Cocukta Uyku Duzeni ve Kardes İliskisi

Kardeşin doğumu çocuğun uykularını etkiler mi?

Pek çok çocuk kendilerine söylenmese bile annelerinin hamile ol­duğunu annelerindeki ilgi değişikliğinden dolayı fark eder. Bu nedenle de hamileliğin kesinlik kazanmasından sonra annenin bu haberi çocuğu ile paylaşmasında büyük yarar vardır. Ancak hiçbir şekilde çocuklar bebek eve gelinceye kadar bu deneyimin nasıl bir deneyim olacağını kendilerine ne kadar anlatılsa da bi­lemezler.
Bazı çocuklar bebeğin gelişiyle huzursuz, tedirgin hatta bebek­si bir tutum sergilerken, bazı çocuklar bebeğin gelişi ile birlikte dışlandıklarını hissedip korku duyarlar. Elbette bu önemli durum dan çocukların yalnız uykuları değil beslenme alışkanlıkları da et­kilenebilir. Çocuğun kardeşin gelişine verdiği tüm tepkiler bu yeni duruma alışması sürecinde oldukça normaldir. Bu zor dönemde çocuk, anne babasının çokça sabırlı ve anlayışlı davranıp onu be­beğin gelişine hazırlamalarına ihtiyaç duyar.

Çocuğunuzu bebeğin gelişine hazırlamak için, sadece bebeğin gelişinin olumlu taraflarını değil doğumdan önce öngörülen zor­lukları, kaygıları da onunla paylaşmalısınız. Sözgelimi başlarda bebeklerin ne kadar çok ağlayıp, tüm ilgiyi üzerlerinde istedikleri­nin ve herkes için zor bir dönem olabileceğinin anlatılması gerekir.

Doğumdan sonra anne çok yoğun ve yorgun olacağı için özel­likle ailenin diğer bireylerinin ilgisine çokça ihtiyacı vardır. Doğum sırasında çocuğunuzun nerede olacağı, ona kimin bakacağı, has­tanede beklenenden uzun süre kalınması halinde onunla kimin il­gileneceği, çocuk için bu geçiş sürecinde en iyi olanın ne olabilece­ği üzerine düşünülmesi son derece önemlidir.

Anne babanın kardeşler arasındaki ilişki içindeki duruşları on­ların kendi kardeşleri ile olan ilişkilerinden büyük ölçüde etkilenir. Bebeğin gelişiyle ilgili olarak büyük çocuğun hissedeceği öfke, ke­der, şok, kıskançlık gibi duygular çok normaldir. Anne babalara zor gelen ise, çocukların bu türden duygularını ifade ediş biçimleridir.