Yuksek Tansiyon ve Cinsellik

Yüksek Tansiyon ve Cinsellik

Hipertansiyonu olan hastalarda cinsel sorunlar olur mu?
Evet. Hipertansif hastalarda, en erken bulgulardan biri cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Hem erkekte, hem ka­dında görülür. Hastaların utanma nedeniyle söylememele­ri, doktorun da çoğu zaman önemsememesiyle farkına varılmaz ve tedavi şansı da kaybolur. Hipertansif erkeklerin yüzde 35-68'inde kadınların ise yüzde 42'sinde görülür.

Erkeklerde, cinsel aktivite sıklığında azalma, penisin sert­leşmesinde ve sertleşmenin sürdürülmesinde sorunlar, boşal­ma sorunları olabilir. Kadınlarda ise orgazm sorunları, libido (cinsel istek) azalması ve vajinada kuruluk ortaya çıkar.
Şüphesiz bu şikayetlerin hipertansiyon dışı nedenlerle de olabileceği unutulmamalıdır.

Hipertansiyonda bu cinsel sorunları oluşturan meka­nizmalar nelerdir?

Temel mekanizma hipertansiyon hastalığında endotelin bozulmasıdır. Endotel bütün damarlarımızın iç yüzünü kaplayan, damarların kasılmasını ve gevşemesini sağlayan, damarda pıhtılaşmayı önleyen, kan akımını düzenleyen çok önemli bir yapıdır. Penis damar açısından zengindir ve arterlerinde endotel ve düz kas hücreleri çok yoğundur. Penisteki hipertansiyona bağlı erken damar bozukluğu cinsel bozukluğa yol açar. Kadınlarda da benzer bozuk­luklar pelvik (kadının yukarı genital organları) arterler ve vajinal arterlerde, klitorisin düz kas hücrelerinde oluşur.

Tansiyon düşürücü ilaçların bazılarının prospektüsle-rinde cinsel yetersizlik yapabileceği yazıyor. Bu açıklama mutlaka olacağı anlamına mı geliyor? Bu sorunun genel olarak cevabı hayırdır. Cinsel istek­sizlik, penis sertleşmesinde yetersizlik gibi ikaz edici ilaç bilgileri, her zaman o ilaca ait, tipik yan etkiler değildir. Bunlar ilaçla ilişkisine bakılmaksızın bildirilen istenmeyen etkiler olabilir. Doğru olanı, bunu doktorunuza sormanız-dır. Doktora danışılmadan, sadece ilaç prospektüsüne ba­kılarak değerlendirmek, psikolojik olarak da cinsel sorun­lara yol açabilir.

Hipertansiyon ilaçları cinsel yetersizlik yapar mı?

Hipertansiyon ilaçlan arasındaki beta bloker grubu, bu soruna yol açabilir. Detaylı bilgi için doktorunuza danış­maksınız. Bu ilaçları kullanan 1.000 hastadan 5'inde cinsel yetersizlik olmaktadır. Bu durum kadın ve erkek için ben­zerdir. Bir diğer hipertansiyon ilaç grubu olan diüretikler'in yüksek dozları cinsel fonksiyon bozukluğu yapmaktadır.


Diğer hipertansiyon ilaçları için neler söyleyeceksiniz?

Hipertansiyonun iyi tedavi edilmesi erkek ve kadında cinsel bozuklukları düzeltecektir. ACEI (anjiyotensin dö­nüştürücü enzim inhibitörleri) ve kalsiyum kanal blokerh olan ilaçlar cinsel yetersizliğe yol açmazlar. Anjiyotensin reseptör blokefı olan ilaçlar ise olumlu etki gösterirler.


Böyle bir sorunda başka nelere dikkat edilmesini öne-riyorsunuz?
Hipertansif hastalarda, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksekliği, sigara" kullanma birlikte sık görülmektedir. Bun­lar cinsel yetersizliğe sebep olurlar. Bir diğer neden de, "kro­nik alkolizm" dir. Damar sertliği de önemli bir nedendir.
Cinsel fonksiyon bozukluğunda mutlaka tetkik yaptır­mak gerekli midir?
Doktorunuz buna karar vermelidir. En sık kullanılan yöntem, ultrasonla damarların incelenmesidir. Başka özel tetkikler de yapılabilir.

Tansiyon düşürücülerle, piyasada mutluluk hapları di­ye bilinen sildenafil etken maddeli ilaçlar kullanılabilir mi?

Doktorunuza danışmak kaydıyla, evet. Bu ilaçların hi­pertansiyon ilaçlarıyla kötü etkileşimi yoktur. Ancak nitrit grubu kalp ilaçlarıyla kesinlikle kullanılmamalıdır.