Koroner Arter Hastaligi Bypass

Koroner Arter Hastalığı, Koroner Arter Bypass

Koroner kalp hastalığı kalp iş yaparken verilen 02'nin yetmemesi demektir. Bu yalnız kanlanma ile olmaz. Myokardın metabolizması ile de ilgili olabilir.

1. Myokardın yetersiz kanlanması: %90 ateroskleroz sonucu olur.
2. Myokardın verilen 02'yi kullanamaması

1. Kalp hızı; O, kullanımım arttırır,
2 Sistolik basınç
3 Myokard duvarındaki gerilim

Kalbin en çok kanlandıran sol koroner arterdir. Sol ön inen dalcığı (sol ventrikülü kanlandırır) ve septal dalları vardır. Sağ coroner arter apex ve posteriora kan veren esas damardır.

Konjenital: %10 kadardır. Koroner Arterler

A. A-V fistüller

B. Yanlış kaynaklı koronerler: Pulmonerden köken almış sol koroner arter yeni doğanda MI ile ölüme yol açar.

C. Koroner arter ektazileri

II. Akkiz: Erişkin hastaların yarıdan çoğudur.

A. Ateroskleroz, arterioskleroz
B. Enfeksiyonlar: Enfektif endokardit önemlidir.
C. Emboliler
D. Kollajen doku hastalıkları; Poliarteritis nodoza
E. Travmalar

Patolojik

Aterosklerotik plak: Plak oluşur, alttaki kanama ya da üstteki pıhtı ile daralma veya tıkanmaya döner.

a. Damar lümeni daralması, iskemi
b. Damar lümeni tıkanması, infarkt
c. Pıhtı
d. Subintimal kanama, daralma veya tıkanma
e. Myokard zedelenmesi
f. Myokard nekrozu
g. Kalp genişlemesi
h. Hipertrofi

Gençlerde oluşan Ml'da genelde koronerler sağlamdır. Bunlarda myokard faktörü, spazm ve oksiHb olayı olumsuz şekilde etki etmiştir. Hipertansiyonun tersine önce genişleme, yıllar sonra hipertrofi olur.

Kliniğe anjinapektoris, MI ve ani ölüm şeklinde gelebilir.