Travmanin Tanimi

Travmanın TanımıTravma, Yunanca sözcük olup “troma” yani yara kelimesinden gelmektedir. ABD hukukunda ise “travma” mekanik bir güç ile karşı karşıya kalma sonucu oluşan yaralanma olarak tanımlanmaktadır. Bugün için ülkemizde de bu tanım kabul görmektedir.Travmanın TarihçesiTravma ile ilgili ilk yazıya Mısır’da, MÖ 3.000 ve 1.600 yılları arasında yazıldığı düşünülen Edwin Simith Papirus’unda rastlanmıştır. Burada çoğul yaralanmalı 48 olgu ele alınıştır. MÖ 2.500 ile 1.500 yılları arasında Sushruta adlı Hintli bir hekim 100 civarında cerrahi aleti tanımlamış, kopan kulakların dikilmesi ve burun rekonstrüksiyonundan söz edilmiştir. Eski Yunan’da Hipokrat’ın travmalı hasta tedavisi konusunda yaptığı çeşitli çalışmaları sonrasında travma konusunda gelişmeler, askeri hekimlerin savaşlar sırasında birikimlerini kaleme alması ile olmuştur.İlk travma hastaneleri Romalılar devrinde kurulmuştur. Yaralı askerler önceleri zengin kişilerin evlerinde bakılırken, daha sonraları çadır ve baraka düzenine geçilmiş ve böylece günümüzün sahra hastanelerinin temeli atılmıştır. Sir John Pringle, İngiliz ordularında cerrahi komutan olduğu 18. yüzyıl ortalarında, Kızıl Haç fikrini geliştirmiştir. 1853’te Kırım Savaşı sırasında, Florence Nightingale ilk kez gerçek anlamda yaralı hasta bakımını gerçekleştirmiş ve böylece modern hemşireliğin ilk adımı atılmıştır.


Kaynak; http://zehirlenme.blogspot.com