Bebeklerde Uyku Bozuklugu Sorunu

Bebeklerde Uyku Bozukluğu Sorunu

Uyku bozukluğu konusunda yazılmış kitaplardan yararlanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Günümüzde anne babalar daha çocukları doğmadan kitaplar oku­yup çocuklarını nasıl en iyi şekilde yetiştirebilecekleri konusunda bilgilenmeye çalışıyorlar. Elbette kitaplar doğru bilgiye ulaşmak için çok önemli kaynaklardır. Ancak bebek büyütürken rehber ola­rak seçilen kitapların okuru sınırlandıran tarafları da vardır. Söz­gelimi, sadece kitapların yardımıyla bebeğinin davranışlarını an­lamlandırmaya çalışan anne babalar kafalarındaki soruların ce­vaplarını, kitabın yazarıyla tartışamazlar.

Bebeklerde uyku problemi konusunda yazılmış çok sayıda ki­tap değişik önerilerle doludur. Anne babaların hayata geçirmek üzere seçecekleri yöntem onların kendi seçimleri olacaktır. Seçilen yöntemin elbette ebeveynlerin genel olarak çocuk yetiştirme anlayışlarına, yaşam rutinlerine uygun olması gerekir. Bazı anne ba­balar yeni yöntemler denemeye daha açıktırlar. Problemi aşmak için değişik önerilere kapalı olan anne babalar, genellikle, sorunu bebekleri kaynaklı görme eğilimindedirler.

Uyku problemi konusundaki genel geçer önerilerde sıklıkla gözardı edilen bebeğin kendi doğal ritmi ve ayırıcı bireysel özellik­leridir. Bebeğin belirli bir beslenme ve uyku düzenini kazanmasın­da etkili olan, bebeğin bireysel ayırıcı özelliklerine karşı anne ba­banın yeterince hassas olabilmeleridir. Anne babaların bebekleri­nin diline karşı açık ve alıcı olabilmeleri bebeklerini anlamaları için gereklidir. Sözgelimi bebekler ağlayarak aslında kendilerini anlat­maktadırlar. Dolayısıyla zaten bebeklerinin diline karşı kapalı olan anne babalar birtakım önerileri yaşama geçirmeye öylesine kon­santre olurlar ki, farkında olmadan bebeklerinin ritmine daha da yabancılaşırlar. Uyku probleminin aşılmasında anne babalar ne kadar farklı açılardan ve etraflı düşünebilirlerse yaşadıkları soru­nu da o kadar iyi anlamlandırabilirler. Bu bakımdan da okunan kitaplardaki değişik yaklaşım ve önerilerin bir matematik denklemi kesinliğinde düşünülmesi yerine, bir başka bakış açısı olarak dü­şünülmesinde yarar vardır.