Bel Agrisi Cesitleri Nelerdir

Bel Ağrısı Çeşitleri Nelerdir?
MİYOFASYAL AĞRI NedirMiyofasyal ağrı sendromu, palpe edilebilen gergin kas bantında yer alan tetik nokta aracılığıyla özgül bir bölgeye yansıyan ağrıyla karakterize bir sendromdur. Toplumda çok sık rastlanan bu sendrom, kas-iskelet sistemi ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilirken, sadece bel bölgesinde değil, vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabilmektedir.BEL KASLARINDA AŞIRI ZORLANMA (STRAİN)Bel bölgesindeki kasların aşırı kullanıma bağlı bir kas yorgunluğu ya da bir travma veya aşırı gerilmeye bağlı olarak zedelenmesi sonucu kaslarda inflamatuar değişiklikler meydana gelmesidirDEJENERATİF DİSK HASTALIĞI NedirDejeneratif disk hastalığı (DDH), disk dokusunun morfolojik ve biyokimyasal yapısındaki değişikliklerin klinik olarak ağrı oluşturması ile karakterize olan bir hastalıktır. DDH’nın ilerleyen yaş ile ortaya çıkma olasılığı yüksek olmasına karşın genç erişkin yaş grubunda da ortaya çıkması mümkündür. Bunun sebebi olarak intervertebral disk biyomekaniğinin uygun olmayan ergonomik koşullar, fiziksel etkenler (sigara, vibrasyon) ve genetik şartlardan kötü yönde etkilenmesi gösterilebilmektedir.DİSK HERNİSİLomber disk hernisi akut, kronik veya tekrarlayan bel ağrısının yaygın bir nedenidir. Disk herniasyonu genelde disk üzerinde basıncın arttığı sabah saatlerinde görülmekle birlikte genellikle fleksiyon yaralanması sonucu ya da mekanik-kimyasal


irritasyona bağlı ortaya çıkmaktadır.


FASET SENDROMU NedirÜst ve alttaki omurların birlikteliğini sağlayan faset eklemlerin geniş bir sinir innervasyonu vardır. İntervertebral diskin dejenerasyonu ile bu yapılardaki aksiyel yüklenme artar ve anormal hareketliliğe yol açarak hızlı dejenerasyona neden olur. Sonuçta belden bir veya iki kalçaya ve dizlere kadar inen ağrı meydana gelir. Ağrı hareketle, özellikle arkaya ekstansiyon ile artar. Faset eklem üzerine bastırıldığı zaman da hassasiyet vardır.SAKROİLİAK EKLEM HASTALIĞISakroiliak eklem, ilk defa 1905’de Goldwaith ve Osgood tarafından bel ağrısına neden olan bir eklem olarak tanımlanmıştır. 1909’da Albee’nin, 50 kadavrayı inceleyerek yapmış olduğu çalışma sonrasında varmış olduğu sonuç; sakroiliak eklem’in gerçek, hareketli bir eklem olduğu, hasarında ise bel ağrısı ve siyatalji meydana gelmesinin çok yüksek olduğu yönündedir. Ağrı genellikle eklemin arka yüzünden gelişmekle birlikte kalçaya hatta bazen dize kadar inebilmektedir. Bu eklem osteorartrit, romatoid artrit, gut, ankilozan spondilit gibi hastalıklarda önem kazanmaktadır.SPİNAL STENOZLomber spinal stenoz, lomber omurganın santral, subartiküler (sinir kökü), nöral (intervertebral) kanallarının değişik nedenlerle daralması sonucu meydana gelen klinik bir durumdur. Kanalların hacmindeki azalma ve şeklindeki değişme bu kanalların içinden geçen nöral ve vasküler yapılara baskı yaparak klinik şikayetlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.SPONDİLOLİSTEZİS


Spondilolistezis, vertebral cismin bir alttaki omurga üzerinde kayması olarak tanımlanmaktadır. Rekonstrüksiyona ihtiyaç duyulan ciddi kompleks durumdur. Spondilolistezisin çeşitli sınıflandırılmaları bulunmakla birlikte evrensel olarak kabul edilen sınıflama, Wiltse, Newman, ve Mac-Nab tarafından önerilen sınıflamadır. Bu sınıflamada spondilolistezis; istmik, dejeneratif, displastik, travmatik ve patolojik tipler diye beş alt gruba ayrılmaktadır.FAİLED BACK SENDROMUDaha önce bir veya daha fazla operasyon geçiren hastalardaki ağrı için kullanılmakta olan bir terimdir. Postlaminektomi sendromu da denilen bu sendromda, ağrı birçok etkene bağlıdır ve mekanik bel ağrısından farklıdır. Bölgede meydana gelen araknoidit önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra postoperatif dönemde epidural bölgede gelişen nedbe dokusu sinirleri sararak sürekli ve yanma tarzında ağrılara yol açabilmektedir.Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com