Dogum Sonrasi Depresyon Nedenleri

Doğum Sonrası Depresyon Nedenleri

Annenin geçmişte depresyon geçirmiş olması ya da çocuk­luğunda istismara (duygusal, fiziksel, cinsel) maruz kal­mış olması.

Annenin yardımdan yoksun olması.
Hormonal problemler.

Bebeğin prematüre doğumu ya da çeşitli sağlık sorunları­nın olması.
Annenin çocukluğunda kendi annesini kaybetmiş olması.

Yakın zamanda annenin hayatında olumsuz yaşantıların olması.
Annenin depresif kişilik özelliğine sahip olması.
Diğer kişisel nedenler.

Hamilelik Depresyon

ilişkinin problemli olması, babanın anneye yardımcı olmaması, annenin küçük yaşta kendi annesini kaybetmiş olması ya da ken­di annesi ile sorunlu bir ilişkisinin olması doğum sonrası depres­yona yol açan nedenlerdendir. Ayrıca doğumun zor olması ya da beklenmeyen bir sezaryen kararı da doğumla birlikte yorgun dü­şen annenin bebeği ile ilişkisinde ilk adımı atmasına, birbirlerinin vücut ritimlerini, beden dillerini öğrenmelerine engel olabilir. Şa­yet anne, içinde bulunduğu bu duygu durumuyla kendisi başa çıkamıyorsa yalnız kendi ruh sağlığı için değil, bebeğin ruh sağlığı için de bir uzmandan yardım almalıdır.

Doğum sonrası depresyonu

Depresyonda olan bir anne bebeğinin fiziksel gereksinimlerini karşılayabilse bile kendi duygusal engelleri bebeğinin diline karşı alıcı ve hassas olmasını engeller. Annenin bebeğinin ağlamalarına karşı hoşgörüsü düşüktür ve bebeğine verdiği yanıtlar duygusal ve öfke dolu olabilir. Bu durum anne ve bebek arasında bir kısır döngüye neden olur. Bebeğin ağlamalarına annenin vereceği hoş­görü içermeyen tepkiler bebeğin huzursuzluğunun artmasına, be­beğin giderek artan huzursuzluğu da annenin hoşgörüsünün da­ha da azalmasına neden olur. Böylesi bir ilişkiden bebeğin ne ka­dar etkileneceği bebeğin mizacıyla da ilgilidir. Dirençli bir bebek annesinden göremediği ilgiyi karşılamak için ailenin diğer fertleri­ne yönelip annesi kendisini daha iyi hissettiğinde yeniden annesi­ne yönelebilirken, duygusal olarak daha zayıf olan bebekler özel­likle de kız bebeklere oranla daha hassas olan erkek bebekler et­kiye daha açıktırlar.

Doğum sonrası sendromu

Bebekliklerinde anneleri depresyonda olan kız çocukları nadi­ren de olsa beş yaş civarında içe dönük ve mutsuz bir tablo çizer­ken, erkeklerin çok hareketli ve akademik olarak başarılarının dü­şük olduğu görülmektedir. Çok sık görülmemekle birlikte annenin depresyonu nedeniyle bebeğini ihmal etmesi beynin duygulanım­dan sorumlu bölümünün etkilenmesine neden olur. Bu nedenle de annelerinin doğum sonrası depresyon yaşadığı bebekler çocukluk çağına geldiklerine kontrolü zor ya da depresif olabilirler.