Diyabetli Hasta Bakimi

Diyabetli Hastanın Bakımı Sorunları

IDDM'li ve NIDDM'Iİ hastaların sorunları genel olarak benzerdir. Ba­kımın amacı, kan şekerini normal sınırlarda tutmak, komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmektir.

Hastanın Sorunları

Glikoz, yağ ve protein metabolizması ile ilgili olarak gelişen bes­lenme bozuklukları, Sıvı kaybı, Gereksiz enerji harcamaları, Uyumsuzluk Vasküler ve nörolojik komplikasyonlardan dolayı deri bütünlüğü nün bozulması, Yaralanma ve enfeksiyon Hastalığın gidişi tedavisi, kan ve idrarda glikoz belirlenmesi ve ki­şisel hijyeni ile ilgili yalnış bilgiler, Başa çıkamama Bilgi eksikliği Komplikasyonlar olarak özetlenebilir.

Bakımın amaçlarına ulaşabilmesi için hemşirenin diyet, ilada teda­vi, labaratuvar testleri ve hijyenik bakımla ilgili olarak gerekli bakımı vermesi gerekir.

Diyabetli Hastanın Eğitimi

Diyabetli hastanın tedavi ve bakımında en önemli rolü hastanın kendisi oynar. Diyabetli hastalarda geleneksel bakım, istendik bir metabolık kontrol düzeyine ulaşmak ve sürdürmek amacıyla, uygu­lanacak eğitim programlarına uyum gösterme üzerine temellenmiştır.

Bu görüşün altında yatan varsayımlar şunlardır; . Birey hastalığına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olursa hastalığını daha iyi yönetir.

Eğitim programları gerekli bilginin ulaştırılması için etkin bir yoldur. Eğitim ile sonuç arasında metabolik kontrol gibi doğrusal bir bağ­lantı vardır.

Diyabetli hastanın sağlıklı kalabilmesi ve yardıma gereksinim duy­madan yaşabilmesi için, hastalık konusunda eğitimi şarttır. Eğitim hasta ve ailesinin bilgilerinin değerlendirilmesi ile başlar. Diyabetli­ye kendine bakabilmesini açıklamak güç değildir. Kendi bakımını yapabilmekte istekli kuralların açıklanması değil, bu kuralları gerek­tiği biçimde uygulayabilmesidir. Hemşire, yapacağı eğitimi planlar­ken; hastanın yaşını, cinsini, sosyo-ekonomik durumunu, eğitimini, hastalığı algılayışını, inançlarını ve hasta ailesini göz önünde bu­lundurmalıdır. Diyabetli hastaların eğitim programı içinde kesinlikle ele alınması gereken konular

Diyabetin tanımı, nedenleri, belirtileri, temel komplikasyonlar. Kan ve idrarda glikoz saptamaları.

Kişisel hijyen (ayak bakımı, diş ve deri bakımı, genital temizlik), Diyabetin tedavisi
Ensülin çeşitleri, etkileri, uygulama metodları, komplikasyonları, ensülin, diyet ve egzersiz ilişkisi, ensülin pompaları, ensülin kalem­leri,
OAD, çeşitleri etkileri, yan etkileri,
Diyet; içeriği öğün sayısı, besin seçiminde dikkat edilecek nokta­lar.
Egzersiz sıklığı, yoğunluğu, egzersiz ile gıda alımı ve ensülin do­zu arasındaki ilişkiler.
Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları, Diyabetin seyrinde görülen, ancak diyabete özel olmayan kompli­kasyonlar,
Akciğer tüberkülozu belirtileri ve bulguları, korunma ve tedavisi, Ayak enfeksiyonları belirti ve bulguları,
Diyabetli olduğunu belirten bir kimlik taşıması, başvurulabilecek kaynak ve yerler