Ufurum Nedir Kalpte Ufurum

Üfürüm Nedir, Kalpte Üfürüm

En iyi duyulduğu yer, yayılımı ve sistolik üfürümler için derecesi söylenir.
1. derece üfürüm. En hafif üfürümdür. Stetoskop konulunca bir süre sonra duyulur.
2. derece üfürüm hafiftir. Stetoskop konur konmaz duyulur. 6. derece üfürüm En şiddetli üfürümdür. Stetoskop konmadan duyulur. Diğer derecedekiler bunların arasında kalır.

Ejeksiyon Üfürümü

Hızlı atılım Dolaşımın hızlandığı durumlarda olur. Ateş, hipertiroidi. Beriberi gibi.
Fazla atılım Aort yetmezliğinde ejeksiyon üfürümü böyledir.
Geniş damara kan atılımı
* Aort anevrizması idiopatik pulmoner dilatasyon
* Pulmoner hipertansiyon sonucu dilatasyon
Aort stenozu. Sternum sağı 2. interkostal aralıkta duyulur. Pulmoner stenoz Darlık derecesi ile üfürüm şiddeti doğru orantılıdır

Kalp Üfürümü

Regürjistasyon Üfürümü

a. VSD: Sternum solu 3. -4. interkostal aralıkta pansistolik üfürüm vardır.
b Triküspit yetmezliği: Ksifoid üzerinde pansistolik, inspirasyonda şiddetli üfürüm vardır.
c Mitral yetmezliği: Apekste koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm
vardır. Pratik Kardiyoloji

Diastolik Üfürüm

a. Mitral stenoz üfürümü
b. Opening Snap (kapak mobil ise)
Diastolik rulman ne kadar şiddetli ve uzunsa mitral stenoz da o kadar şiddetlidir. Ancak geçen kan miktarı azalırsa üfürüm hiç duyulmayabilir.
c Erken diastolik üfürüm: 2. sesle başlar, diastol boyunca sürebilir erken de bitebilir. Sternum solunda duyulur. Aort yetmezliği ve pulmoner yetmezlikte olur.

Devamlı Üfürüm

a PDA
b. Aortiko pulmoner pencere
c Postoperatif: Şant ameliyatlarından sonra
d. Arterio venöz fistül
e. Sinüs valsalva rüptürü
f. Koroner arterle kalp boşluğu arası birleşme

Devamlı üfürümlerde 2. ses duyulmaz, sistolo-diastolik üfürümlerde 2.
ses duyulur

Not Fonksiyonel üfürüme örnek: 19 yaşında bir kadında erken midsistolik (kreşende-dekreşendo tarzındaki) bir üfürüm normaldir. S3 de fizyolojiktir. Bir soruda bu bir örnek olarak verilebilir.

Çocuklarda Bebeklerde Üfürüm

Üfürümlerin Yayılımı

Organik üfürümlerin bir özelliğide, yayılımlarının olmasıdır. Bazen bu üfürümler yayıldıkları yerlerde daha iyi duyuldukları için tanıda hata yapılabilir. Bu nedenle üfürümlerin nerede oluştuğunu bilmek kadar nerelere doğru yayıldıklarının bilinmeside şarttır. Kardiyoloji Ppt

Perikartı Frotmanı

Sternum solu 3. -4. aralıkta oturur durumda duyulur. Frotman sıvı azsa duyulur. Var olan frotmanın kaybolması kliniğin iyileştiği anlamına gelmez. Sıvı birikimi arttıkça frotman kaybolur.
Bazı hallerde perikard frotmanları, plevral frotmanlarla karışabilir. Bu gibi durumlarda hastaya solunum yapmaması söylenir. Frotman devam ederse perikarda bağlı olduğu ortaya çıkar.