Siroz Hastaliginin Tanisi

Siroz Hastalığının TanısıSirozun tanısı; klinik, laboratuar, görüntüleme yöntemleri veya karaciğer biyopsisi ile konur. Siroz tanısında, en önemli tanı metodu iğne biyopsisidir. Genel olarak US eşliğinde yapılır. Koagülasyon defekti varlığında uygulanması kontrendikedir.Siroz kuşkusunda yapılacak olan ilk görüntüleme tetkiki ultrasonografidir (US). Endoskopi özefagus varislerinin varlığı ve derecesi hakkında bilgi verir.Alfa-fetoprotein düzeyi sirozda bir miktar yüksek olabilir. Ancak devamlı bir artış göstermesi hepatoselüler kanser gelişimi yönünden hekimi uyarmalıdır.Asit sıvısının incelenmesi ile asitin niteliği ortaya konulacaktır. Diğer klinik ve labaratuar bulguları ile birlikte yüksek albumin gradiyentli bir asit sıvısının varlığı sirozu düşündürmelidir.