup çekilecek bar, kafanın üstünde tutulur. Harekete başlanınca, önce kafanın arkasında omuz hizasına çekilir, daha sonra başlangıca dönülür. Sonra ön tarafa, göğüs hizasına çekilerek devam edilir. Ağırlık indirilirken nefes alınır, ağırlık kaldırılırken nefes verilir.