Obezitenin Siniflandirilmasi

Obezitenin SınıflandırılmasıDSÖ, obezitenin sınıflandırmasında Beden Kütle İndeksi’nin (BKİ) kullanılmasını önermektedir. BKİ, vücut ağırlığının kilogram cinsinden değerinin, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine (kg/m2) bölünmesiyle elde edilmekte, vücuttaki yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.


Zayıf < 18.50


Hafif Şişman 18.50-24.99


Obez ≥ 30.00


Obezite yağ birikiminin yerine göre farklı şekilde de sınıflandırılmaktadır;Yağ dokusunun dağılımı ve anatomik özelliklerine göre;Hiperselüler obezite


Yağ hücre sayısının artışı ile karakterizedir. Çocukluk çağında görülür. Nadiren erişkin dönemde de görülebilir.Hipertrofik obezite


Yağ hücrelerinin büyüklüğü ve lipit içeriğindeki artış ile birliktedir. Erişkin dönemde ve gebelikte görülen obezite bu tiptedir.Yağ dağılımına göre obezite


Ovoid tip obezite: Vücut ağırlığı ve yağ kütlesinde aşırı bir artış söz konusudur. Yağ kütlesi belli bir bölgede orantılı şekilde birikmektedir.


Android tip (elma biçimli) obezite: Yağ kütlesinin bel ve üst karın bölgesinde toplanmasıdır.


Jenoid tip (armut biçimli) obezite: Visseral yağın karın bölgesinde yoğunlaşmasıdır. Visseral yağ dokusunun artışı, glükoz duyarlılığı, hiperlipidemi ve hipertansiyon riski ile ilişkilidir.Ortaya çıktığı yaşa göre;


a. Çocukluk yaş grubunda başlayan obezite


b. Erişkin dönemde başlayan obezite (Öztora, 2005).Etyolojiye göre;


a. Basit (eksojen obezite),


b. Metabolik ve hormonal bozukluklara sekonder,


c. Genetik sendromlarla birlikte olan obezite.


Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com