Cocuklarda Parmak Emme

Çocuklarda Parmak Emme

Uyumadan önce çocuklar neden parmak emerler?

Çocukların uykuya dalmak için parmak emmeleri uyumak için ken­di kendilerine geliştirdikleri çok yaygın bir yöntemdir. Parmak em­me davranışı çocuklarda genellikle sıkıldıklarında, televizyon sey­retme gibi bir aktiviteye daldıklarında ya da uyku öncesi görülür.

Parmak emme davranışı çocuklarda çok erken yaşta emme ge­reksinimlerini karşılamak için ortaya çıkar. Parmak emen çocukla­rın hem uykuya dalmaları, hem de uyandıklarında yeniden uykuya dönmeleri parmak emmeyen çocuklara göre daha kolay olur. Yapılan araştırmalar bebeklerin %94'ünün parmak emmeye bir yaşlarına ulaşmadan son verdiklerini göstermektedir. Yine yapılan araştırmalar parmak emme davranışının 4-5 yaşlarından sonra devam etmediği sürece dişler ve tene yapısında kalıcı bir zarar ver­mediğini ortaya koymaktadır.

Parmak emme davranışı çocuğu rahatlatan bir davranıştır. Dav­ranışın en çok, çocuk yorgun olduğunda, sıkıldığında ya da uyu­madan önce ortaya çıkması da bunun en açık göstergesidir.
Parmak emme davranışının uzun süre devam ettiği çocuklarla yapılan bir araştırma bu çocukların ortak özelliklerinin parmak emmeye başladıkları yıllarda anne babaları tarafından sıkça uya­rıldıklarını, hatta aralarında bu nedenden ötürü sorun yaşadıkla­rını göstermektedir. Burada çarpıcı olan, anne babalar istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için çocuklarının üzerlerine gittiklerinde aslında farkında olmadan söz konusu

davranışı pekiştirdikleri gerçeğidir. Anne babaların uygulayacakları baskı, dav-ranısın çocuk tarafından daha çok benimsenmesine neden olur. Anne baba­nın baskı uygulamadığı zamanlarda çocuk davranışı üzerinde da­ha çok kontrol sahibi olur, dolayısıyla da kendisini kontrol etme­si kolay olur.

Çocuk parmağını emdiğinde yapılabilecek en etkili şey, çocu­ğun dikkatini dağıtarak her iki elini de kullanmasını gerektiren bir eylem yaratmaktır. Çocuklar için özellikle diş hekimi ya da dokto­rundan duyacağı, artık büyüdüğü için bu davranışına son verme­si gerektiği uyarısı da pek çok çocuk için etkili olan yöntemlerden­dir. Eğer çocuğun kendisi de bu davranışından rahatsızsa ve o da bu davranışa bir son vermek istiyorsa anne babanın çocuklarını parmak emerken gördüklerinde çocuklarını uyarmaları çocuğun kendisini fark etmesine, davranışı durdurmasına yardım eder. An­cak eğer çocuk davranışı bırakması gerektiğinin bilincinde değilse, anne babasının yapacağı uyarı ve baskılar çocuğu daha da rahat­sız edeceğinden, kendisini rahatlatmak için daha çok emmeye teş­vik edecektir. Anne babaların başvurabilecekleri, bazı çocuklarda oldukça etkili olan yöntem, parmaklara sirke gibi tadı hoş olmayan şeylerin sürümesidir. Böylece yatıştırıcı olan parmak hoş olmayan tadından sonra itici gelecektir.

Erken yaşlarda söz konusu olan parmak emme davranışının her zaman kaygı ya da duygusal bir sorundan kaynaklandığını düşünmemek gerekir. Eğer çocuğun yaşı büyükse, parmak emme davranışının altında duygusal bir problem olabileceğini düşünmek gerekir. Anne babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanı mümkün olduğunca nitelikli geçirmeleri, çocukları ile birlikte olmaktan ke­yif aldıklarının mesajını çocuklarına vermeleri, çokça sarılıp ten te­masının olduğu oyunlar oynamaları çocuğu daha aktif ve duygu­sal olarak da daha rahat yapacaktır.